Cümlenin Öğeleri Test-8

1. "Parlardı kilometre taşlarında gecenin hüznü." cümlesiyle öğeleri ve öğelerinin sıralanışı yönünden özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duyuyorum, uzaklarda bir heyecan selini.

B) Parlardı içimde şehirler gece boyu

C) Heykelini yapmış bir güzel şarkının

D) Tükenir yollarda ümitlerimiz

E) Bir yaban gülüdür gençliğimiz

 

2. Dağılır yaprak yaprak hayalindeki suya.

Bir başka gözle bakarsın ömür denen uykuya.

Bu dizelerde geçen altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir?

A) Belirtisiz nesne

B) Dolaylı tümleç

C) Zarf tümleci

D) Belirtili nesne

E) Edat tümleci

 

3. "Eskiden, ben kıvrıla kıvrıla uzayan cümlelerle yazmak isterdim." cümlesinin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Zarf tümleci – özne – zarf tümleci – yüklem

B) Zarf tümleci – nesne – dolaylı tümleç – yüklem

C) Zarf tümleci – özne – nesne – yüklem

D) Dolaylı tümleç – özne – zarf tümleci – yüklem

E) Dolaylı tümleç – özne – nesne – yüklem

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

A) Benim kadar iyimser olmayanlar / şiirimizin bugün bir durgunluk içinde olduğunu / söylüyorlar.

B) İlk kitaplarının yayımlanması / serbest şiir akımının bizde yayılmaya başladığı zamana / rastlar.

C) Şiirle uğraşmaya başladığınız günden bu yana / kaç türlü akım / çıktı?

D) Dilde birliğin kurulması amaçlanırken ikinci bir ayrılığa düşülmesini / istemem.

E) Günümüzde Türk hikâye sanatında / büyük bir gelişme olduğuna inananlardanım.

 

5. Yaşamak kolay değil ya kardeşler

Ölmek de değil,

Kolay değil bu dünyadan ayrılmak

Bu dizelerde hangi öğelerin örnekleri vardır?

A) Özne – dolaylı tümleç – yüklem

B) Özne – nesne – yüklem

C) Özne – yüklem

D) Özne – dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem

E) Özne – nesne – dolaylı tümleç – yüklem

 

6. "Bilimin kaynağı olan akıl, hiçbir zaman yabancı kalamaz." cümlesinde olması gerektiği hâlde yer almayan öğe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne         

B) Dolaylı tümleç

C) Zarf tümleci          

D) Nesne

E) Özne

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklemde anlatılan iş belirli bir kişiye bağlı değildir?

A) Önce kendisine verilen işleri bitirmeli

B) Görevliye sor; içerde kaç kişi bekliyor?

C) Kimseye bir şey sorma; doğru içeri gir.

D) Kitapları buraya bırakıp, eve gitsin.

E) Bayram geliyor, evi temizletmeli

 

8. "Beyaz şamdanlar gibi yükseliyordu

İnce, kalem kalem minarelerin"

Bu dizelerin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Özne – zarf tümleci – belirtili nesne

B) Zarf tümleci – yüklem – özne

C) Yüklem – özne

D) Zarf tümleci – yüklem – belirtisiz nesne

E) Belirtili nesne – yüklem – özne

 

9. (I) Gece ne kadar uzun sürüyor, (II) Yatakta bir yandan öbür yana dönüyor. (III) Durmak bilmeyen bu tren tıkırtıları can sıkıyordu. (IV) Bir aralık içinde dayanılmaz bir darlık hissetti. (V) Sabah karşılaştığı adamın sarı ve kirli suratı gözünün önündeydi.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi öğeleri ve öğelerinin dizilişi yönüyle aynıdır?

A) I. ve III.

B) II. ve IV.

C) III. ve V.

D) I. ve IV.

E) II. ve V.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç kullanılmıştır?

A) Hanın kapısında bekleyen adam, nereyi aradığını sordu.

B) Konuşmacı iki saat boyunca ayakta konuştu.

C) Elinde kalan malları satmak istiyordu.

D) Bu durumda ne yapacağına karar veremiyordu.

E) Yetişebilmek için erkenden yola çıktık.

 

11. Dudakları susuzluktan çatlamış bağrı yanık yolcular gelecek.

Aşağıdakilerden hangisi öğeleri ve öğelerinin dizilişi yönüyle bu cümleye benzerdir?

A) Yıllardır kurduğun hayaller bir bir yıkılır.

B) Bir dostun acı sözlerini de arayacaksın.

C) Martıların çığlık çığlık bağırışı korkuttu.

D) Herkes bu şehirde bir şey bırakır gider.

E) İnsanlar caddelerde boz bulanık bir seldir.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklemden önceki kısım yalnızca dolaylı tümleçtir?

A) Kış mevsimini neşemize neşe kattığından severiz.

B) Bu toplantıya senin de katılacak olmana herkes şaşırdı.

C) Bu durumda otomobille geri dönmekten başka yapılacak bir şey kalmamıştı.

D) Hepimiz, adeta kalın bir yağmur bulutunun içine girdik.

E) O çocuğun, yarın tek başına bu dağın ardındaki köye gideceğine inanamadık.

 

13. Başlangıçta her öğrenci için biraz sert, haşin, müsamahasız görünen mizacı, bütün öğrencilerine karşı duyduğu derin ve gerçek sevginin eseriydi.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Özne – yüklem

B) Zarf tümleci – özne – yüklem

C) Özne – dolaylı tümleç – yüklem

D) Zarf tümleci – nesne – yüklem

E) Özne – zarf tümleci – yüklem

 

14. "İlk yazım, bundan yirmi iki yıl önce Dergâh dergisinde çıkmıştı."

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yer almamıştır?

A) Özne         

B) Nesne        

C) Dolaylı tümleç

D) Zarf tümleci

E) Yüklem

 

15. (I) Yaşamımın hiçbir döneminde ölümü kabullenemedim. (II) Bazı kişilerin yaptığı gibi, onu en dertli günlerimde bile yardıma çağırmam. (III) Çünkü yaşamak, soluk almak kadar güzel bir şey yok dünyada. (IV) Savaşma gücünü yitirmedikten sonra, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. (V) Başımın çok sıkıştığı, yenilgiye uğrayacağımı hissettiğim günlerde büyük kahramanları anımsarım.

Bu parçada geçen numaralanmış cümlelerden hangisinde zarf tümleci yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

16. Şiirin başarısı, gönlün ve aklın eksiksiz uyumuna bağlıdır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleyle öğeleri ve öğelerinin sıralanışı bakımından özdeştir?

A) Yazar, eserini oluştururken daha önceki çalışmalara göz atmalıdır.

B) Yazar her gördüğünü beğenmeyen, seçme ve ayıklamadan geçiren kişidir.

C) Yazar, işlediği konuya uygun anlatım tekniklerinden yararlanmalıdır.

D) Yazar, yaşadıklarını düş gücüyle yeniden şekillendirir.

E) Yazar, geçmişle gelecek arasında köprü görevi görmelidir.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-B  3-C  4-E  5-C  6-B  7-E  8-B  9-C  10-D  11-C  12-E  13-A  14-B  15-C  16-C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir