Öne Çıkanlar

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, birden çok dolaylı tümleç vardır?

A) Hafta sonunda geziye gitmek istediğini babasına söyledi.

B) Geçen hafta okulda bu kitabı ben Arman'a vermiştim.

C) Annesinin getirdiği yemekten sadece bir iki kaşık aldı.

D) Ahmet'in nereye gittiğini sadece babasından öğrenebiliriz.

E) Çocuğun anlattıklarına ilk anda kimse inanmadı.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

A) Mağaradan uzaklaşan sal / gölün ortasına doğru / ilerliyordu.

B) Dün sabah gezerken / şelalenin yakınında / rengârenk çiçeklere / rastladım.

C) Yaşamım boyunca / bu yabanıl güzelliği / unutabileceğimi / sanmıyorum.

D) Şelale / yüz elli metre yüksekten / havuz gibi doğal bir çanağa / dökülüyor.

E) Göğe püsküren su zerrecikleri / pırıl pırıl bir bulut yumağı / oluşturuyor.

 

3. "Güzel sanatlardan hiçbirinin kullandığı malzeme, edebiyatın anlatım aracı olan söz kadar değişiklik geçirmemiştir."

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Nesne – zarf tümleci – yüklem

B) Özne – zarf tümleci – nesne – yüklem

C) Özne – nesne – zarf tümleci – yüklem

D) Nesne – dolaylı tümleç – özne – yüklem

E) Özne – zarf tümleci – yüklem

 

4. Aşağıdakilerden hangisi iki öğeli bir cümledir?

A) Zenginlik, ona sahip olanın zihninde değer kazanır.

B) Yapmayı öğrenmek zorunda olduğumuz her şeyi yaparak öğreniriz.

C) Öğretilen şeyler unutulduktan sonra geriye kalan eğitimdir.

D) Yanlış yolda olan, başkasına doğru yolu gösterir.

E) İyi insanlar, kendilerini sürekli güçlendirirler.

 

5. Aşağıdaki dizelerden hangisinde isim tamlaması cümlenin farklı bir öğesi olarak kullanılmıştır?

A) Ben zamanı gördüm, / Şimşek gibi bir anın uçurumunda

B) Onlar tanır bizi, / Akşamın durgun sularından

C) Sokma güneşle arana, / İmkansızın parıltısını

D) Çaresiz, zavallı sinekler, / Tozlu camlarında günlerin, sessiz kanat çırpar.

E) Gece ile gündüz arasında, / Yalnız sen varsın.

 

6. Aşağıdaki dizelerden hangisinde yüklem adlaşmış sıfattır?

A) Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı.

B) Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı.

C) Uzun bir yolculuktan sonra İncesu'daydık.

D) Bir handa, yorgun argın, tatlı bir uykudaydık.

E) Bir menzile vararak atları çektik hana.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı türden iki ya da daha çok tümleç kullanılmıştır?

A) Yolda tek tük görünenler çekilir evlerine.

B) Geç vakit semtime döndüm Koca Mustafapaşa'dan.

C) Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzaradan.

D) Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde.

E) Yürü, hür maviliğin bittiği son hadde kadar.

 

8. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bir öğenin içine bir başka öğe girmiştir?

A) Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.

B) Suyun yavaş akanından, insanın yere bakanından kork.

C) Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır.

D) Sürüden ayrılan kuzuyu kurt kapar.

E) Akıllı köprü arayana kadar, deli suyu geçer.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru dolaylı tümleci bulmaya yöneliktir?

A) Dün yanınızda gelen çocuk kimdi?

B) Siz, dün akşamdan beri neredeydiniz?

C) Sen, bu sabah okula ne ile geldin?

D) Geçen yılın sınav soruları kimde varmış?

E) Sokağa çıkarken neden üstüne bir şey almadın?

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf tümleci vurgulanmıştır?

A) Sizin girdiğiniz yıl üniversite giriş sınavı 20 Haziran'da idi.

B) On yıl önce başlayan okul inşaatı devam ediyordu.

C) Bu yıl okullar, yine haziranın ikinci haftasında tatil olacakmış.

D) Aradan 20 yıl geçse de, o 23 Ekim gününü unutamıyordu.

E) Dünkü derste tuttuğu notları temize çekiyordu.

 

11. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi öğelerinin sayısı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Denizdeki balığın pazarlığı olmaz.

B) Dilencinin torbası dolmaz.

C) Su, başından kesilir.

D) Beleş atın dişine bakılmaz.

E) Rüzgârın önüne düşen yorulmaz.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

A) Suların çağıltısı / kulak zarlarımı / bıçakla kesilmiş gibi / acıtıyor.

B) Tepeden köpürerek dökülen sular / göz kapaklarımı / açmamı / engelliyor.

C) Yorucu, bir o kadar da heyecan verici bir mücadeleden sonra / şelalenin kıyısından geçip / arka tarafına / varıyoruz.

D) Şelalenin arka tarafı / karanlık, derin ve korkunç bir mağara.

E) Arkamızda tarifsiz gümbürtülerle akıp duran şelalenin sesi / burada / daha az / duyuluyor.

 

13. Yöre halkının bu ilginç çiçek yetiştirme merakını, ben, bugüne kadar gezdiğim yüze yakın kentin hiçbirinde görmedim.

Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?

A) Özne

B) Belirtili nesne

C) Dolaylı tümleç

D) Zarf tümleci

E) Yüklem

 

14. Aşağıdaki dizelerden hangisinde, yalnız iki öğe vardır?

A) Bütün sevgileri atıp içimden, / Varlığımı yalnız ona verdim ben.

B) Ararım kaybolan çocukluğumun / Dünyadan habersiz şen günlerini.

C) Yeryüzündeki bütün yalnızları, / Ufka çağırıyor, çağırıyorlar.

D) Her akşam kanlarla batan bir güneşi, / Başında ağır bir taç gibi taşıyor.

E) Serpilen aydınlıkta dalların arasından / Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman

 

15. Hiç kimse kendi geçmişini satın alabilecek kadar zengin değildir.

Bu cümleyle aşağıdakilerden hangisi arasında öğelerinin sıralanışı bakımından benzerlik vardır?

A) Size yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına yapmayın.

B) Zenginlik, ona sahip olanın zihninde değer kazanır.

C) Hayattan ne istediğini bilmeyen insan, sonsuza dek sürecek bir başka hayatı olsun ister.

D) İnsanlar, yiyecek ekmek ve yatacak yer buldular mı, düşünmekten kaçınırlar.

E) Çabuk verilmiş kararlar her zaman iyi kararlar değildir.

 

16. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde birden çok zarf tümleci vardır?

A) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

B) Deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmez.

C) Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun.

D) Babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sanır.

E) Bayramda borç ödeyene ramazan kısa gelir.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-C  3-E  4-C  5-C  6-A  7-B  8-C  9-D  10-C  11-C  12-B  13-D  14-B  15-E  16-B