Fiilimsiler Test-1

1. Hayatın bütün (I) inceliklerinden (II) kopup insanlığın ortak dertlerinden soyunduğumuz, çok iyi yaşayabilecekken (III) bilinmez bir nedenle bundan (IV) vazgeçerek yüzümüzü ölüme (V) döndürdüğümüz bugünlerde acıklı hikâyeleri hatırlıyoruz.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi “eylemsi (fiilimsi)” değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili eylemsi diğerlerinden farklı türde bir eylemsidir?

A) Sanki hiç görmemişti, şaşılacak şey sanmıştı.

B) Kışlık giysilere sinmiş naftalin kokusu çıktı.

C) Ağlayınca zamanın çabuk geçeceğini sanırdı.

D) Bilinmedik tarihlerde doğduğuna inanırdı.

E) Unutulan kuş adlarını hatırladı birden

 

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “sıfat-fiil”e yer verilmiştir?

A) Doğumun kabuğundan, ölümün çekirdeğine geçtim

B) Devrilen geceden sabaha, bir rüya gibi aktım

C) Suyun gözlerini örtüyorum işlemeli buğunla senin

D) Dil, emek ve ateş, işte bizim üçlümüz budur.

E) Göğün yıldız örtüsünü sarıyorum göğsüne

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil özne görevinde kullanılmıştır?

A) Fukaraya yardım eden, fakir olmaz.

B) Güç durumda kalanlara yardım ederdi.

C) Bugün gelenleri daha önce hiç görmemiştim.

D) Hatırımızı soranlara da selâm olsun.

E) Amcasının rahatsızlığını, geri dönenlerden öğrenmişti.

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “eylemsi”ye yer verilmiştir?

A) Sen mercandan adalarının altına bağlarsın beni

B) Deniz dibi bıçağımla iplerimi keserim ben

C) Sen dudaklarının sokağında kovalarsın beni

D) Sarmaşıklarla örtülü duvarından atlarım

E) Başlarım sallanan bir ağaç gibi düşünmeye

 

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük eylemsi değildir?

A) Yaktık geleceğimizi göçmen kuşların gözlerinde

B) Yükselen anıt kemeri gibiydim iki yanında

C) Yanımda açan suyun ölümsüz gelgitisin sen

D) Ben can çekişen bir balık gibi kokarım

E) Zamanın bakışı didikliyor, bak kayaları

 

Ve (I)alçalırdı sessizlik bir ağaç gibi

Kök (II)salardı sende ve bende, (III)arayarak

Toprağın sıraya (IV)dizilmiş suyunu

7. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi eylemsi değildir?

A) I. ile III.   B) II. ile IV.   C) III. ile IV.   D) I. ile II.   E) II. ile III.

 

8. Düşünce bir (I)anlatım (II)biçimidir, buna yasak konamaz. Yasak (III)konması, insanoğlunu “arpacı kumrusu” ya da “İspinoza” (IV)benzetmek anlamına gelir. Kumru ve ispinoz düşünmez; (V)düşünmek insana özgüdür çünkü.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi eylemsi değildir?

A) I. ve V.   B) II. ve III.   C) I. ve IV.   D) II. ile V.   E) I. ile II.

 

9. Eylemle (I)bütünleşmeyen bir düşünce (II)anlayışına da sıcak bakmaz yazar. Yalnız (III)düşünmek yeterli değildir, düşünce (IV)dillendirilmek ister. Bunu da özenle (V)belirtmek gerekir.

Yukarıdaki parçada numaralanmış eylemsilerden hangisi, diğerlerinden farklı türde bir eylemsidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “eylemsi”ye yer verilmemiştir?

A) Acıkan hasta ruhu yakıp geçer boşuna

B) Yalancıdır, kalleştir, susar kana ve cana

C) Ne tuhaf ki bunları bilenler çok

D) Cehenneme götüren cennetten kaçan yok

E) İşi bitince unutur iyilik yapanları da

 

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “eylemsi”ye yer verilmiştir?

A) Ne yaldızlı hükümdar anıtları, ne mermer

B) Ömür süremez benim güçlü şiirim kadar

C) Seni, pasaklı zaman pis bir mezara gömer

D) Ama satırlarımda senin güzelliğin ışıldar.

E) Nedense türkü söylemek istedi gönlüm.

 

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük eylemsidir?

A) Vazgeçtim bu dünyadan, tek ölüm paklar beni

B) Ayaklar altında sürünür insan onuru

C) Artık demir almak günü gelmişse zamandan

D) Erdem ve adalet dağlara kaldırılmış

E) Gördüm, her şey bozulur, sonsuz sürüp gidemez.

 

13. O, Cumhuriyet (I)döneminin önemli bir (II)inceleme yazarı ve düşünce adamı (III)olarak bilinmektedir. Yaşam, ölüm, özgürlük gibi temel sorunları (IV)işlediğini (V)söylemek gerekir.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi “eylemsi” değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “eylemsi”ye yer verilmiştir?

A) Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz

B) Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini

C) Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru

D) Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez

E) Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın

 

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “eylemsi” kullanılmıştır?

A) Gördüm anıtlarını nice görkemli çağın

B) Başları göğe değen kuleler darmadağın

C) Ve sonsuz, tunç ölümün gazabında köledir.

D) En sağlam devlet bile günün birinde çürür.

E) Zamanın zalim eli yıkar en sağlam yapıları

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsiye yer verilmiştir?

A) Bir genç kız kalabalığı, öğretmeni sevinçle karşılamıştı.

B) Beni salonun dibindeki açık kapıya doğru götürüyorlardı.

C) Hemen içeri girdim, burası dışarıya göre daha sıcaktı.

D) Sabriye Hanım, kol demirinin birini kaldırdı.

E) Duvara asılmış petrol lâmbasının aydınlattığı odada oturuyorduk.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük eylemsi değildir?

A) Yaşından beklenmez bir çeviklikle arabadan atladı.

B) Şimdi bahçede, karları temizlenmiş toprak yolda yürüyorduk.

C) Upuzun koridorda hocayla yan yana yürümeye başladık.

D) Bu akşam bana, karanlık da çocuk oyuncağı gibi geliyordu.

E) Donmuş ayaklanma pek uzun gelen bir bekleyişten sonra kapı açıldı.

 

18. Koridor gerçekten uzundu ama o saatte bana, (I)olduğundan da uzun görünmüştü, git git bitmiyordu. Önümüzde korkunç şekiller halinde (II)kımıldayan gölgelerimize, içimde sebepsiz bir ürpertiyle (III)bakarken, karşımda kol demirleri (IV)vurulmuş bir kapı ve onun dibinde fitili (V)kısılmış gemici feneri gördüm.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı türde bir eylemsidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

19. Alnımı soğuk cama (I)dayadım; önümden bir nehir gibi (II)akıp (III)giden topraklara (IV)daldım. Uyumuyordum, ama galiba rüya (V)görüyordum.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi eylemsidir?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) IV. ile V.   E) III. ile V.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eylemsi”ye yer verilmiştir?

A) İstanbul açları tokları, hastalarıyla aynı kıta üzerinde bulunuyor.

B) Bu saatte yeryüzünün birçok limanına gemiler yanaşır.

C) Ben bu sokağın öğle paydosundaki halini de bilirim.

D) Kapalıçarşı’nın küçük esnafları el kadar küçük dükkânlarını açtı.

E) Eski elbiseciler kapılarının önlerine çıkıp oturdular.

 

21. (I)Durduğum yerde (II)duyduğum ses bana yalnızca bir şeyin (III)geçmiş olduğunu, bir (IV)geçiş olduğunu (V)düşünmemi söylüyor.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış eylemsilerden hangi ikisi diğerlerinden farklı türde eylemsidir?

A) I. ve IV.   B) II. ve V.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) I. ve V.

 

Dağa (I)tırmanan insanın nefesini kim bilir?

Kim (II)tanır, dorukta (III)karşılaşılan basıncın sesini,

Kulaktan (IV)paralayışını, göğsü (V)daraltışını

22. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi “eylemsi” değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

23. Gözle görülmeyen, ancak kalple hissedilen bir titreyiş, inceden inceye bir karıncalanış, içten içe bir kaynayış.

Yukarıdaki parçada kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

 

CEVAP ANAHTARI

1- A  2-C  3-B  4-A  5-E  6-C  7-D  8-E  9-A  10-B  11-E  12-C  13-A  14-D  15-B  16-E  17-D  18-C  19-B  20-E  21-D  22-B  23-E


82 Yorum Var: “Fiilimsiler Test-1

 1. Keşke optik form olsaydı daha iyi olurdu ama yine de teşekkürler sınavım vardı iyi oldu.

 2. Keşke optik form olsaydı daha iyi olurdu ama yine de teşekkürler sınavım vardı iyi oldu.

 3. Farklı soru tipleri olabilirdi. Kötü değil. Ama iyi olduğu da söylenemez. Bir emek verildiği belli. Bundan dolayı teşekkürler.

 4. Gerçekten güzel, edebiyat okuyorum ve yeni öğreniyorum dil bilgisini kaldık büte bu dersten :)

 5. 8, 14 ve 23.soruları açıklar mısınız? 23.soru 4 olmalı çünkü görülmeyen kelimesindeki -me olumsuzluk ekidir. (hissedilen, titreyiş, karıncalanan, kaynayış)

  1. 23.soruda “görülmeyen” sözcüğündeki fiilimsi eki -en ekidir. 8.soruda “Düşünce bir (I)anlatım (II)biçimidir.” cümlesinde her iki sözcük de fiilimsi eki almamıştır. 14.soruda ise “avuç açmaya değmez” cümlesindeki “açmaya” sözcüğündeki -ma eki isim fiildir.

 6. 14. soruda B şıkkında “çiğnenmiş” sıfat fiil değil midir? Açıklarsanız çok sevinirim. Sorular güzeldi.

  1. Hayır değildir geçmiş zaman ekidir. “İnancın en seçkini çiğnenmiş” şeklinde okunabilir.

 7. Bence 23. soru hatalı çünkü oradaki kaynayış kelimesinin sonunda nokta var, noktadan önce gelen sözcükler fiilimsi olamaz dediler bize okulda.

  1. Keşke de bir hikâyede 15 ya da 20 soru çıkartaydınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir