Fiilimsiler Test-3

1. Aşağıdaki dizelerden hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

A) Tılsımlı çocuğu saf aydınlığın, / Her an değişiyor dönüp uçarak

B) Ve gülümseyerek öyle derinden / Her an başka şey ve hep kendisi

C) Her an değişiyor, yelken, gül, kanat, / Defneler önünde şaha kalkan at

D) Bütün burçlarıyla uzanmış gece / Zihnin eşiğinde ürkek düşünce

E) Yaralı bir ceylan gibi bakarak / Uçuyor, duruyor, bekliyor…

 

2. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ötekilerden farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?

A) Testiyi kıran da bir, suyu getiren de

B) Tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider.

C) Yılanın sevmediği ot, deliğinin ağzında biter.

D) Olacakla öleceğe çare bulunmaz.

E) Ateş, düştüğü yeri yakar.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, fiilimsi eklerinden birini aldığı halde fiilimsi özelliği olmayan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Bu konuda sizi boş yere umutlandırmak istemem.

B) Eskiden, ilkokul öğrencilerinin okuma kitabı olurdu.

C) Çocuğun içli içli ağlayışı hepimizi üzdü.

D) Bu yıl daha düzenli ve çok çalışmanız gerekiyor.

E) Onun bu tarzda konuştuğunu hiç duymadım.

 

4. Sevgilim, burdan uzak,

Uzaklarda yaşamak,

Sevmek ve ölmek için,

Açılıp denizlere,

Bir gün gitsek mi dersin,

Sana benzeyen yere.

Bu dizelerde kaç fiilimsi kullanılmıştır?

A) 2   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde, bağfiil cümleye ötekilerden farklı anlam katmıştır?

A) Köy halkı güneş doğmadan köy meydanında toplanmıştı.

B) Kimseye haber vermeden İzmir’e gitmiş.

C) Sizden, burada konuşmadan oturmanızı istiyorum.

D) Yolda hiç durmadan Bursa’ya kadar gitmişler.

E) Bu çocuğu gülmeden dinlemek mümkün değildi.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat fiil farklı görevde kullanılmıştır?

A) Akşamın dal budak saldığı sulardayız.

B) Süzülen yelkenler var enginde.

C) Kanatlanmayı bekleyen yavru kuş gibiydi.

D) Yapraklar meyveler olduğu gibi kalsın.

E) Güneşe uzanan ellerimiz hatırlıyor.

 

7. Bu kedi ve üstünde gerindiği duvar,

Kendi yüzümde dolaşan elim

Komşu bahçede beyazlara sarılmış

Ürperen çınar

Hepsi kendi sessizliklerine bürünmüş

Bir kumaş gibi onu yırtarak

Geliyorlar bana

Bu dizeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) Sıfat fiil, sıfat göreviyle kullanılmıştır.

B) Sıfat fiil, bağfiil ve isim fiil kullanılmıştır.

C) Durum anlamı taşıyan bağfiil kullanılmıştır.

D) İsimleşmiş fiilimsi kullanılmamıştır.

E) İyelik eki almış sıfat fiil kullanılmıştır.

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde “isim fiil, sıfat fiil ve bağ fiil” bir arada kullanılmıştır?

A) İstanbul’daki işyerini kapatıp İzmir’e yerleşen sanatçı, bir kitabevi işletmeye başladı,

B) 1970 yılında açtığı kitabevini kapatıp gazeteciliğe başladı.

C) İstanbul’da on yıl kaldıktan sonra, dünyadan bıkmış bir halde memleketine döndü.

D) Okulu bitirince, bir edebiyat dergisinde çalışmaya başlamıştı.

E) Yurdun değişik yörelerinde 30 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1980’de emekliye ayrıldı.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağfiil eki, kök yönüyle farklı türden bir sözcüğe eklenmiştir?

A) Tam kapıdan çıkarken üst katta oturan komşusuyla karşılaştı.

B) Küçükken her akşam babasıyla bu parka gelirlerdi.

C) Herkes televizyon seyrederken, Taner yerinden kalkıp müzik setini açtı.

D) Kapıya kadar gelmişken geri döndü.

E) Her şey yolunda gidiyorken can sıkıcı bir durum ortaya çıktı.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük farklı görevde kullanılmıştır?

A) Kimsenin işine karışmadan burada oturacaksın.

B) Ben, bu görüşmeden bir sonuç çıkacağını sanmıyorum.

C) Ne istendiğini tam olarak anlamadan gitti.

D) Kesinlikle, bu sınava çalışmadan girmeyin.

E) Bir hafta hiç sokağa çıkmadan evde oturdu.

 

11. Aşağıdaki dizelerden hangisinde iki farklı fiilimsi kullanılmıştır?

A) Süzülen yelkenler var enginde / Dalgalar var, güneş var.

B) Omzundan tutar, giydirir seni. / Sırtında tül olur, belinde kemer.

C) Mevsimler önünde çözer yükünü, / Bahçeler yığılır eteklerine

D) Karanlık bir köşede durup dikileceğim, / Pencereden bakanlar, beni, heykel sanacak.

E) Biz beyhude yere gecikenler, / Çoktan bitmiş bir yolun ucunda

 

12. Aşağıdaki dizelerden hangisinde isimleşmiş bir fiilimsi kullanılmıştır?

A) Anlatıyordu / Yıllar süren yalnızlığını

B) Ne kadar benziyoruz şimdi / Aynı tezgâhtan çıkmış testilere

C) Ben zamanı gördüm, / Kaç bakışta bozdu hayalimi?

D) Akşamın, tek bir ağaç gibi / Dal budak saldığı sular

E) Sakın kimse el sürmesin dallara, / Yapraklar, meyveler olduğu gibi kalsın.

 

13. “…r …mez” bağfiil ekini alan sözcük, aşağıdakilerden hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?

A) Yorgunluktan yatar yatmaz uyumuşum.

B) Bilir bilmez her söze karışır.

C) Gelenin kim olduğunu görür görmez anladım.

D) Olur olmaz işleriyle herkesi kızdırmıştı.

E) Soruyu okur okumaz, cevabı bulmalısınız.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?

A) Dilersen onun gözlerini çıkarıp getireyim sana.

B) Dostluğun yüceliğini bilesin istiyorum.

C) Aşılmaz dağlar denizler, sen istersen açılır.

D) Seni düşündürüyor denizin açılıp kıyılara vurması.

E) Senin güzelliğini anlatmaya ömrüm kafi değil.

 

15. Herkes eğleniyordu. Hiç (I)tanımadığım, belki çoğunu ömrümde bir kez daha (II)görmeyeceğim insanlar içindeydim. Arkadaşlar (III)eğlenceye koşuyorlardı, ben ise (IV)hüzünlenmek istiyordum. Bir sandalye (V)çekip balkona oturdum.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağfiil, cümleye ötekilerden farklı anlam katmıştır?

A) Onlar bu mahalleye taşınmadan herkesin huzurlu bir yaşantısı vardı.

B) Belgelerimizi tamamlayın, vakit geçirmeden postaya verin.

C) Adam kimseye sezdirmeden odadan çıkıp gitti.

D) Ne olacağını düşünmeden aklına geleni yapıyor.

E) Geçen hafta, kimseye haber vermeden İzmir’e gitmiş.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-B  3-B  4-D  5-A  6-D  7-B  8-A  9-B  10-B  11-D  12-C  13-D  14-D  15-C  16-A

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir