Edebi Sanatlar Test-5

Kaldırımlar, ızdırap çekenlerin annesi

Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.

Kaldırımlar, duyulan sükûn içinde sesi

Kaldırımlar, içimde uzayan bir lisandır.

1. Yukarıdaki dörtlükte görülen edebi sanatlar aşağıdakilerden hangileridir?

A) Benzetme, Mübalağa

B) Teşhis, İntak

C) Tezat, Tevriye

D) Mecaz-ı Mürsel, Kinaye

E) Teşbih, Tekrir

 

Beyaz yelkenlerinde ölgün bir kızıllığın

Titrek son akisleri dalgalandı belirsiz

Toplanırken bulutlar göklerde yığın yığın

Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz.

2. Yukarıdaki dörtlükte kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerden hangileridir?

A) yelken, deniz      

B) akis, fırtına

C) deniz, fırtına       

D) bulut, yelken

E) gök, deniz

 

Arkamızda kayboluyor beldemizin bağları

Arkamızda beyaz başlı Anadolu dağları

3. Bu dizelerde geçen "beyaz başlı" sözleriyle yapılan sanatın açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir olay başka bir nedene bağlanmıştır.

B) Bir varlığın niteliği söylenerek anlam inceliği yaratılmıştır.

C) Soyut bir varlık somutlandırılmak istenmiştir.

D) Dizenin her iki anlama gelebilecek şekilde anlaşılması sağlanmıştır.

E) Karşılaştırma yapılarak anlam somutlaştırılmıştır.

 

Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü

Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü.

4. Yukarıdaki beytin birinci dizesinde görülen sanatın benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Arkam sensin kala'm sensin dağlar hey!

B) Tilkiler, diktiğimiz bağlara sahip çıktı.

C) Duymamış belli, hayatında bir eş hasretini.

D) Kuş hicran getirir, dalgası hüsran götürür.

E) Yüzlerinden okurum sapsarı rüyalarını.

 

Garibim namıma Kerem diyorlar.

Aslı'mı el aldı harem diyorlar

Hastayım derdime verem diyorlar

Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış'ım ben

5. Yukarıdaki dörtlükte görülen edebi sanatlar aşağıdakilerden hangileridir?

A) Tezat, Tevriye    

B) Tenasüp, Kinaye

C) Telmih, Tenasüp  

D) Hüsn-i Talil, Telmih

E) Tevriye, Teşbih

 

Ufku tutuşturmada fecrin ilk alevleri

Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri

6. Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerden hangileridir?

A) Tenasüp, İstiare  

B) Tevriye, Tenasüp

C) Teşhis, Teşbih     

D) Teşbih, İstiare

E) Mecaz-ı Mürsel, Kinaye

 

Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor

Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor

7. Yukarıdaki dizelerde kişileştirme yapıldığını bildiren sözcükler aşağıdakilerden hangileridir?

A) yollar, tekerlekler

B) anlatıyor, yatıyor

C) tekerlekler, anlatıyor     

D) yollar, yatıyor

E) uzun yollar, anlatıyor

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "hüsn-i talil" sanatına örnek vardır?

A) Ovanın yeşili, göğün mavisi

Türbeler, camiler, eski bahçeler

B) Ne sabahtır bu mavilik ne akşam

Uyandırmayın beni uyanamam

C) Buğulandıkça yüzü her aynanın

Beyaz dokusunda bu saf rüyanın

D) İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık

Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık

E) Ömrüm oldukça hatırlayacağım

Uyuduğum yıldızlı geceleri

 

O yana bu yana bakma

Beni ateşlere yakma

Elini koynuna sokma

Seni senden sakınırım

9. Yukarıdaki dizelerde "ozanın sevgisi" için aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) Bir olayı, başka bir nedene bağlama

B) Soyut bir duyguyu somutlaştırma

C) Karşıt anlamlı sözcüklerle anlamı somutlaştırma

D) Kimi sözcükleri hem yakın hem uzak anlamlarıyla kullanma

E) İnsan dışındaki varlıklara insana ait özellikleri verme

 

10. "Güneş girmeyen eve doktor girer."

Bu atasözünde görülen sanatın özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Bugünün işini yarına bırakma.

B) Çok bilen, çok yanılır.

C) Damlaya damlaya göl olur.

D) Ama mazlumun ahım çıkar aheste aheste.

E) Akşam potada dev maç var.

 

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "açık istiare" sanatı kullanılmıştır?

A) Güneş insanlardan hıncını alıyor.

B) Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor.

C) Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor.

D) Dünya bir handır, konan göçer.

E) Bulutlar bir çocuk gibi ağladı.

 

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "cinas" sanatı yapılmıştır?

A) Olmasa kudreti anın reh-nümün

Kaf ile buluşmaz idi harf-i nün

B) Arızın görse felek mihr bırakmaz aya

Zerre zerre kılır mı anı bırağır sahraya

C) Ah kim ağzım sulandı seyrederken sakızı

Buse vadiyle şeker çiğnerdi birtersa kızı

D) Kaddin libas-ı sürh ile afet değil midir

Afet değil kızılca kıyamet değil midir

E) Mecnun ana verdi cümle rahtın

Pak eyledi bergden dıraktın

 

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "tecahül-i arif" sanatına örnek bir kullanım vardır?

A) Birdenbire bul aşkı bu tuhfe bulanındır

Devran alalı devran enbab-ı satanındır

B) Söz şaşma Hızr ile ab-ı bekadan

Efendim sevdiğim ben bildiğim ben

C) Nedimi zârı bir afet esir etmiş işitmişim

Sen ol celad-ı din ol düşmen-i iman mısın kâfir

D) Bu gamze değil beladır ey dost

Bu hande değil cefadır ey dost

E) Kandilli yüzerken uykularda

Mehtabı sürükledik sularda

 

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "tezat" sanatı vardır?

A) Katıra mahsus zaman

Uçsuz bucaksız umman

B) Günde beş milyon batman

Yedi milyar da harman

C) Cehle sorarsan ilim

Zehre sorarsan derman

D) Maymunlardan eleman

Plan, reform ve uzman

E) Yere batsın bu dünya

Bu dünyadan hayr uman

 

CEVAP ANAHTARI

1-E 2-C 3-B 4-D 5-C 6-A 7-A 8-D 9-D 10-E 11-B 12-C 13-C 14-C


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir