Edebi Sanatlar Test-10

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "kişileştirme" sanatına örnek vardır?

A) Bad-ı saba selam söyle o yare

Mübarek hatırı hoş mudur, nedir?

B) Sökülsün dağların buzu sökülsün

Öne insin çöl ovaya dökülsün

C) İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider.

Hanımlara deste deste gül gider.

D) Yandım çavuş yandım senin elinden

Çok sallama kasatura fırlar belinden

E) Yüz gelince badem açar çiçeği

Ağalar takının hançer bıçağı

 

Bülbüller öter güller açar şad gönül yok

Hiç böyleliğin görmemişiz fasl-ı baharın

2. Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kinaye     

B) Tenasüp   

C) Telmih

D) Rücu       

E) Tevriye

 

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "intak" sanatına örnek bir kullanım vardır?

A) Şu dönen kargalar başında senin

Söyle bunlar mıdır zehirleyenin?

B) Mor menekşe başını kaldırdı

Dedi, dokunmayın yaprağıma tenime

C) Baltanın bir gazaplı yıldırımın

Zehridir, söyle ey çınar bağrın

D) Hani bir gün seninle Topkapı'dan

Geliyorduk yol üstü bir meydan

E) Bir çınar gördük, enli, boylu vakur

Bir ağaç hiç eğilmemiş, mağrur

 

Bir yetim görünce döktür dişini

Bozmaya çabala halkın işini

Günde yüz adamın vur kır dişini

Bir yaralı sarmak için yeltenme

4. Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstiare     

B) Kinaye     

C) Telmih

D) Telmih     

E) Tariz

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "kinaye" sanatına örnek bir kullanım vardır?

A) Eğilmiş arza konar, muttasıl kanar güller

Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller.

B) Millet yaşamaz hakka tahassürle solurken

Sussun diye vicdanına yumruklar inerse

C) His var mı bu âlemde nekahat gibi tatlı?

Gönlüm bu sevincin heyecanıyla kanatlı

D) Her şey yerli yerinde bir dolap uzaklarda

Azapta bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan

E) Bâkî yine mey içmeye and içti demişler

Divane midir bade dururken içe andı

 

Artık demir almak günü gelmişse zamandan

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan

6. Yukarıdaki dizelerde "dünya" yerine kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meçhul     

B) Liman      

C) Gemi

D) Zaman    

E) Gün

 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedai

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda

7. İkinci dizede görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mecaz-ı Mürsel

B) İstiare

C) Mübalağa

D) Kinaye     

E) Tenasüp

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde telmih (anımsatma) sanatına örnek bir kullanım vardır?

A) İncecikten bir kar yağar

Tozar elif elif diye

B) Kurban hayvanının dalı bulunmaz

Gurbette ölenin şalı bulunmaz

C) Namını çıkarmak istersen eğer

Oğlan kız yetiştir bırak bir eser

D) Akıl için mihenk derler söz yeter

Söz de yetmez söz yanında iş yeter

E) Cennetten çıktılar Adem ü Havva

Cihan sarayında koptu vaveyla

 

Âlimsin ilmine gayet yok. Kadirsin kudretine nihayet yok. Kadimsin kimse daire-i kademine kadem basamaz, Hâkimsin kimse hikmetin marifetinden dem vuramaz.

9. Yukarıdaki parçada altı çizili sözcükler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Aliterasyon         

B) Cinas       

C) Tekrir

D) Seci        

E) Akis 

 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "hüsn-i talil" sanatına örnek bir kullanım vardır?

A) Hak-i payine yetem der ömürlerdir muttasıl

Başını taştan taşa urup gezer avare su

B) Bunca kim derde kodun âşık-ı biçareleri

Tiğ-ı çevrin ile açtın sineme yareleri

C) Beni gördükçe yüzün döndürür ol afet-i can

Ne içindir bana bu rütbe eziyyet acaba

D) Ahımla cihan gamz eder bu ne aceb ah

Hicran oduna can u ciğer yandı bu şeb ah

E) Öldürmek ise Nuri kulun kasdına böyle

Çek hançeri öldür o paşam ya ne durursun

 

Feryad u figanım bu gece arşa dayandı

Derdü gam ile didelerim kana boyandı

Firak günü ah böyle uzandıkça uzandı

Her saati hicrin bana bin yıl kadar oldu

11. Yukarıdaki dörtlükte görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih     

B) Teşhis      

C) Kinaye

D) Mübalağa 

E) Telmih

 

Gökyüzünde İsa ile

Tur dağında Musa ile

Elindeki asa ile

Çağırayım Mevla'm seni

12. Yukarıdaki dörtlükte görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevriye    

B) Tenasüp   

C) Telmih

D) Tekrir      

E) Teşbih

 

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde iki öğeli benzetmenin örneği vardır?

A) Artık güneş görünmez olur, gök bulutludur

Rahatça dal, ölüm sonu gelmez uykudur.

B) Aradan yıllar geçti işte o günden beri

Ne zaman yolda bir han rastlasam irkilirim

C) Her tarafta yükseklik her tarafta ıssızlık

Yalnız arabacının dudağında bir ıslık

D) Kalbim bu hengâmede kuşlar gibi ürkek

Kalbim heyecandan dedi: "Artık dönelim çek!"

E) Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü

Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş

 

Sorsa yar derdimi bilse halimi

Tenhada çıkarsa yar yüze beni

Bildirse cürmümü çekse bıçağın

Nesimi tek tutup yar yüze beni

14. Bu dörtlükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinas       

B) Teşbih     

C) Tevriye

D) Kinaye     

E) Tezat

 

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme yoktur?

A) Dağınık saçlarımdan pervasız esen

Rüzgarların elinde kırık bir neyim

B) Gökler esmer ve derin sular dalgalı

Sararmış bahçesiyle tenha bir yalı

C) Memleketimin toprağı altın, taşları yakut

Ey sevgili artık sen beni unut

D) Bir sonbahar akşamı sahillerdeyim

Gamlı bir heykel gibi kayalarda ben

E) Gözyaşların inci oldu elimde

Ayrılık bir ateş oldu gönlümde

 

Gevheri gözyaşım döndü ırmağa

Yine minnet düştü elden ayağa

Beni Mecnun edip düşürdü dağa

Ahu sesi, maral sesi, yar sesi

16. Yukarıdaki dörtlükte bulunmayan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telmih     

B) Hüsn-i Talil

C) Mübalağa

D) Benzetme

E) Kinaye

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-B 3-B 4-E 5-B 6-B 7-C 8-E 9-D 10-A 11-D 12-C 13-A 14-A 15-B 16-B


1 Yorum Var: “Edebi Sanatlar Test-10

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir