Ek-Fiil Test-1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklem ek eylemin geniş zamanıyla çekimlenmiştir?

A) Gecenin boz tepelerine çıkan yoldaki taşlar kaygandır.

B) Akşam güneşi gözlerini yeşile çeviriyor.

C) Bakışını, yeşil gözlerini tehlikelerden sakın.

D) Buralarda dökülen her kan kumlara bulanır.

E) Meğer dünya senin bilmediğin eflâtun bir inciymiş.

 

Seni yaptım güzellikte baş (I)tacım

Seninle son buldu (II)üzüntüm, (III)acım

Gurur (IV)duyuyorum güzelliğinle

Bir bilsen sevgine nasıl (V)muhtacım

2. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi, ek-eylemin geniş zaman birinci tekil kişisiyle çekimlenmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

Ellerimi (I)uzatacağım (II)değsinler diye

İhtişamlı bir (III)hayaletsin, uçup (IV)gideceksin

Gümüş gözlerinde o çift başlı narin kartal (V)geçer.

3. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi, “ek-eylemin geniş zaman ikinci tekil kişisiyle” çekimlenmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. (I) Duvarları başkalarınca örülmüş bir sığınaktı burası. (II) Farklı sesler, farklı sığınmalar küçük umutlar demekti. (III) Gelenekleri hayata geçiriş biçiminin özetiydi sanki. (IV) Anlamaya çalıştığım insanlara uzak değildi. (V) Kendi oyunlarımızın bize verdikleriyle yaşadık uzun zaman burada.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinin yüklemi, ek-eylemle çekimlenmemiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

Sen benim aydınlığımsın, altın (I)çağımsın

Bir daha kopmayacak gönül (II)bağımsın

Ben ki yaşama sevinciyle (III)dopdoluyum

Sen ki (IV)türküler söyleyen ikiz (V)dudağımsın.

5. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi “ek-eylem” almamıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. Aşağıdaki dizelerden hangisi, ek-eylemleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

A) Gün sakindi, gece yıldızlı, yaşamak güzel

B) Başına bir hal gelirse, dağlara gel dağlara

C) Kalırsa düşmana kalsın, dosta muhtaç olma tek.

D) Ve baharlarla Beydağ eteklerinde fışkırır sular.

E) Konup göçer, bir gözleri sürmeli güzel.

 

7. İçine sakladı zaman, o donuk hayat (I)erimiş, şimdiki zaman, hayata (II)karışmış; sözcükler de (III)donmuş, (IV)katılaşmış, hiçbir şey sanki (V)yokmuş.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi, ek-eylemin rivayetiyle çekimlenmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yüklem ek-eylemin geniş zaman birinci tekil kişisiyle çekimlenmiştir?

A) Kelebek mi, karga mı düşürüyor tüylerini

B) Gelincik tarlaları titriyor kalbimin köşelerinde

C) Ama ben binlerce ışık yılı onlardan uzaktayım

D) Annem gözyaşlarını siliyordur beyaz kefene

E) Çökmüyorum soluk kaderin kirli avuçlarına

 

(I)Mutluydun, aydan (II)hoşlanıyordun

Seni bir bütün olarak (III)kucaklıyordu

Vadilerin yeşili seni (IV)karşılıyor

Ormanlardaki alanların (V)gözdesiydin

9. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi, ek-eylemle çekimlenmemiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

Deli gönlüm her teselliden (I)yoksun

Sen ki (II)özlemime atılan (III)oksun

(IV)Güzelliğin taşıyor (V)aynalardan

Bunca zaman içinde niçin yoksun?

10. Yukarıdaki dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi, ek-eylem de, iyelik eki de almamıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, ek-eylemin rivayetiyle çekimlenmiştir?

A) Temellerini görmediğimiz evlerde zaman kavramı bir masalmış.

B) Oysa bu güzel köyde, çocukken geçmiş yoktu benim için.

C) Bal arıları sarı kuyruklarıyla, yaban arılarından daha asildiler.

D) Dünya, deniz ve yosun, koku ve çamurdu o zamanlarda.

E) Yolda gördüğü şey yeni çıkarılmış bir yılan derişiydi.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek fiil almış ad soylu bir sözcüktür?

A) Bu umutları başkalarının yüzlerinde de gördüm.

B) Bana o günler hakkında anlattıkları yeni değildi.

C) Bambaşka bir adım atabileceğini düşünüyorduk.

D) Anladığım kadarıyla bu onun ilk büyük kavgası olmuştu.

E) Yepyeni bir umuda adım atan bu genci karşılıyorduk.

 

Oysa yangın gibidir, içinizden (I)yakar sizi

Zaman gibi, (II)yoksuldur, ama (III)yıkar (IV)geçer

Yokken (V)çağırır sizi, duyamazsınız bir şey

13. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi, ek-eylemin geniş zamanıyla çekimlenmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yüklem ek-eylemin farklı bir zamanıyla çekimlenmiştir?

A) Karadır bütün görünümler şimdi

B) Bir sudur sessizliğini kuşanmış zaman

C) Buruşmuş bir meyve kuruşudur sonbahar

D) Son ışık da ağaçların üstündeydi bugün

E) Deniz küçük bir özlem kırıntısıdır artık

 

Ama onlar benim (I)hayatım, benim (II)sevinçlerim.

Benim (III)aşklarım, benim (IV)kederlerim

Bütün bunları küçük yaşta öğrenmiş bir (V)çocuğum

15. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi, ek-eylemle çekimlenmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

16. Nitelik bildiren sözcükler ek – eylem aldıklarında yüklem görevinde kullanılabilir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, nitelik bildiren bir sözcük yüklem görevinde kullanılmıştır?

A) Sınırsız bir aşkı taşımak da güzeldir gönül.

B) Mevlâna burcundan gidilir Yunus Emre’ye

C) Istırabın da, hüznün de tümü gelir insana

D) Sevincin, dünyanın tek yasası budur

E) İnanın yalnızlığımda kendimi buldum bugün

 

(I)Karanlıktı gece, sessizliğin içinde süzülen

Bir (II)yıldızdı, gök (III)ışıdı, bakakaldım, (IV)unuttum.

Unutuldum. Zaman harabeye (V)çevirdi ruhumu.

17. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, “ek-eylemin hikâyesiyle çekimlenmiştir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) II. ve IV.

 

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem ek-eylemin geniş zamanıyla çekimlenmemiştir?

A) Gök binlerce mavi şapkadır.

B) Tabut kalın ciltli bir kitaptır.

C) Yeminler bana çeşmeleri hatırlatır.

D) Annem çiçek işlemeli bir lâmbadır.

E) Senin de çocukluğun bir ceviz tabuttur.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ek-eylemin rivayetiyle çekimlenmiştir?

A) Duyulan ses, sırayla kalkan kepenklerin gürültüsüymüş.

B) İstanbul bir göz, bin kulak halinde ayaktaydı.

C) Hepsinde denizde geçen günlerin izleri vardı.

D) Bu üç kız Beyoğlu’nda büyük bir mağazada tezgâhtardı.

E) Bu saatte yeryüzü çalışan insanların elindedir.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, ek-eylemin rivayetiyle çekimlenmiştir?

A) Bu, onun için hep merak konusu olmuş.

B) Bende insanları yönetme yeteneği varmış.

C) Oradan geçen bir otomobile atlamış.

D) Bu filozof, devlet adamı olmaya kalkışmamış.

E) Cevat Şakir’in eserleri bir türlü anlaşılamamış.

 

21. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, ek-eylemin geniş zamanı, birinci tekil kişisiyle çekimlenmiştir?

A) Bundan sonra tamamen özgürüm.

B) Şu satırları yazıp, defterimi bavula atacağım.

C) Eve girince Mürşide teyzem karşıladı beni.

D) Bugün, okulu bitirmenin mutluluğunu yaşıyorum.

E) Bu konuyu bir daha açmak istemiyorum.

 

22. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, ek – eylemin geniş zamanıyla çekimlenmiştir?

A) Bakışları ağırlayan seslerimmiş.

B) Bir gülün açılması devrimdir.

C) İlkel bir dildi benim adım.

D) Yaşlı, yanık, korkunç bir denizdi Akdeniz.

E) Kim bilir nerelerden savrulmuşlardı.

 

23. Ek-eylem, eylem soylu sözcüklere eklendiğinde eylemleri birleşik zamanlı yapar.

Aşağıdaki dizelerin hangisi bu kurala örnek bir kullanım değildir?

A) Eski bir saat tıkır tıkır işliyordu evde

B) Belleğinde, yaşadıklarından hiçbiri kalmamıştı.

C) Tanıyamıyordu artık eski arkadaşlarını bile

D) Yıldızlar için de böyleydi, güneşler için de

E) Bir gün de oymalı tavandaki süsleri görecekti.

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, ek-eylem, geniş zaman ikinci tekil kişiyle çekimlenmiştir?

A) Akşam ıssız bir ağaç biçimindedir.

B) Sırrı dökülmüş aynalarda görünür.

C) Sen benim en alımlı gözlerimsin.

D) Benim özel bir tarihim olmadı.

E) Fesleğenler cam dışlarında büyürdü.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-E  3-C  4-E  5-D  6-A  7-E  8-C  9-D  10-E  11-A  12-B  13-B  14-D  15-E  16-A  17-A  18-C  19-A  20-B  21-A  22-B  23-D  24-C


10 Yorum Var: “Ek-Fiil Test-1

  1. Çok uzun olmuş, parmaklarım koptu yazarken böyle işkence Çinlilerde bile yok sırf eziyet yeminle!

  2. Çok iyi olmuş sağolun, ortaokuldaki arkadaşım sen de bu çalışmayla gidersen tıpçı olursun aynı yolda devam :)

  3. Neden ‘D’ neden ‘A’ bunu açıklayan daha yararlı bizim içinde daha anlaşılır olan çözümlü bir cevap anahtarı hazırlamanız çok iyi olurdu aslında :)

  4. 11. 19. ve 20. sorular hatalıdır çünkü fiilin ek fiil olması için iki farklı zamanda çekimlenmesi gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir