Öne Çıkanlar

1. Aşağıdaki cümlelerde hangisinin yüklemi nesne – yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Babam, dün eve geç geldi.

B) Merdivenleri daha yeni sildim.

C) Bengü, dayısına mektup yazdırdı.

D) Şu problemleri öğretmene çözdürüver.

E) Benim arabayı da yıkatıvermiş.

 

2. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi oldurgan çatılıdır?

A) Bize yemek pişirdi.

B) Bugün görüşemeyiz.

C) Bana bir kalem sattı.

D) Çocuğa bak ağlamasın.

E) Oğlundan telefon bekliyor.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin nesnesi yoktur?

A) Bu kadın şarkı söylemeyi seviyor.

B) Araba büyük bir hızla duvara çarptı.

C) Giderini, gelirine göre ayarlamalısın.

D) Öğrenciler sıraları çiziyorlar.

E) Beni dershaneye kadar niçin getirdin?

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişlidir?

A) Dibeklerde günlerce bulgur kırdı.

B) Çocuğun arkasından uzun süre baktı.

C) Yoldan geçen adama seslendi.

D) Yaramazlığı günden güne artıyor.

E) Bir süre sonra onlar da gitti.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi nesne – yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Bu çiçekleri nereden aldınız?

B) Gömleğin yakası deforme olmuş.

C) Elektrik saatinin numarasını okuyamadı.

D) Bildiği konuyu anlatamadı.

E) Saksıyı adamın başına atıverdi.

 

6. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ettirgen çatılıdır?

A) Yarın gazeteyi sen alırsın.

B) Hastalığını kimseye belli etmedi.

C) Bu soruları kime yazdırdın?

D) Otelde istediğiniz yerler ayrıldı.

E) Çöpleri deniz kenarına dökmüşler.

 

7. I. Dünden beri sepet sepet satıyorlar.

II. Onlarla kaleye çıkıldı.

III. Ayakta duramayınca sandalyeye oturttu.

IV. Bu sorular yine yanıltacak mı?

V. Zorlamama rağmen eve gelmediler.

Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisine nesne yerleştirilemez?

A) I. ve II.   B) II. ve V.   C) III. ve IV.   D) III. ve V.   E) IV. ve V.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Bu çocuğun durumu herkesi üzdü.

B) Binbaşı, askeri yanına çağırdı.

C) Bu tabloyu arkadaşım aldı.

D) Eski eşyalarını yeni eve getirmedi.

E) Bu sabah dershaneye erken geldim.

 

9. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi, geçişli bir eylemdir?

A) Gelen gideni aratır.

B) Gülü seven, dikenine katlanır.

C) Yatan ölmez, yeten ölür.

D) İt ürür, kervan yürür.

E) Kaçan balık, büyük olur.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi nesne – yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Bu sınıfın öğrencileri hedeflerini belirlemişler.

B) Çocuklar, duvarları çizmişler.

C) Burnuma güzel bir koku geliyor.

D) Bu fotoğrafı kardeşi çekmiş.

E) Seradaki domateslerin hepsini topladım.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ettirgen çatılıdır?

A) Bu taşları o dizdirdi.

B) Onu sabırsızlıkla bekliyorum.

C) Camlar, yeni temizlendi.

D) Bu çiçeğe iyi bakmışsın.

E) Müdürlük görevinden alındı.

 

12. Aşağıdaki yargılardan hangisinde kendi kendine olma anlamı vardır?

A) Sizi seyretmek için tiyatroya geldim.

B) Adamın saçları ve bıyıkları döküldü.

C) Kardeşi, başka bir eve taşındı.

D) Trafik polisi, sadece bizi durdurdu.

E) Siyasiler, ülke meselelerini tartıştılar.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi dönüşlü çatılıdır?

A) Bu eseri daha önce de okumuştum.

B) Düğünde sadece o hizmet etti.

C) Onun annesi saatlerce dövündü.

D) Dallar, rüzgârın etkisiyle kırıldı.

E) Böylesi insanlarla hiç konuşulmaz.

 

14. Etken geçişsiz eylemler edilgen yapıldığında herhangi bir özne almaz.

Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek vardır?

A) Aranan adam, biraz önce bulundu.

B) Kardeşinin gelişine çok sevindim.

C) Ev, bugün de temizlenmemiş.

D) Adana’dan Osmaniye’ye bir saatte gidilir.

E) Kaleye bu yoldan çıktılar.

 

15. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi oldurgan çatılıdır?

A) Salçanın kapağını açtılar.

B) Bu şiirleri bize de okuttu.

C) Yemeği ocaktan indirdi.

D) Dilekçeyi dün o yazdırdı.

E) Herkesin kimliğini toplattı.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisi için çatı kavramı söz konusu olamaz?

A) Kitap, sessiz bir ortamda okunmalı.

B) Sporcular stattan ayrılırken yuhalandılar.

C) Kumsalda sabaha kadar şarkılar söylendi.

D) Öykünün sonunu gerçekten merak ediyorum.

E) Sokaklar her zamanki gibi tertemizdi.

 

17. Gerçekleşmesi için en az iki özne gereken eylemler işteş eylemlerdir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde işteş eylem vardır?

A) Bu iş senin istediğin gibi gelişti.

B) Dün onunla iki saat çalıştık.

C) Onu bir türlü yatıştıramadık.

D) Fazla değil, bir iki lokma atıştır.

E) Babasıyla saatlerce dertleşti.

 

18. Aşağıdakilerin hangisinde işi başkasına yaptırma anlamı vardır?

A) Esprileriyle herkesi güldürdü.

B) Çocuğun durumu hepimizi korkuttu.

C) Çamları buraya belediye diktirmiş.

D) Onu annesi değil, halası büyütmüştü.

E) Kadıncağız çocuğunu nihayet uyuttu.

 

19. I. Çorbayı iyice soğuttu.

II. Ayakkabılarını dün boyattı.

III. Doktor, hastayı bayılttı.

IV. Arabayı biraz önce yıkattı.

V. Bahçe kapısını kapattı.

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde “-t” eki, fiili geçişli hale getirmiştir?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve III.   D) II. ve V.   E) IV. ve V.

 

20. “Onu görünce ne yapacağımı şaşırdım.” cümlesindeki yüklemin kip, kişi, çatı bakımından özelliği sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) – dili geçmiş, I. çoğul, işteş

B) – dili geçmiş, I. tekil, dönüşlü

C) – dili geçmiş, II. tekil, edilgen

D) – dili geçmiş, III. tekil, etken

E) – dili geçmiş, I. tekil, etken

 

21. Yüklemi geçişli eylem olduğu halde nesne kullanılmamış cümle, aşağıdakilerden hangisidir?

A) O, şarkıları çok güzel yorumlardı.

B) Gülleri vazoya özenle yerleştirdim.

C) Başkan, yaklaşık sekiz saat anlattı.

D) Özel deneme kitapçıklarını toplattım.

E) Havuza birkaç alabalık attık.

 

22. Aşağıdakilerin hangisinde “değişerek yeni bir görünüm kazanma” anlamı vardır?

A) Yaklaşık beş saat çalıştım.

B) Konuyu usanmadan tartıştım.

C) Durup dururken bize sataştı.

D) Görmeyeli bayağı güzelleşmişsin.

E) Seninle sonra hesaplaşacağız.

 

23. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi dönüşlü bir eylemdir?

A) Ayağına taş bağlanıp denize atıldı.

B) Tablo Mehmet tarafından yapıldı.

C) Masanın üstündeki kalem alındı.

D) Bu sözlerime Betül de alındı.

E) Kitaplar çok ucuz satıldı.

 

24. Aşağıdakilerin hangisinde özne – yüklem ilişkisi diğerlerinden farklıdır?

A) Sandalyeler sarı kırmızıya boyandı.

B) Kapı, pencere elden geçirildi.

C) Çocukların eline bayraklar verildi.

D) Yeni eşyalar yerlerine yerleştirildi.

E) Heyecanla arkadaşlarına sarıldı.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-A  3-B  4-A  5-B  6-C  7-B  8-E  9-A  10-C  11-A  12-B  13-C  14-D  15-C  16-E  17-E  18-C  19-B  20-E  21-C  22-D  23-D  24-E