Edebi Sanatlar Test-13

1. Ben garip çizgilerle uğraşırken başbaşa

Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa

Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır?

A) Seci   

B) Mecaz-ı Mürsel   

C) Teşbih   

D) Hüsn-i Ta'lil  

E) Tevriye

 

2. Ey sevgili, sen bu ilden gideli

Yaprak döktü ağaçlar

Karaya büründü gökyüzü

Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi ağır basmaktadır?

A) Tezat   

B) Tevriye   

C) Hüsn-i talil   

D) Telmih     

E) İntak

 

3. "İstiare, bir sözün benzetme amacıyla başka bir sözün yerine kullanılmasıdır."

Aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare sanatı yapılmamıştır?

A) Yüce dağ başında siyah tül var.

B) Gümüş bir dumanla kapandı her yer.

C) Havada bir dost eli okşuyor tenimizi.

D) Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.

E) Kederimin artması için sevinmek isterim.

 

4. Bugün al

Yârim giymiş bugün al

Şad edersen bugün et

Can alırsan bugün al

Yukarıdaki şiirde aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?

A) Leff ü neşr   B) Cinas   C) Tenasüp   D) Aliterasyon        E) Telmih

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tezat sanatı vardır?

A) Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda

B) Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden

C) Adûlar kahkaha eyler; gürüh-ı dostan ağlar

D) Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar

E) Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından

 

6. Anlamları ayrı, fakat yazılışları ve söylenişleri benzer olan sözcüklerin bir arada kullanılmasına dayanan söz sanatına cinas denir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinas sanatına yer verilmemiştir?

A) Her nefeste işledim ben bir günah

Bir günah için demedim bir gün âh

B) Kalem böyle çalınmıştır yazıma

Yazım kışa uymaz kışım yazıma

C) Yokken güneşin eşi semâda

Bir eş görünürdü şemse mâda

D) Yara benden yara benden

Söyleyin yâra benden

E) Bir söz didi cânân ki kerâmet var içinde

Dün giceye dâir bir işâret var içinde

 

7. İçimde kor donar, buzlar çözülür

Yağan ateş midir, kar mıdır bilmem

Yukarıdaki dizelerde olduğu gibi, birkaç kavram söyledikten sonra bunlarla ilgili kavramları söyleme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Leff ü neşr

B) Tecahül-i arif

C) Hüsn-i Ta'lil

D) Mecaz-ı mürsel

E) Teşbih-i beliğ

 

8. Mademki güzelsin güzeli yaşatmak için

Mademki iyisin iyiliği yaşatmak için

Mademki umutlusun umudu yaşatmak için

Hadi uyan

Bu dizelerdeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telmih   B) Abartma   C) Tekrir   D) Cinas   E) Hüsn-i ta'lil

 

9. I. Kurunun yanında yaş da yanar,

II. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp.

III. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

IV. Geç olsun da güç olmasın.

V. Cefayı çekmeyen sefanın kıymetini bilmez.

Yukarıdaki atasözlerinin hangilerinde tezat sanatına başvurulmuştur?

A) I. ve V.   B) II. ve III.   C) II. ve V.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

10. Ufuklardan ufuklara haber sorar, gezeriz

Güneşlerde uyuklayan yamaçları

Kalbi durmuş tarlaları bıraktık geldik

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A) İstiare – nida

B) Teşhis – istiare

C) Nida – mübalağa

D) Tevriye – kinaye

E) Aliterasyon – leff ü neşr

 

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aliterasyon vardır?

A) Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında

B) Gurbet ademden kara, hasret ölümden acı

C) Kül bağlar içimde bu kızıl kor yığını

D) Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi

E) Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos'un

 

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinas vardır?

A) Havada bir dost eli okşuyor derimizi

Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi

B) Sen de eller gibi adımı unut

Kapımı birkaç gün açık tut

C) Bir zafer müjdesi burada her isim

Yekpare bir anda gün, saat, mevsim

D) Dalında bülbül oiayım

Yanıp yanıp kül olayım

E) Rengi uçmuş, ne var sunam ah sunam

Söyle bana emret, sana can sunam

 

13. Derdime derman ol efendim

Gönlüme sultan efendim

Sana feda can efendim

Mevlana… Aman efendim

Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

A) Söylenişleri ve yazılışları bir, anlamları farklı iki sözcüğü bir arada kullanma

B) Bir sözü, benzetme amacı güdülmeden, başka bir söz yerine kullanma

C) Bir ahenk oluşturmak ya da anlamı pekiştirmek için bir sözcüğü yineleme

D) Anlamca birbirini çağrıştıran iki veya daha fazla sözü bir arada kullanma

E) Aralarında ilgi kurulabilen iki kavramdan, zayıf olanı güçlü olana benzetme

 

14. Bahar gelip her yan güldü

Çiçekleri biraz kucaklayım

Deyip kuşçuk her yana baktı

Sakin gökte kanat çırptı

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A) İntak   B) Tariz   C) Tekrir   D) Mübalağa   E) Mecaz-ı mürsel 

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-C  3-B  4-B  5-C  6-C  7-A  8-C  9-A  10-B  11-A  12-E  13-C  14-A


1 Yorum Var: “Edebi Sanatlar Test-13

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir