Edebi Sanatlar Test-9

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.

Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor

1. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangi ikisinin örneği vardır?

A) Mecaz-ı mürsel – Kinaye

B) Kapalı istiare, Tevriye

C) Mecaz-ı mürsel – Açık istiare

D) Benzetme – Açık istiare

E) Tevriye – Kapalı istiare

 

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz

Ya gözler altındaki mor halkalar

Neden bana düşman görünürsünüz

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

2. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi yoktur?

A) Tecahül-i arif

B) Kapalı istiare

C) Açık istiare

D) Teşhis

E) Tariz

 

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme vardır?

A) Vardım ki yurdundan ayağ götürmüş

Yavru gitmiş ıssız kalmış atağı

B) Gönül arzuladı Niğde'yi Bor'u

Gün günden artmakta yiğidin zarı

C) Hüsne mağrur olma ey yüzü mahım

Niceler yokuştan inişten geçti

D) Kim kime etmiştir ettiğin bana

Şimdi de yar olmak istersin amma

E) Çekin eyerleyin gökçe kır atı

Göçmek değil bizim ilin muradı

 

Sana derim sana söngün

Erzincan Hani eyvan köşkün şirli atağın

Aldın kucağına milyarlarca can

İnsan körhanesi taşın toprağın

4. Yukarıdaki dörtlükte bulunmayan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mübalağa 

B) Mecaz-ı mürsel

C) Kinaye     

D) İstiare

E) Teşhis

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "cinas" sanatı vardır?

A) Gelin güzel ama azıcık bönce

Gelinin beli yüzükten ince

B) Ya Rabbi ne intizardır bu

Geçmez nice rüzgârdır bu

C) Böyle çalınmıştır kalem yazıma

Yazım kışıma uymaz kışım yazıma

D) İltifat etmeye gelsen yanıma

Müddeiler sitem eder canıma

E) Sen hûblar şahısın sultan ya handan

Bırakmam destimi asla yakandan

 

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "tevriye" sanatı vardır?

A) Gelin gelin allı gelin has gelin

Ak teninde ben olayım has gelin

B) Ay ile güneş doğdu ucundan

Şavkı vurdu pencereden bacadan

C) Soğuktur suları bir tas içilmez

Anadan geçilir yardan geçilmez

D) Elvan elvan güller kokar koynunda

Arife gününde bayram ayında

E) Söğüdün yaprağı narindir narin

İçerim yanıyor dışarım serin

 

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "tevriye" sanatına örnek bir kullanım vardır?

A) Feryad u figanım bu gece arşa dayandı

Derd ü gam ile didelerim kana boyandı

B) Kimden söz eşittin ki cefa hakkına dair

Böyle güzelim hatırı virane durursun

C) Bir ateştir bizi yandırdı olduk cümlemiz ihrak

Sen ol ateşte yanmazsın elin çek bari ey alçak

D) Güzeller küçükken eyler koşulmaya heves şimdi

Sarılmak resm ü âyinin bilirler dahi kundaktan

E) Âlemde bir candan korkulmaz iken

Pençenden kimseler kurtulmaz iken

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde benzetmenin bütün öğeleri kullanılmıştır?

A) Rüzgâr bir kırbaç gibi yüzüme şakladı.

B) Gül yüzünde gülünce güller açıyor.

C) Hastaya geceler asır olur

D) Zeytin gözlüm sana meylim nedendir?

E) Sen zamansız yağan nisan yağmurusun.

 

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "kinaye" sanatına örnek bir kullanım vardır?

A) Bulunun bunda hep efrad-ı milel

Tab-ı insana nice vere halel

B) Bizim kapımız herkese açıktır.

Böyle düşünmek ne büyük iştir.

C) Cihanda can hemin canan içindir.

Beli erkek koyun kurban içindir.

D) İşitmiş ehl-i islam'ın çerisin

Önün bağladı anmazdı perisin

E) Ulu hasm olsa ahir yıkar evler

Ulular arabayla tavşan avlar

 

Ela gözlerine kurban olduğum

Yüzüne bakmaya doyamadım ben

İbret için gelmiş derler cihana

Noktadır benlerin sayamadım ben

10. Yukarıdaki dörtlükte görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüsn-i Talil

B) Tevriye    

C) Seci

D) Telmih     

E) Teşbih

 

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "mecaz-ı mürsel" sanatına örnek bir kullanım vardır?

A) Dünya talebiyle kimisi halkın emekte

Kimi oturup zevk ile dünyayı yemekte

B) Geçmezdi o gonca gülşeninden

Hoşnut idi yani meskeninden

C) Kimse bilmez ne çiçeksin cana

Yasemen gerçi ki ismin hala

D) Kaçar eşek acıyarak canı

Dökülüp yaşı yerine kanı

E) Nebindir mesel hatiplere

Nefesin hoş gelir ediplere

 

12. Feyyazsın cihan feyzinle azim, kayyumsun âlem seninle kaim.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükler aşağıdaki sanatlardan hangisine örnektir?

A) Cinas       

B) Seci        

C) Aliterasyon

D) Akis

E) Zihaf

 

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem tekrir hem tezat sanatı vardır?

A) Dizgin toplayınca yerler yırtılır.

Kuyruk kaldırınca sağrı örtülür

B) Bin deyiş söylerim her gidişine

Evvel sevip sonra terk edişine

C) Bir yol öpmedim kara gözünden

Geçilmez ki cilvesinden nazından

D) Adalet kalmadı hep zulüm doldu

Geçti şu baharın gülleri soldu

E) Büyüksün ilahi büyüksün büyük

Büyüklük yanında kalır pek küçük

 

Ey varlığı varı var eden var

Yok yok sana yok demek ne düş var

14. Yukarıdaki dizelerde görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tenasüp   

B) Telmih     

C) Tekrir

D) Tevriye    

E) Tariz

 

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde herhangi bir sanat yoktur?

A) Kışlanın önünde bir uzun selvi

Kimimiz nişanlı kimimiz evli

B) Sen de gider isen bizim ellere

Sana neler diycem dur, seher yeli

C) Söğüdün yaprağı narindir narin

İçerim yanıyor dışarım serin

D) Kul Mustafa karakolda gezerken

Gülle kurşun yağmur gibi yağarken

E) Ben yârimden ayrı düştüm

Gördünüz mü baharı dağlar

 

Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge

Ne açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı

16. Yukarıdaki beyitte ikinci dizede görülen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih     

B) Kinaye     

C) Tevriye

D) Teşhis

E) Telmih

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-E 3-C 4-B 5-C 6-A 7-E 8-A 9-B 10-A 11-A 12-B 13-E 14-C 15-A 16-D


1 Yorum Var: “Edebi Sanatlar Test-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir