Cümlenin Öğeleri Test-9

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru nesneye yöneliktir?

A) Dün beni soran bu çocuk muydu?

B) Çocuğun elinde şiir kitabı mı vardı?

C) Sen, defterini kime vermiştin?

D) Geçen yaz siz Ayvalık'a mı gittiniz?

E) O, size bu soruyu mu sordu?

 

2. Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken,

Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz.

Yukarıdaki dizelerin öğe dizilişi aşağıdakilerden i hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) Özne – yüklem – zarf tümleci

B) Nesne – yüklem – zarf tümleci

C) Nesne – yüklem – dolaylı tümleç – zarf tümleci

D) Yüklem – zarf tümleci – özne

E) Yüklem – dolaylı tümleç – özne

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat tamlaması, dolaylı tümleç göreviyle kullanılmıştır?

A) İhtiyar adamın yanında, küçük bir kız vardı.

B) Küçük, denizin üstünde dönüp duran beyaz martıları seyrediyordu.

C) Bu kuşlar, buralara uzak ülkelerden geldiler.

D) Onlar için, her gün sevda türküleri söylenirdi.

E) Yaşlı kadınlar, her kuş için bir efsane anlatırlardı.

 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "zarf tümleci" kullanılmamıştır?

A) Ani bir çığlıkla bu rüyadan uyandım.

B) Tekrar o alev gömleği giymiş gibi yandım.

C) Dağ dağ o güzel ses, bütün etrafı gezindi.

D) Dalgın duyuyor rüzgârın ahengini dal dal.

E) Bir bestenin engin sesi yükseldi Boğaz'dan.

 

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yalnız "özne" ve "yüklem" den oluşmamıştır?

A) Açın karnı doyar, gözü doymaz.

B) Borçlu ölmez, benzi sararır.

C) Dost dostun eyerlenmiş atıdır.

D) El ile gelen düğün, bayramdır.

E) Bin tasa, bir borç ödemez.

 

6. Sanatçı, tiyatro türündeki eserlerinin konularını tarihî olaylardan ve efsanelerden seçmiştir.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Özne – nesne – zarf tümleci – yüklem

B) Dolaylı tümleç – özne – nesne – yüklem

C) Nesne – özne – dolaylı tümleç – yüklem

D) Özne – nesne – dolaylı tümleç – yüklem

E) Özne – nesne – yüklem

 

7. "Aç ölmez, gözü kararır; susuz ölmez, benzi sararır."

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde altı çizili bölüm, yukarıdaki öğe ile aynı görevde kullanılmıştır?

A) Açtırma kutuyu söyletme kötüyü.

B) Ağılda oğlak doğsa, ovada otu biter.

C) Ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar.

D) Dost ile ye, iç; alışveriş etme.

E) Borçtan korkan kapısını büyük açmaz.

 

8. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

A) Kötü komşu kişiyi / mal sahibi yapar.

B) Düşünmeden konuşan / konuştuktan sonra / düşünür.

C) Yazın / başı pişenin / kışın / aşı / pişer.

D) Dostun attığı taş / baş / yarmaz.

E) Gülü seven / dikenine / katlanır. 

 

9. "Düşündüğümüz zaman, kulağımıza, senin o güzel sesin gelir."

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğe dizilişi yönüyle yukarıdaki cümle ile özdeştir?

A) Bütün bir milletin düşüncesini kafamızda duymayı öğrendik.

B) İçimizde, kalbimizde, ruhumuzda hep seni arıyoruz.

C) Her gün, her saat yanımızda sen varsın.

D) Bu vatan, düşmandan canla başla çalışmakla kurtuldu.

E) O günden beri, düşüncelerini, karşılaştığı herkese anlatıyordu.

 

10. "Küçük kız, az önce çevresindeki hiçbir şeyi fark etmeden telaşla aşağı indi." cümlesinde, yer bildiren zarf tümleci olan sözcük, aşağıdakilerden hangisinde özne göreviyle kullanılmıştır?

A) Çocuk az önce burada olanları babasına anlatmış.

B) Aşağısı, her yıi olduğu gibi yine çok soğuktu.

C) Bir ev bulmuşlardı, ancak içinde hiçbir şey yoktu.

D) Aşağı sokaktan hızla önümüze çıkan arabayı fark edemedik.

E) Adam, üst katı beğenmemişti, aşağıyı istiyordu.

 

11. Üstümüze, akşamları, yaldızdan yıldızlarla süslü bir örtü örttüler.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Zarf tümleci – özne – yüklem

B) Dolaylı tümleç – zarf tümleci – özne – yüklem

C) Dolaylı tümleç – nesne – yüklem

D) Dolaylı tümleç – zarf tümleci – nesne – yüklem

E) Zarf tümleci – nesne – özne – yüklem

 

12. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde cümle öğesi yanlış belirlenmiştir?

A) Bir ağızdan çıkan bin ağıza yayılır.

B) İş anlatılıncaya kadar baş elden gider.

C) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

D) Kedi, uzanamadığı ciğere, pis der.

E) Topalla gezen, aksamak öğrenir.

 

13. I. Çağrılmayan yere, çörekçi ile börekçi gider.

II. Deli deliyi görünce çomağını gizler.

III. Doğmadık çocuğa kaftan biçilmez.

IV. Borcunu vermeyen bir daha bulmaz.

V. Armut ağacı, elma vermez.

Numaralanmış atasözlerinden hangi ikisinin öğelerinin sıralanışı birbirine benzemektedir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) IV. ve V.   D) I. ve III.   E) II. ve IV.

 

14. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde "dolaylı tümleç" ve "zarf tümleci" birlikte kullanılmıştır?

A) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.

B) Gürültü istemeyen kazancı dükkanına girmez.

C) Bir işi bitirmeyince, bir işe koşma.

D) Balık balığı yutmasa, balık denizi tutardı.

E) Deli ile çıkma yola; başına getirir bela.

 

15. (I) Eski dostluklar kaldı mı çağımızda? (II) Yok, gitgide azalıyor, öyleleri. (III) Bir gün büsbütün yitip gidecek. (IV) Çağımızda kişiler, elle tutulur nesneler karşısında birden değişiyorlar. (V) Her şeyden mutlaka yarar bekleniyor.

Numaralanmış cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcük farklı bir öğedir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

16. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zarf tümleci yoktur?

A) Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.

B) El elin nesine, gülerek gider yasına.

C) Adam, adamı bir kere aldatır.

D) Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

E) Araba devrilince yol gösteren çok olur.

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-B  3-C  4-E  5-E  6-D  7-B  8-C  9-C  10-B  11-D  12-C  13-D  14-C  15-E  16-D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir