Öne Çıkanlar

Altın Anahtar

Altın Anahtar

9.Sınıf Edebiyat Konuları

I. ÜNİTE: GÜZEL SANATLAR ve EDEBİYAT

 1. Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri
 2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
 3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
 4. Metin
 5. Edebî Metin
 6. Edebiyat ve Gerçeklik

Ayrıca Bkz. Güzel Sanatlar ve Edebiyat Ünite Sonu Online Etkinliği

II. ÜNİTE: COŞKU ve HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)

 1. Şiir İnceleme Yöntemi
 2. Manzume ve Şiir
 3. Manzume ve Şiir Örneklerini İnceleme

Ayrıca Bkz. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) Ünite Sonu Online Etkinliği

III. ÜNİTE: OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER

 1. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma
 2. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi
 3. Anlatmaya Bağlı Edebî Metin Örneklerini İnceleme (Masal ve Destandan Hikâye ve Romana)
 4. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)

IV. ÜNİTE: ÖĞRETİCİ METİNLER                

 1. Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi
 2. Öğretici Metin Örneklerini İnceleme ve Karşılaştırma