Edebi Sanatlar Test-6

I. Yeşil pencereden bir gül at bana

II. Işıklarla dolsun kalbimin işi

III. Geldim işte mevsim gibi kapına

IV. Gözlerimde bulut, şakaklarımda çiğ

V. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak

1. Yukarıdaki numaralı dizelerin hangisinde "istiare" sanatına örnek vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi

Yemek verdi ekmek verdi ot verdi

Kazma ile değmeyince kıt verdi

Benim sadık yârim kara topraktır

2. Bu dörtlükte aşağıdaki sanatlardan hangisi yoktur?

A) Tenasüp   B) Tezat   C) Teşbih   D) Tekrir   E) Tevriye

 

Geçme namert köprüsünden ko aparsın su seni

Yatma çakal gölgesinde yerse aslan yesin seni

3. Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili sözde görülen sanatın benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Hangi kapıyı açtımsa bıçak biliyorlar.

B) Gülüm nerde kaldın, yoksa sararıp soldun mu?

C) Yaşamak gümüş bir olta gibi işlemeli

D) Parmaklarım demir parmaklı bir kapı

E) Neler geçmişti aklımdan, nedendi ağladığın?

 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde her iki dizede de aynı söz sanatı kullanılmıştır?

A) Biri oynuyor şu yaprakla

Şimdi ve zamanlar boyunca

B) İşte deniz bir dağdan bir dağa

Seni arıyorum yeşilde mavide

C) Bir dağ doruğu karşılar denizi

Açık, koyu, düz kenarlı benekli

D) Solacak gününde bütün çiçekler

Gülen dudaklar gülmeyecekler

E) Gökyüzü senin adınla ulu

Dağlar aşkın güzelliğiyle dağ

 

Su mavi buzlardan daha parlak

Ey ışıklarda sallanan yelkenli

Al beni de karşı dağlara bırak

5. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükte görülen sanat için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılmıştır.

B) Benzetme amacı güdülmeden başka bir anlamda kullanılmıştır.

C) Hem yakın hem uzak anlamıyla kullanılmıştır.

D) Somut anlamlıyken soyut anlamda kullanılmıştır.

E) Başka bir varlığa benzetilmiştir.

 

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir sanat vardır?

A) Susmanın çınlamasından

Sağır olmakta kulaklar

B) İnci dişli sevgili

Gözlerin neden nemli

C) Cennet vatan canım sana

Her dem olsun feda

D) Toprağın altın taşların yakut

Kıymetini bilmeyenler angut

E) Kadife sesli yârim

Nerde kaldın benim canım

 

Güç bela bir bilet aldım gişeden

Yolculuk başladı Haydarpaşa'dan

Hancı n'olur elindeki şişeden

Birkaç yudum daha ver yavaş yavaş

7. Yukarıdaki dörtlüğün genelinde görülen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstiare

B) Leff ü neşr

C) Tecahül-i arif

D) Mecaz-ı mürsel

E) İrsal—ı mesel

 

Kömür gözlüm seni sevdim sakındım

İndim has bahçene güller şokundum

8. Yukarıdaki dizelerde görülen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tezat

B) Hüsn-i talil

C) Mecaz-ı mürsel

D) Tevriye

E) Teşbih 

 

Varın söyleyin şu hayına

Girmesin benim kanıma

Bir ateş düştü canıma

Tüterim kimseler bilmez

9. Bu dörtlükteki sanat için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bir sözcük başka bir anlamı karşılayacak anlamda kullanılmıştır.

B) Bir olay, gerçek nedeni dışında başka bir nedene bağlanmıştır.

C) Soyut bir varlık somutlaştırılmıştır.

D) Zayıf bir varlık güçlü olana benzetilmiştir.

E) Bir sözcük iki anlama gelebilecek biçimde kullanılmıştır.

 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir olay "gerçek nedeninden başka bir nedene" bağlanmıştır?

A) Hızlı araçlar yolculuğu kolaylaştırdı.

B) Havanın birden soğuması kışlık giyecekleri dolaplardan çıkardı.

C) Tüfek icat oldu mertlik bozuldu.

D) Arap atlar yakın eder ırağı.

E) Sefil baykuş ne gezersin bu yerde?

 

Yokuşa yukarı keklik sekişli

İnişe aşağı tavşan büküşlü

Düşmanın görünce şahin bakışlı

Kuğuya benziyor boynu kır atın

11. Yukarıdaki dörtlükte "kendisine benzetilen" varlıklar aşağıdakilerden hangisidir?

A) kır at, boyun, şahin, tavşan

B) bakış, kuğu, kır at, keklik

C) büküş, tavşan, keklik, şahin

D) keklik, tavşan, şahin, kuğu

E) keklik, tavşan, şahin, kır at

 

Bir elim kalem tutmuş yazı yazar

Bir elimde kazma toprağı kazar

12. Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevriye    

B) Teşbih     

C) Tenasüp

D) Leff ü neşr        

E) Telmih

 

Yakasız gömlekler bize

Felek biçer demedim mi

13. Yukarıdaki dizelerde geçen "yakasız gömlekler" sözleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İnsana korku veren bir sözcük yerine kullanılmıştır.

B) Feleğin insanı öldürmek için tuzak kurduğu anlatılmıştır.

C) Dünya hayatının geçici olduğu ifade edilmiştir.

D) Az sözle çok şeyler anlatılmıştır.

E) Ölüm; yakasız gömleğe benzetilmiştir.

 

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "tezat" sanatı vardır?

A) Boğucu bir sessizlikte koptu çığlıklar.

O demirden şiirler sanki tabancalardır.

B) Atmış elindekini tutmayacak bir daha

Eller görüyorum, eller açılmış Allah'a

C) Son şarkılar dağılmıştı mevsim ile

Yalnız Çamlıca'da bir ud yankılandı

D) Tüfeğini depoya koydular

Esvabını başkasına verdiler

E) Yaz gecesi mehtap ile konuşurken

Doğru söyle, sordular mı bizleri?

 

Bende bir resmi var yarısı yırtık

On yıldır evimin kapısı örtük

Garip bir de sarhoş oldu mu artık

Bütün sırlarını der yavaş yavaş

15. Dörtlüğün ikinci dizesinde görülen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kinaye     

B) Tevriye    

C) Telmih

D) Tekrir      

E) Teşhis

 

Baran değil, şafak değil, ebr-i seher değil

Gözyaşıdır, ciğer kanıdır, dûd-ı ahtır

16. Yukarıdaki dizelerde görülen en belirgin sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kinaye     

B) Hüsn-i talil

C) Leff ü neşr

D) Tariz       

E) Tekrir

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-B 3-A 4-E 5-B 6-A 7-D 8-E 9-C 10-C 11-D 12-C 13-A 14-A 15-A 16-C


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir