Cümlenin Öğeleri Test-6

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnız özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Köy, uzun çabalarla aşılabilen bir dağın arkasındaydı.

B) Yaşlı bir adamın kaldırımda yürüyüşünü seyrediyorum.

C) Bu insanların yıllardır süren özlemi bugün bitecek.

D) Yürümeyi bilmeyen bebekler getirmiş, bunları.

E) Gecenin sessizliğinde, uzaklardan yanık bir türkü sesi geliyordu.

 

2. Gel, gidelim o bahçelere

Avuçların sıcakken

Koş, bakalım o bahçelere

Güneşimiz doğar rüzgârımız eserken

Yukarıdaki dizelerde kaç yüklem vardır?

A) 2   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir söz öbeği değildir?

A) Adamın güven verici, sakin bir hâli ve temiz bir yüzü vardı.

B) Çocuğun yüzü bir anda acıklı bir tavır almıştı.

C) Kuş, adamın bütün konuşmalarını anlıyor gibiydi.

D) Bu dev binanın yapıldığı yer, yıllar önce şeftali bahçesiymiş.

E) İstasyonda karşılaştığımız görevli bayındırlık müdürünün uzaktan akrabası imiş.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi iki öğeden oluşmuştur?

A) Yazdıkları ile kalıcılığı amaçlayan sanatçı herkese seslenmeyi hedeflemelidir. 

B) Sanatçı, yaşamının her döneminde içinde bulunduğu çevreden etkilenir.

C) Dün, yıllardan beri görüşemediğimiz arkadaşımla karşılaştım.

D) İnsanın eğitimi için harcanan emek ve masraf her devirde yararlı olmuştur.

E) Roman, hayalleri ve gerçekleri hiç değiştirmeden, olduğu gibi yansıtan aynadır.

 

5. Aşağıdaki dizelerden hangisi özne ve yüklemden oluşan bir cümledir?

A) Ebedi âşığın dönüşünü bekler, / Yalan yeminlerin tanığı çiçekler.

B) Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar, / Unutuşun o tunç kapısını zorlar.

C) Hatırlar bir gün camı açtığını, / Duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu.

D) Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir, / Kâğıtlarda yarım kalmış şiir.

E) Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan / Lavanta çiçeği kokan kederleri.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi gizli öznedir?

A) Ümitler yaklaşır bize, bin nazla.

B) Sen, nasıl uyanırsın o derin, hoş uykudan?

C) Nice nice uykuların üstü açılacak şimdi.

D) Camlardan ince bir yağmur sızmaya başlar.

E) Kapa gözlerini der, bize telaşla.

 

7. Ses çıkarmaz ayakları yürürken

Solmamış bir gül elinde şimdi.

Bizimle birlikte mutluluk, sevgiler

Düşler, ilkbaharlar vardı, saf ezgiler

Sana ne oldu, neyin var?

Yukarıdaki dizelerde altı çizili bölümler özne göreviyle kullanılmıştır. Buna göre özne ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sıfat tamlamaları özne olabilir.

B) Özne olan sözcükler çoğul eki alabilir.

C) Cümlenin öznesi zamir olabilir.

D) Hâl eklerini alan sözcükler özne olabilir.

E) Özne göreviyle kullanılan sözcük, iyelik eklerini alabilir.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi sıfat tamlamasıdır?

A) Bu işyerinde çalışmasının nedeni babasının ısrarlarıydı.

B) İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Ekrem Nihat genç bir avukattı.

C) Ailesi, bu ahşap konağa, Cenap doğmadan taşınmıştı.

D) Pek çok insanın yaşadığı bu koca evde aslında oldukça yalnızdı.

E) Bu sitede oturanların hemen hepsi emekliydi.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi iki öğelidir?

A) Her insanın kendine göre sıkıntıları, eksik yanları vardır yaşamda.

B) Doğuştan kör olmak, yaşamı çekilmez kılan bir felakettir.

C) Doğuştan kör olmak sonradan kör olmaktan daha acı değildir.

D) Ferit Bey'in ağzında, doğduğu günden beri hiç diş olmamış.

E) Yaşamı boyunca hiç diş ağrısı çekmediğini söylüyor.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edat grubudur?

A) Biter mi dersin bir gün bu acı?

B) Dinliyoruz sesini eski bir şarkı gibi

C) Tenimi bir hüzün kaplardı kimi zaman

D) O küçük şehirde her şey yüzer gibidir.

E) Buğday tarlası gibi ağlardı.

 

11. Aşağıdaki dizelerden hangisinde isim fiil, özne göreviyle kullanılmıştır?

A) Seherden yürümekle bu menzile varılmaz

B) Buluşur Sinan köprülerinde gülüşlerimiz

C) Sustum, saklamak için yolların hayalini

D) Cevap kervanlarıyla varmak isterim

E) Yaşama sevdasını anlatır bize

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi yoktur?

A) Nasıl yarım kalmaz, herhangi bir sevincim?

B) Belli bir yaştan sonra korkulur aşklardan.

C) Gençlerden ölümleri gizlemek gerekirdi.

D) Yaşamın sonuna doğru artıyor hayatın güçlükleri.

E) Gerilerde bir yerde örtmüştü kar yolları.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim tamlaması özne görevindedir?

A) Göz kapaklarımın ardında doğdu güneşler.

B) Ömür denizinde özlem taşıyan gemilere eştir yüreğim.

C) Takvim yapraklarından süzülerek alnıma düştü zaman.

D) Güzeller gibi gözü yoldaydı günün.

E) Bir gülün esiri gibi düşmüşsün yola.

 

14. Sen ey içimde ağlayan sınırların

Kaderi utandıran yetimi,

Isıtır, ismin, duada ellerimi,

Bugün olmasa da yarın.

Yukarıdaki dizelerin oluşturduğu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) kaderi utandıran yetimi

B) ellerimi

C) sen

D) ağlayan sınırların kaderi utandıran yetimi

E) ismin

 

15. Halının tozu tükenir, delinin sözü tükenmez

Sakla samanı gelir zamanı

Borçlu ölmez benzi sararır.

Cahile laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan zordur.

Yukarıdaki atasözlerinde altı çizili bölümler özne göreviyle kullanılmıştır.

Buna göre özne ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İyelik eklerini alabilir.

B) İsim tamlamaları özne olabilir.

C) Adlaşmış sıfatlar özne olabilir.

D) Bağ fiiller özne olabilir.

E) Fiilimsiler özne grubunda yer alabilir.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Oltu taşı, kimi zaman toprağın 40-50 metre altından çıkarılıyordu.

B) Bu taşın dağların derinliklerinden çıkarılması kolay değildir.

C) Oltu taşından tespih ve süs eşyaları yapılır.

D) Dağlardan çıkardıkları taşları, şehre getirip imalatçılara satıyorlar.

E) Son derece değerli bir madde olan Oltu taşı gereği gibi değerlendirilmiyor.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-C  3-A  4-E  5-D  6-E  7-D  8-B  9-B  10-D  11-B  12-B  13-D  14-E  15-D  16-B

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir