Fiilimsiler Test-2

1. Basra Körfezi’nde bir hafta denizin yükselmesini (I)bekledik, oralarda, (II)bilirsiniz, suların yükselip (III)çekilme zamanı olayı vardır. Büyük gemiler ancak sular (IV)yükseldiği günlerde körfeze (V)girip çıkabilir.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi “eylemsi” değildir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) I. ve IV.   D) II. ve V.   E) I. ve III.

 

2. Hayal gücüm hemen (I)çalışmaya başlamıştı. Fırat’la Dicle’yi yıllarca gece gündüz (II)demeden, dağları, taşları, vadileri, çölleri (III)koşa koşa (IV)geçerek birbirini (V)arayan iki divâne sevgiliye benzetmiştim.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi diğerlerinden farklı türde bir eylemsidir?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve V.   D) I. ve V.   E) IV. ve V.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiille kurulmuş yan cümlecik, temel cümleciğin dolaylı tümleci görevindedir?

A) Bir de babacığımın bu işe pek üzülmüş olduğunu hatırlıyorum.

B) Bu işin hem memleketin, hem de bizim için pek hayırlı bir iş olduğuna inanıyordu.

C) Eskişehir’den bahara çok benzeyen bir kış günü ayrıldığımızı söylemişti.

D) Bundan birkaç yıl sonra, vatanım diye en çok o kara toprağa sarılacağımı bilmiyordum.

E) Yemen’de, o tarihten önce de sonra da rastlamadığım bir manzara gördüm.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek-eylemin geniş zamanıyla çekimlenmiştir?

A) Aşkın yarası kurşun yara gibidir.

B) Onu nasıl bulduğumuzu merak etmiş olmalıydı.

C) Bu, sarışın, yakışıklı, terbiyeli, sanatkâr bir gençti.

D) Evleri, okulun iki sokak altındaydı sanki.

E) Onların evine yaptığım ilk ve son ziyaretti.

 

5. Büyük aşklarının (I)verdiği hız ve haz ile (II)geçtikleri topraklara hayat (III)verip, neşe (IV)saçarak (V)koşmuşlar ve nihayet işte, kavuşmuşlardı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi eylemsi değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ek-eylemin hikâyesiyle çekimlenmiştir?

A) Bunlar bir ev hanımına mutlaka lâzım olan bilgilerdir.

B) Ben, bu işlerde bir taş parçası kadar kabiliyetsizim.

C) Zavallı annem bu halime pek üzülürmüş.

D) Geniş bir arazinin üstünde büyük bir çiftlik vardı.

E) Süveyş Kanalı’nın güzelliğini hiçbir zaman unutmadım.

 

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde -makta/-mekte diğerlerinden farklı türde bir ektir?

A) Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri

B) Ötmekte fecre karşı horozlar birer birer

C) Öz çehrenizle sizleri görmekteyim bu an

D) Bir erganun (org) âhengi yayılmakta derinden

E) Çözüm o günleri hatırlamakta değil gönül

 

8. Eylemlerde birleşik zaman, ek-eylemin üç zamanından birinin, eyleme getirilmesiyle oluşur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem birleşik zamanlı bir eylemdir?

A) Sınıfa girdikten sonra hiç korkum kalmamıştı.

B) Tatlı, sakin bir heyecan içindeydim sanki.

C) Öğrencilerle birbirimizi sevmeye çoktan hazırdık.

D) İlk öğrencilerimi hâlâ – bu yaşımda – hep o günkü gibi hatırlarım.

E) Bütün yüz çizgilerini hafızamın derinliklerine altın çivilerle perçinlediler.

 

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “eylemsi” ye yer verilmemiştir?

A) Seması mavi bir şehirde yaşamak korkuludur.

B) Adımı sana sislenen bulutlar söylesin

C) Çocuk sen de anlarsın bir gün bu işi

D) İnsan evinden ayrılır, sonra unutur sevdiğini

E) Kapımın dışında devinen atlar şaha kalkmış.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eylemsi”ye yer verilmiştir?

A) İletişim, hem mutsuzluk kaynağı, hem de özgürlük umudumuzdur.

B) Gerçekliği ve sevgiyi sözde bulur, sözde yitiririz.

C) İki şair arasındaki söyleşiler de bir anlamda kalıplaşmıştır.

D) Bizi karanlığa ya da aydınlığa ulaştıran şey sözdür.

E) Sanat sayesinde gerçek benliğimize kavuşuruz.

 

Kalp (I)konuşsun, dillerin ötesindeki sözlerle

Seslerden (II)süzülen sözlerle, bir başka tını

(III)Yükselirse eğer çığlık, (IV)susulsun, (V)sussun aşk

11. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi eylemsidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

Geniş kanatları boşlukta simsiyah (I)açılan

Ve arkasında güneş (II)doğmayan büyük kapıdan

(III)Geçince (IV)başlayacak (V)bitmeyen sükûnlu gece

12. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi eylemsi değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. (I)Oturduğu ağacın altından (II)baktığında camlı kapıda yansımasının görülmemesi ama buraya (III)yerleştiği zamanlarda hep içeride (IV)kalmayı yeğlemiş birilerince gözleniyormuş (V)duygusuna kapıldığı oluyordu.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi eylemsi değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yan cümlecik temel cümleciğin öznesi durumundadır?

A) Polise bildirmenin sonuç vermeyeceği açıktı.

B) Şimdi daha önce yazdıklarımı okuyamıyorum.

C) Sırlarımı ona söylediğimi de hatırlamıyorum.

D) Gezilerimden birinde, onun da Viyana’da olduğunu öğrendim

E) O da kentin caddelerini arşınlamayı çok seviyordu.

 

15. Bir makale mi yazdım, o yazı için (I)kullandıklarım -atıfta (II)bulunduğum kitaplar, (III)tuttuğum notlar vb. – yine ortalık yerde bırakılıyor ve ben başka bir (IV)çalışma için aynı odaya ya da masaya (V)döndüğümde, kendimi yine bir önceki çalışmanın kalıntılarının içinde buluyorum.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı türde bir eylemsidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

İlk deneyimim (I)olduğunu (II)söyleyince

En uysal atım, (III)dediği bir kır atı hazırlattırıyor.

Hiç ata (IV)binmemiş olduğuma nedense

Bir türlü (V)inanamayan esmer, zayıf Türk seyise

16. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi, diğerlerinden farklı türde bir eylemsidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

Yularından (I)tutup (II)gezdirirken altımdaki atı

Taktikler veriyor (III)oldukça düzgün bir Türkçeyle

Ağzındaki Samsun sigarasına (IV)kilitlenmiş gözlerim

Bilinçaltıma bir sürü soru (V)yollarken

Esneklik, diyor, rahat bir duruş ve denge

17. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi, diğerlerinden farklı türde bir eylemsidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

18. (I)Geçmiş korku ve (II)tanıdık yılgınlığın da bir gün (III)biteceğini (IV)umarak (V)yürüyen dostlarım da gitmişti.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış eylemsilerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

19. Kardeşler! Çoktan verdim (I)vereceğim filizi. Gittim (II)gideceğim yerlere; (III)döneceğim yerlerden döndüm. Yol (IV)alırken değiştirdi (V)görüntüleri, zamanın çelik keskisi.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi eylemsi değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

Şimdi, yanına (I)koyduğumda senin sırça ellerinin

(II)Kırışmaya (III)başlamış etli ellerimi

Nasıl da yitiriyor (IV)etkisini

Anılarıma (V)serptiğim keskin naftalin

20. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi eylemsi değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

21. Şeffaf bir (I)akış; ileride yeniden, içinden (II)geçerken, başkasına (III)rastlayınca (IV)kırılmamayı (V)dileyen ışık.

Yukarıdaki parçada eylemsiler türlerine göre eşleştirilirse hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

22. İçten içe (I)büyüyen (II)çatlakların kayalıklardan (III)kopardığı iri bir parçayı (IV)gürültüyle aşağıya (V)yuvarlayan bir zaman aralığıymış düşman.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi “eylemsi” değildir?

A) I. ve II.   B) II. ve IV.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) I. ve IV.

 

23. Ben de söylemek isterdim, parlak bir bulut gibi göğe (I)yükselmeyi, (II)saydamlaşmayı, biçim (III)değiştirmeyi, köklerimi söküp (IV)atabilmeyi (V)düşündüğümü.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış eylemsilerden hangisi, diğerlerinden ayrı türde bir eylemsidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-D  3-B  4-A  5-E  6-D  7-E  8-A  9-C  10-D  11-B  12-D  13-E  14-A  15-D  16-B  17-D  18-D  19-E  20-D  21-E  22-B  23-E

12 Yorum Var: “Fiilimsiler Test-2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir