Fiil Çatısı Test-3

1. Oturduğumuz büyük köşkün demir kapıları ardına kadar (I)açılmış, bakımsız bahçe (II)temizlenmiş, çiftmermer merdivenler pırıl pırıl (III)parlatılmıştı.

Yukarıdaki cümlede altı çizili eylemlerin çatısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I. ve III. eylemler edilgen, II. eylem dönüşlüdür.

B) Eylemlerin üçü de dönüşlüdür.

C) Eylemlerin üçü de edilgendir.

D) Eylemlerin üçü de geçişlidir.

E) Eylemlerin üçü de etkendir.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi dönüşlü çatılı bir eylemdir?

A) Amcam, babamı andıkça gözyaşları ak sakalına süzülürdü.

B) Annem ince, zarif parmağını önümüzdeki kitapta ince uzun bir çizginin üzerine koydu.

C) "Yavrumun yavrusu, Aynullah'ımın yadigârı" diye beni bağrına basardı.

D) Şimdi işte, dünya yüzünde en çok sevdiğim iki insan karşımdaydı.

E) Benim yüzümden hafif bir tartışmaya tutuşmuşlardı.

 

3. Bana da yeşil ipekli üzerine enli kurdeleli muhteşem bir elbise (I)diktirmişlerdi. Saçlarımı (II)kıvırmışlar, dalga dalga omuzlarıma (III)dökmüşlerdi. Bana bir de "Hürriyet" şiiri (IV)ezberletmişlerdi; babam gelirken merdiven sahanlığına çıkıp (V)söyleyecektim.

Yukarıdaki parçada numaralanmış eylemlerin hangi ikisinde "eylemi başkasına yaptırma" anlamı vardır?

A) I. ile III.   B) I. ile IV.   C) III. ile IV.   D) IV. ile V.   E) II. ile III.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne–yüklem ilişkisi diğerlerinden farklıdır?

A) Resim, temel sanat eğitimi kapsamında ele alınmalıdır.

B) Nesnel yöntemle yaklaşıldığında natüralist eserler verilir.

C) Sanatla uğraşan gençler için yeni ufuklar aranır.

D) Bazı durumlarda sanatlar birbirine karıştırılıyor.

E) Ben de sanat eğitimi veren birçok kurumda bulundum.

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem "dönüşlü" bir eylemdir?

A) Büyüdü gözümde, kesilmiş kolu

B) Şirin Döne ağlar ağlar avunur

C) Ardınca yürürken içim yas doldu

D) Doktor, hastasına sigarayı yasakladı

E) Aman karanlığı görmesin gözüm

 

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, eylemi başkasına yaptırma anlamı vardır?

A) Daha sürer mi dersin bu şaşkınlık

B) Ağlaya ağlaya göz elden gitti.

C) Kendi düşen bulur taşa bahane

D) Beni unutursan doyma yaşına

E) Kim ağlatmış benim nazlı yârimi

 

7. Yere düştüğümde… Yalnızdım ve tek ben (I)duydum kendimi, tek ben korktum kendimden. (II)Eğildim nehirlere su içmeye, sonra geri (III)çekildim, sonra göğe (IV)yükseldim. Kollarım açık, (V)yuvarlandım sonsuza.

Yukarıdaki parçada numaralanmış eylemlerden hangisi "dönüşlü" bir eylem değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V. 

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde özne – yüklem ilişkisi diğerlerinden farklıdır?

A) Haberi duyunca zavallı adam yıkıldı.

B) Haber gönderilir, mektup yazılır böyle günlerde.

C) Sessizce hayatın kapısından çıkılır.

D) Mecnun ile Ferhat masallardan dinlenir.

E) Ufkumda hissedilmiyor ki hiçbir şey.

 

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem geçişli bir eylem olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır?

A) Başka sonbaharda anılarını yaşar insanlar

B) Toprağın son yüzünde yaşlı köylüler oturuyor

C) Savaş güzellikleri doldurmuş ömrümüzü

D) Bu dünyanın hangi yüzü oyalar buralarda?

E) Bebeklerin gözünde başka bir hayat başlar

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi bir başkasına yaptırma anlamı vardır?

A) Yemekten aceleyle birkaç lokma atıştırdı.

B) Koca kamyon, taksiyi köşeye sıkıştırdı.

C) Havalar ısındığı için saçlarını kestirdi.

D) Her hafta sonu parkta babasıyla buluşurdu.

E) Bana en gizli sırlarını bile anlatırdı.

 

11. Kaybolalım, sesler var. Kaybolalım, (I)çoğalıyorlar. Birbirinin aynısı sesler, dışarıdan gelip (II)giriyorlar içime, (II)kırılıyor, (IV)saplanıyorlar kalbime, (V)yaralıyor kalbimi.

Yukarıdaki parçada numaralanmış eylemlerden hangisi, geçişli bir eylemdir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

(I)Geçtim o cam hayalden

Hatıralar (II)saplandı gözlerime

Kan (III)aktı, (IV)unuttum

(V)Hatırladım dünya vardı.

12. Yukarıdaki parçada numaralanmış eylemlerin hangisi, özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

Nice güzellere (I)bağlandım (II)kaldım

Ne bir vefa (III)gördüm ne (IV)faydalandım

(V)Bağlandı yollarım kaldım çaresiz

13. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi "dönüşlü" eylemdir?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) IV. ile V.   E) I. ile IV.

 

14. Hep sonrayı, ileriyi (I)yaşıyor. Işığı içine aldığında sonraki ana (II)aktarıyor. Hayatımın geleceği, reçinelere (III)karışıyor; kehribar bir hayal gibi (IV)büyüyor. Bademse yeni yeni çiçek (V)açıyor.

Yukarıdaki parçada numaralanmış yüklemlerden hangi ikisi, nesne – yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. ile III.   B) II. ve IV.   C) III. ve IV.   D) III. ve V.   E) IV. ve V.

 

15. Havayı yanık bir et kokusu (I)sarmıştı, ilkin toprak (II)değişmiş, sonra zalim su (III)gelmişti. Sonra da cehennemden bir hücre (IV)olmuştu odam. Ve ben cezamı (V)çekiyordum.

Numaralanmış fiillerden hangi ikisi geçişli eylemdir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) I. ve V. 

 

Haydi (I)gelsin nalbantların sesi

Naz (II)katılır şarkılarda makamlara

Gül (III)dökülür bu mevsim çarşılara

(IV)Yaşanır çılgın curcunanın ucunda

Gül alıp gül (V)verilir sokaklarda

16. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış eylemlerden hangisi, özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemi başkasına yaptırma anlamı vardır?

A) Sonsuz bir sevgiyi yaşattın bana

B) Acılar, ilmek ilmek eğirdi beni

C) Seni bana, beni sana yazdılar

D) Aşkınla yol aldım engin denizlerde

E) Olgun meyveler dalları eğdi bugün

 

Kış gelince beyaz çarşaf (I)bürünür

Bahar (II)gelir, dağlar (III)yunur, (IV)arınır

Hangisine baksam cennet (V)görünür

Sizi benimseyip coşalı dağlar.

18. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış eylemlerden hangisi "dönüşlü eylem" değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi bir başkasına yaptırma anlamı vardır?

A) Bu olayları yaşayanların çocukları hikâyeler yazdı.

B) Bize bu hikâyeyi İngilizce dersinde okutmuşlardı.

C) Saatlerce çarpıştıktan sonra düşmanını öldürmüştür.

D) Vurulmuş olan adam yüzükoyun yatmaktadır.

E) Dilimizde dolaşan bir aşk türküsü değil bunlar.

 

20. Güvenliğe düşkünüm, tehlike dıştan (I)gelir, (II)kaçarım ya da (III)savunurum. Ihlamur yaprakları arasından (IV)bakarım, korkarak (V)yaklaşırım zamana.

Yukarıdaki parçada numaralanmış eylemlerden hangisi, nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

Portakallar (I)kesilir karanfiller (II)tutuşur

Döner döner (III)dövünür, (IV)eritir dağları

Sığmaz kabına, (V)yönelir göğe teslim olur.

21. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi dönüşlü bir eylemdir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

22. Topraktan güzel, yoğun, hafif ırmaklar gibi akan bir şarkı yükseliyordu.

Yukarıdaki cümle ve onu oluşturan sözcükler İçin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Söz dizimi dolaylı tümleç-özne-yüklem şeklindedir.

B) "Irmak" ismi birden çok sıfatla nitelenmiştir.

C) Yüklem türemiş bir eylemdir.

D) Yüklem geçişli bir eylemdir.

E) Birleşik, eylem cümlesidir.

 

23. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem "dönüşlü" bir eylemdir?

A) İlahi bir sessizlik dolduruyordu koyu

B) Bu sessizlik içinde ruh açıldı engine

C) Bir karanlık ve ışık seli birbirine karışıyordu.

D) Varlığım özlediği sırrı yavaş yavaş buluyordu.

E) Uydum bu gece tabiatın sesine

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-A 3-B 4-E 5-B 6-E 7-A 8-A 9-D 10-C 11-E 12-B 13-E 14-C 15-E 16-A 17-A 18-B 19-B 20-C 21-C 22-D 23-B

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir