Fiil Çatısı Test-2

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem "geçişsiz" bir eylemdir?

A) Fırat kenarına serdim postumu

B) Yeni bildim düşman ile dostumu

C) Açık koyun mezarımın üstünü

D) Düşünürüm bir çocuk türküsü söyleyerek

E) Dünya sanki onun üstünde duruyor.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem "edilgen" çatılı bir eylem değildir?

A) Kendisine daima üst görevler verilmiş

B) Mesele üst komisyonda ele alınmış

C) Evlilik karşılıklı fedakârlık üstüne kurulur.

D) İyi insan daima sözünün üstüne gelir.

E) Yaşamak için insanüstü bir gayret gösterildi.

 

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem "geçişsiz" bir eylemdir?

A) Ben Nüzhet'in kahkahalarından ürkerim.

B) Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi

C) Geceleyin bir ses böler uykumu

D) Arıyorum yıllar var ki ben onu

E) Bir güzel şarkı söylüyor rüzgâr

 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem "dönüşlü" bir eylemdir?

A) Bizi mi arıyorlar güzelim kalabalıkta

B) Bir özleme, bir sevgiye ilkbaharda kapıldım

C) Düğün dernek sonra da davul çaldırdım

D) Rüzgâr kanatlı bir değirmendin, beni öğüttün

E) Bir bahar bahçesine dönmüşsün sevdiğim.

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem işteş çatılı bir eylemdir?

A) Sonsuz bir sevginin gamsız dünyasındayım.

B) Bütün sevdiklerim hülyamı paylaşır.

C) Ölüm bir korkudur ki karışmış havaya

D) Neredeyse varlığımız duman olup uçmuş

E) İşte gözlerimizde bu suyun derinliği var.

 

6. (I) Her yıl öykü inceleme yarışmaları düzenleniyor. (II) Yayın evleri daha çok öykü kitapları yayımlıyor, (III) Öykü ödüllerinin sayısı her geçen gün artıyor. (IV) Sık sık öykü günleri yapılıyor. (V) Türk öyküsündeki bu hareketlilik Özel Sayı'mıza da yansıdı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde yüklemler edilgen çatılı eylemdir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) I. ve IV.  E) III. ve V.

 

7. Biri (I)boğularak, kanı (II)akıtılmadan soyluca (III)öldürüldü, diğeri (IV)yakıldı. Bir kediyi (V)dövdüler, ince söğüt dallarıyla.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi "edilgenlik yapım eki" almamıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem "dönüşlü" bir eylemdir?

A) Bittim, tükendim dostlar, cidden yoruldum.

B) İnanın yalnızlığımda kendimi buldum.

C) Öylesine koşmalar uzaklarda kaldı şimdi.

D) Istırabın da, hüznün de gelir tümü insana

E) Tattım bengi sularını, kana kana geldim 

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem İlişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Her iki taraftan da olumlu cevaplar alındı.

B) Oda, alçı bloklarla ortasından ikiye bölündü.

C) Gelişimi kutlamak için büyük törenler düzenlendi.

D) içindeki aşk ateşi yeniden alevlendi o gün.

E) Sohbet hırkası son defa giyilmişti bu akşam.

 

10. Aşağıdaki dizelerden hangisinin yüklemi geçişli bir eylem olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır?

A) Ayrılık her yanımda pusuda bekliyor.

B) Çılgın dere gibi akıyorum sağa sola.

C) Sessiz yaşlar dökerek acı acı inliyordu.

D) Böyle günlerde yanında kimseyi istemiyordu.

E) O artık kimseyle hiçbir konuyu konuşmuyordu.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem "dönüşlü çatılı" bir eylemdir?

A) Orada bulunan herkes bir anda irkildi.

B) Kentte son derece gizemli bir ev görmüştük.

C) Neredeyse tutarsız bir biçimde konuşmaya başladı.

D) Önce birbirlerine baktılar, sonra da konuştular.

E) Konuşmasına yabancı dilden sözcükler de katıyordu.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem "edilgen çatılı" bir eylemdir?

A) Olayla ilgili her şeyi anlatmam gerektiğini söyledi.

B) Genç adam, ağzımı açmama fırsat vermeden atıldı.

C) Bakışlarından, konuşmamam gerektiğini anlatan bir yalvarma okunuyordu.

D) Yapacağın her şey bizim için büyük bir önem taşıyordu.

E) Nasıl olduğunu anlayamadan kendimi odanın dışında buldum.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi "geçişsiz" bir eylemdir?

A) "Gel, demekten kurtar beni" demişti dostuna

B) Can evinden vurmuştu aşk sultanı, Mevlâna’yı.

C) Köpürüp coşan gazellerle, yüreğinin acısını haykırıyordu.

D) Konya'dan ayrıldığını da kimse görmemişti.

E) Üstelik kimseyle görüşmesine de izin vermiyordu.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem "dönüşlü" bir eylemdir?

A) Aşk filinin hortumunu bana döndür

B) Bir fırsatını bulup ona açıl artık.

C) Canım, baykuş gibi bekliyor viranelerde

D) Hayranlık sırrıyla gizler bütün olanları

E) Eve geldiğinden kimsenin haberi olmamıştı.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem "geçişsiz" bir eylemdir?

A) Yaprak yaprak mavi gökleri süsleyeceğim.

B) Döndükçe bu cehennemi söndüreceğim.

C) Bir nefeslik beklemeye gücüm kalmamıştır.

D) Zaman, nefret tohumlarını körüklüyordu.

E) Canımızdan, kanımızdan ayırdın bizi, ölüm!

 

16. (I) Ona eski, budala bir ezgiyi çaldığını söylemiştim. (II) Müzik, yolun karşısındaki bir plâkçı dükkânından geliyordu. (III) Daha önce hiç bu kadar güzel bir müzik duymamıştım. (IV) Ezgi tüm benliğimi kaplamıştı. (V) Bir süre dinlendikten sonra oradan ayrıldım.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi dönüşlü çatılı bir eylemdir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V. 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi "edilgen" çatılı bir eylemdir?

A) Şehri bir baştan bir başa koştu.

B) Acı haberi bütün Kayseri’ye duyurdu.

C) Gerçekler âlemine yolcu edildi o gün.

D) Yolcuyu son yolculuğuna uğurlamıştı.

E) Gerçekle sahteyi bir bakışta anlıyordu.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi "geçişli" bir eylem değildir?

A) Yepyeni bir dünyanın kapısını aralamıştı.

B) Ama halk böyle yorumlanmıyordu olanları.

C) Evinin kapısını da kapatmıştı dostlarına

D) Kürsüyü çevreleyen öğrencilerini de bırakmıştı.

E) Yüzümüze bile bakmıyor artık o bizim.

 

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem edilgen çatılı bir eylem değildir?

A) Bu yazıların bir bölümü, ölüm yıldönümleri vesile edilerek yazılmıştır.

B) Birkaç kişinin portresi yeri geldiği için çizilmiştir.

C) Bazı kişiler, birkaç yazıda farklı özellikleriyle tekrar edilmiştir.

D) Bu okullar, daha yüksek bir meslek okulu için hazırlık sınıfları olarak düşünülmüştür.

E) Avrupa'da ticarethaneler âdeta bir müze gibi hayatiyetlerini korurlar.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi başkasına yaptırma anlamı vardır?

A) Ekmeğini şehre gidip gelen balıkçılara getirtiyordu.

B) Evden ayrıldıktan sonra tam yedi sene eve dönmedi.

C) Adayı, Karadenizli gırgır balıkçılarıyla dol-durmuştu.

D) Fındık Ali'den her akşam bir fasıl dayak yerdim.

E) Bir akşamüstü içime garip bir pişmanlık çökmüştü.

 

21. (I) Kimi zaman yanıyor, (II) kimi zaman da üşüyordu. (III) Sonra, sedirdeki mindere uzandı. (IV) Başı yine dönmeye başlamıştı. (V) Bir ara dalar gibi oldu.

Numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi dönüşlü bir fiildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

22. Bardakları her zamanki yerine (I)koydu. Dışarı (II)çıktı. Komşu kadınları evin taş holünde ikindileri (III)toplanır, biraz (IV)konuşurlardı. Komşulara (V)seslendi.

Numaralanmış fiillerden hangi ikisi dönüşlüdür?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) III. ve V.

 

23. Aşağıdakilerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi batanından diğerlerinden farklıdır?

A) Kentin kapısından çıkarken bir ses duydu.

B) Çocuklarını ve komşularını da çağırdı.

C) Parmaklarıyla sana başkalarını işaret edecekti.

D) Kimseden yardım istemeden çocuklarını bugünlere getirdi.

E) Hayata, fakir bir köylü çocuğu olarak başlamıştı.

 

24. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi dönüşlü bir fiildir?

A) Araba, yaylardan kurulu bir devi andırıyordu.

B) Umutsuzluk tekrar kendini gösterdi.

C) Sonra yine aynı canavar kimliğine bürünüyordu.

D) Sanki canavarın ağzından ateşler çıkıyordu.

E) Kamyon büyük bir hızla üzerine geliyordu.

 

CEVAP ANAHTARI

1-E 2-D 3-A 4-B 5-B 6-D 7-E 8-A 9-D 10-A 11-A 12-C 13-E 14-B 15-C 16-E 17-C 18-E 19-E 20-A 21-C 22-E 23-E 24-C

47 Yorum Var: “Fiil Çatısı Test-2

  1. Dönüşlü sorular mükemmel hazırlanmış, ellerinize sağlık bence daha zor sorular hazırlanmalı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir