Edebi Sanatlar Test-11

1. İlk zamanlar okuldan çıkar çıkmaz eve gelen çocuk son dönemlerde geç gelmeye başlamıştı. O gün de sabahleyin çıkarken bir şey söylememişti. Akşam olmasına rağmen hâlâ yoktu. Evdekiler kuşku içindeydiler. Baba sıkıntıdan neredeyse patlayacaktı. Vakit hayli ilerlemişti. Derken kapı zili çaldı ve çocuk geldi. Hiçbir şey yokmuşçasına biraz geç kaldım galiba, dedi. Baba dişlerini sıkarak: "Yok canım, daha vakit erken, çabuk döndünüz beyfendi." demekten kendini alamadı.

Bu parçada altı çizili bölümdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mecaz-ı Mürsel  

B) Teşhis  

C) İstiare  

D) Tevriye  

E) Kinaye

 

2. "Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib

Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır."

mısralarında aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?

A) Teşbih   B) Kinaye   C) Tenasüp   D) Tezat   E) Kişileştirme

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi istiareye (İğretileme) bir örnek olabilir?

A) Selim cin gibi zeki bir çocuktur.

B) Okulumuz, yarın bir geziye çıkıyor.

C) Ay sürmeli gözlerini kırparak bakıyordu.

D) Bu, onun yaptığı son yağlı boyadır.

E) Ön kapı kilitli, arkadan çıkalım.

 

4. Koşunuz orduya gürbüz aslanlar

Türkoğlu değildir evde kalanlar

Bu dizelerde geçen "aslanlar" sözüyle aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yapılmıştır?

A) Telmih   B) Tezat   C) Kinaye   D) Tevriye   E) istiare

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tekrir vardır?

A) Eğer bu şehirde bu bulvar olmasa

Sabah ezanında yağmur yağmasa

B) Bir gün baksam ki gelmişsin

Gülüşünde taze serin bir rüzgar

C) Son günüm yaklaştı görünesiye

Kalmadı bir adım yol ileriye

D) Dedim vatanım mı dedi ilimdir

Dedim bülbül müdür dedi gülümdür

E) Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur

İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur

 

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinas vardır?

A) Kalbinin vuruşundan anlıyorum

İstanbul’u dinliyorum

B) Bir evde varsa düzen

Olmaz o evde düzen

C) Vefasız Aslı ya yol gösteren bu

Kerem'in sazına cevap veren bu

D) Her sabah onunla uyanır güler

Gümüş aydınlıkta serviler güller

E) Hepsi, sırtında aba, günlerce

Her günün ufkunu sardıkça gece 

 

7. Bir berber bir berbere bre berber gel seninle beraber bir berber dükkanı açalım demiş.

Bu tekerleme aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnek gösterilebilir?

A) Cinas   B) İmale   C) Aliterasyon   D) Seci   E) Redif

 

8. Ah efendi bize karşı İstanbul

Neden böyle bir sert, yalçın taş gibi?

Taşların hayvanlık mı nasibi?

Bu dizelerdeki altı çizili sözde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstiare   B) Kinaye   C) Abartma   D) Tevriye   E) Mecaz-ı Mürsel

 

9. Bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamıyla bir arada kullanmaya "kinaye" denir.

Aşağıdakilerden hangisinde buna bir örnek vardır?

A) Son pişmanlık fayda vermez.

B) Bugünün işini yarına bırakma.

C) Kaynayan kazan kapak tutmaz.

D) Tatlı söz, yılanı deliğinden çıkarır.

E) Üzüm üzüme baka baka kararır.

 

10. Ben gidersem sazım sen kal dünyada

Gizli sırlarımı aşikar etme

Lâl olsun dillerin söyleme yâda

Garip bülbül gibi âh ü zâr etme

Bu dörtlükte kişileştirilen varlık, aşağıdakilerin hangisidir?

A) Saz   B) Dünya   C) Garip   D) Sır   E) Dil

 

11. Lale der güldüğümü

Gülde olur gül düğümü

Ben dosttan ayrı lalı

Kim görmüş güldüğümü

Yukarıdaki dörtlükteki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevriye   B) Cinas   C) Kişileştirme   D) Teşbih   E) İstiare

 

12. Bu dergide ben sadece Selim İleri'yi okuyorum.

Bu dizedeki altı çizili sözdekine benzer bir söz sanatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Cedlerimiz inşa etmiyorlar, ibadet ediyorlardı.

B) Bütün kahveler tıklık tıklım doluydu.

C) Modacılar bu yıl bütün Avrupa'ya deri giydirecek.

D) Tanzimattan sonra insanla birlikte kahveler de değişti.

E) İstanbul şehir değil, bir canlı tarih.

 

13. Büyüksün ilâhi büyüksün büyük

Büyüklük yanında kalır pek küçük

Bu dizelerde ağır basan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telmih   B) Tekrir   C) Mübalağa   D) Hüsn-i talil   E) Aliterasyon

 

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde şair, bir olguyu gerçek nedeninin dışında, başka, güzel bir nedene bağlamıştır?

A) Hatırada kalan şey değişmez zamanla

Ne vefalı komşumuzdun sen, Fahriye Abla

B) Ey sevgili sen bu ilden gideli

Yaprak döktü ağaçlar, coştu gökyüzü

C) Yolunda ah edip kanları döken

Olurmuş engelin gözüne diken

D) Görünmezim cismim de yok, resmim de

Dil üzmezim, tek hece var ismimde

E) Muhabbet herkesin aklını çelmez

Âlemden çekinme bir zarar gelmez 

 

CEVAP ANAHTARI

1-E 2-D 3-C 4-E 5-D 6-B 7-C 8-E 9-C 10-A 11-B 12-C 13-B 14-B


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir