Öne Çıkanlar

1. Ek eylemin iki işlevi vardır: isim veya isim soylu sözcükleri yüklemleştirmek, basit zamanlı eylemleri birleşik zamanlı yapmak.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde ek eylem vardır?

A) Dinsin artık yıllar süren bu sızı.

B) Tüllenir şafaklar ufuklarda.

C) Ümittir yolcuya en güzel azık.

D) Solduramaz, keder gönül gülünü.

E) Daima iki büklüm yaşar ömrünü.

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük ek eylem almıştır?

A) Sizi sınava hazırlamaktı görevim.

B) Bütün acılarım sona erdi.

C) Bir hançerim gönlüne saplanan.

D) Bir resmim var sende yarısı yırtık.

E) Ders notlarım evde kalmış.

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde ek eylem yoktur?

A) Gözyaşıyla sulamasın yıldızlı geceleri.

B) Nedir bu içimdeki duygu savaşı?

C) Gönlümün sazında son teldir ümit.

D) Yaklaşan baharın ayak sesidir.

E) Ümitli bir fecrin ötesi misin sen?

 

4. I. Sevdalanır benim yorgun yüreğim.

II. Sazımda tel kopuk ve mızrap kırık.

III. Bir sevgi atmosferi sarıyor etrafımı.

IV. Yaralı gönüller maziden ırak düşmüş.

V. Hayatımın her anı bir yaftada kördüğüm.

Yukarıdaki dizelerin hangilerinde ek eylem kullanılmıştır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve V.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ek eylemin geniş zamanıyla çekimlenmiştir?

A) Çalışmak için büyük bir istek duyuyordu.

B) Avludaki gençlere bir şeyler söyledi.

C) Ardı arkası kesilmeyen bir boğuşmaydı bu.

D) Bu kavgaya sebep olan sizsiniz.

E) Konuşmaktan çok kendi düşüncelerine dalmıştı.

 

6. Aşağıdakilerin hangisinde “-se” eki ek eylemdir?

A) Bu kitabı alsaydın

B) Nereye gitsen seni bulurum.

C) Erken gelsen de birlikte çıksak.

D) Olanları bilsem üzülmeyeceğim.

E) Onu görürsen buraya gelmesini söyle.

 

7. İçimizde yanan duygu tütsüsü,

Ümit ile tutuşursa güzeldir.

Çektiğimiz acılardır günlerin süsü,

Kedersiz gün rüzgâr önünde gazeldir.

Yukarıdaki dörtlükte kaç ek eylem vardır?

A) 2   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6

 

8. Ek eylemin bir görevi de basit zamanlı eylemleri birleşik zamanlı yapmaktır.

Aşağıdakilerden hangisinde birleşik zamanlı bir eylem vardır?

A) Gözlerim dalıp gitti öteler ötesine.

B) Uzanıverdim kanepeye boydan boya.

C) Uyuyordu tabiat derin bir sessizlikte.

D) Sabahın ilk ışıkları vurdu yüreğime.

E) Kaderin pençesi geçmiş boynuma.

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde ek eylemin olumsuzu vardır?

A) Bu şarkının sözleri bana aittir.

B) En iyisi bu yazıyı yazmamaktır.

C) Duvardaki tablo benim değil.

D) Dünkü gazeteyi okuyamadım.

E) İçki ve sigara sağlığa zararlıdır.

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde ek eylem işlevi bakımından farklı kullanılmıştır?

A) Ne kadar yalnızız bu akşam vakti.

B) Ders çalışırken not tutmuyormuş.

C) Ülkenin düşünen insanlara ihtiyacı vardır.

D) Balkon kapısı bir haftadır açıkmış.

E) Dershane haftanın yedi günü de açıktır.

 

11. (I) Yapraklar seçilir olunca güçlükle doğruldu. (II) Beli, boynu, bacakları uyuşmuş, her yanı keçeleşmişti. (III) Etrafı şöyle bir süzdü. (IV) Hava iyice aydınlandı. (V) Nasıl olduysa askerlikteki sabah sporlarını hatırladı.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek eylem kullanılmıştır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve V.   D) III. ve V.   E) IV. ve V.

 

12. Alçakgönüllü insan meyveli dal gibidir,

Görünüşü tahta kovandır, semeresi bal gibidir.

Yukarıdaki dizelerde kaç ek eylem vardır?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

 

13. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük ek eylem almıştır?

A) Önerdiğim kitabı alacak mısın?

B) Bu sınavın birincisi sen misin?

C) Bana bu konuda vardım eder misin?

D) Yarın mutlaka okula uğrasın.

E) Dersini bitirdikten sonra gelebilirsin.

 

14. Aşağıdakilerin hangisinde “değil” sözcüğü ek eylemin olumsuzu olarak kullanılmamıştır?

A) Bu konuşmalar pek hoş değil.

B) Bilgisayar benim değil, oğlumun.

C) Ekeylem konusunu anlamak zor değil.

D) Bunu sen değil, öğretmen de çözemez.

E) Kitaplar senin değil, Mehmet’in.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, şahıs zamiri ek eylem alarak yüklem olmuştur?

A) Elma elmaydı yanakları.

B) Bu şarkının bestekârıydı o.

C) Biz seni çok iyi tanıyoruz.

D) Benim aradığım ötekiydi.

E) Bu dersi sevdiren sendin.

 

16. Aşağıdakilerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır?

A) Çiçekler etrafa güzellik saçıyordu.

B) Odanın duvarına kitaplık yaptırmıştı.

C) Bu dünyada kusursuz sevgi yoktur.

D) Gitmek istediğim yerler açık denizlerdi.

E) Yemeğin acısı ağzımı yaktı.

 

17. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ek eylemin geniş zaman çekimidir?

A) Sorunları fazla büyütmemek gerekir.

B) Elinde tuttuğun şey nedir?

C) Arkadaşlar bizi bu sahilde bekliyormuş.

D) Bu konuyu sonra tartışırız.

E) Parlayan yıldızlara bir daha baktı.

 

18. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir eylemdir?

A) Nihayet beni de valiyle görüştürdüler.

B) Burada beklemek zoruma gitti.

C) O güzel manzarayı uzun uzun seyrettik.

D) Seninle karşılaşacağımızı sanmıyordum.

E) Satrançta yenilmeyi hazmedemez.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-C  3-A  4-C  5-D  6-E  7-C  8-C  9-C  10-B  11-C  12-C  13-B  14-D  15-E  16-E  17-B  18-D