Cümlenin Öğeleri Test-5

1. O, yoğun ve çalışkan yaşamın en umulmaz bir anında, beş kurşun, bu yaşama son verdi.

Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) O  

B) beş kurşun

C) yoğun ve çalışkan

D) bu yaşama

E) umulmaz bir anında

 

I. Arkamızda kalan acıların anılması da bir zevktir.

II. İçimiz kor gibi yanarken susmak, acıların en beteridir.

III. Acılar, aile bireylerini birbirlerine daha iyi bağlar.

IV. Adın ebedi olursa, kendin de ebedi olursun.

2. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi, özne ve yüklemden oluşmuş cümledir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) I. ve III.   E) II. ve IV.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin/dizelerin hangisi iki öğeli bir cümledir?

A) Uyuyor şimdi şehir içinde bir şehir

B) Şehir, bir daha göremeyeceğim sevgilimdir

C) Şafağında güneşler bensiz de ışır

D)Yollar bana da ezik teselli taşır

E)Palandöken dağlarını tutmuş, ezgilerle

 

4. Televizyonun, uzak ve yakın, dünyanın bütün olaylarını ve bütün insanlarını karşımıza getirişi; merak denilen o vazgeçilmez duyguyu bütün hücreleriyle doyurmaktadır.

Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne       

B) Nesne      

C) Zarf tümleci

D) Dolaylı tümleç

E) Yüklem

 

5. O yıllar, bütün tatlı ve acı anılarıyla gerilerde kalmıştı.

Altı çizili bölüm için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Belirtisiz ad tamlamasıdır.

B) Temel cümleciğin belirtisiz nesnesidir.

C) Sıfat tamlaması ve öznedir.

D) Sıfat tamlaması ve nesnedir.

E) Ad tamlaması ve öznedir.

 

6. Çocukluğunu, güzel hayallerini, hayatın huzur saatlerini ve eski İstanbul'u özleyenler, Ziya Osman Saba'nın aydınlık şiirlerini bir daha okuyabilirler.

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki öğelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne       

B) Nesne      

C) Zarf tümleci

D) Dolaylı tümleç

E) Yüklem

 

7. Aşağıdakilerden hangisi iki öğeli bir cümledir?

A) Beklenen bir saat vardı.

B) Lambanın şişesini silip parlattı kadın.

C) Sonra lambayı her zamanki yerine astı.

D) Güneş pencereden içeri vuruyordu.

E) Gündüzden hazırlanırdı geceye.

 

8. Evet, çocukları, rüzgar şuraya buraya dağıtmıştı.

Bu cümlede altı çizili bölüm, cümlenin hangi öğesidir?

A) Özne       

B) Belirtisiz nesne

C) Dolaylı tümleç     

D) Zarf tümleci

E) Belirtili Nesne

 

9. Aşağıdakilerden hangisi iki öğeli bir cümledir?

A) Odamın tabanının toprak olduğunu hatırladım.

B) İlk kez bu gece, bu bilgi üzerine düşünüyorum.

C) Bu hayat beni her zaman korkutuyor.

D) Daha önce de biliyordum bunları

E) Onun gözleriyle karşılaşacağım bu akşam.

 

10. Şimdi, artık onarmaya bile gücünün yetmediği bu evde tek başına yaşıyordu.

Yukarıdaki cümlede altı çizili bölüm, temel cümleciğin hangi öğesidir?

A) Özne       

B) Dolaylı tümleç

C) Zart tümleci       

D) Belirtili nesne

E) Belirtisiz nesne

 

11. Aşağıdakilerden hangisi iki öğeli bir cümledir?

A) O, hayatın olumsuz somut bir sembolüydü.

B) Yine üzerlerinden serçeler uçuyordu.

C) Babasının ölümünden sonra eve gelmişti.

D) Ders aralarında çocuklar bahçede oynuyordu.

E) Orada yine de hayat devam ediyordu. 

 

12. Kapının önüne çıktığı zaman sokağı adeta çok uzun bir ayrılıştan sonra görüyormuş gibi seyretti.

Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Zarf tümleci – Özne -Nesne – Yüklem

B) Zarf tümleci – Nesne – Zarf tümleci – Yüklem

C) Özne – Nesne – Zarf tümleci – Yüklem

D) Nesne – Zarf tümleci – Özne – Yüklem

E) Dolaylı tümleç – Zarf tümleci – Özne – Yüklem

 

13. Güneş, surların üzerinde bir mızrak boyu yükselirken, adam, kentin ana kapısından içeri giriyordu.

Bu cümlede temel cümleciğin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş

B) mızrak

C) adam

D) Güneş, surların üzerinde bir mızrak boyu yükselirken

E) kentin ana kapısından

 

14. Nuran, Celal'in ayakkabısıyla uğraşmasından yararlanarak ona, eve gelmesinin uygun olmayacağını söylemişti.

Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem

B) Özne – Dolaylı tümleç – Zarf tümleci – Nesne – Yüklem

C) Özne – Nesne – Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem

D) Nesne – Özne – Dolaylı tümleç – Zarf tümleci – Yüklem

E) Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Özne – Nesne – Yüklem

 

15. Ellinci yılını dolduran bu emektar ve tarihi geminin Camialtı Tersanesi'nde kızağa çekilmesinden iki hafta önce yaptığı son Akdeniz seferine biz de katılmıştık.

Yukarıdaki cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – Yüklem

B) Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem

C) Nesne – Özne – Yüklem

D) Zarf tümleci – Özne – Yüklem

E) Dolaylı tümleç – Yüklem

 

16. Garip şiirinin, bizim kendi şiir kaynağımızdan gelmediğini, bir yabancı şiir duyarlığına öykündüğünü, ya da onu yansıttığını söylüyorsunuz.

Yukarıdaki cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belirtisiz nesne – Yüklem

B) Özne – Yüklem

C) Zarf tümleci – Yüklem

D) Dolaylı tümleç – Yüklem

E) Belirtili nesne – Yüklem

 

17. Yeryüzünü mutluluklar diyarına çevirebilmek için herkesin, her şeyin aynı safta, yan yana yer alması gerekiyor.

Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Özne – Zarf tümleci – Yüklem

B) Zarf tümleci – Özne – Yüklem

C) Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem

D) Özne – Nesne – Yüklem

E) Nesne – Zarf tümleci – Yüklem

 

18. İkinci geceyi, bozkırı adeta tek başına bekleyen beyaz, kireç sıvalı geniş bir handa geçirmişlerdi.

Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nesne – Dolaylı tümleç – Yüklem

B) Özne – Zarf tümleci – Yüklem

C) Özne – Nesne – Yüklem

D) Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem

E) Zarf tümleci – Nesne – Yüklem

 

19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde nesneye yer verilmemiştir?

A) Hamallar arılamıyordu arkadaşlığımı

B) İzmir'e indirdim ağrılı yüreğimi

C) Ağartmış saçlarını şefkatli kalbi

D) Bir nekahet şarkısıydı Kordonboyu

E) Her insanın içini bir mutluluk doldurur.

 

20. Bütün bir yapıtın, kısa bir başlığı açmak, açıklamak çabası olabileceğini düşünüyorum.

Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Özne – Yüklem

B) Nesne – Yüklem

C) Özne – Nesne – Yüklem

D) Zarf tümleci – Özne – Yüklem

E) Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem 

 

21. Hemşirenin şarkısına kulak veren yalnızca pistin önünde uslu uslu oturan iki köpekti.

Bu cümledeki altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir?

A) Belirtisiz Nesne   

B) Belirtili Nesne

C) Özne       

D) Yüklem

E) Zarf Tümleci

 

22. (I) Önce ağacın üzerinde kalan son yapraklar döküldü. (II) Sonra ince ve kalın dallar sallandı. (III) Ağacın gövdesi sarsıldı. (IV) Ağaç gövdesinden etrafa uçuşan kıymıklar ve testerenin hareketi, benim sarsılmama neden oluyordu. (V) Bu delici ve kulakları sağır edici vızıltı kumruların ötüşünü, yaprakların hışırtısını bastırıyordu.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi, öğeleri ve öğelerinin dizilişi bakımından özdeştir?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) IV. ile V.   E) I. ile IV.

 

23. Sessizliğin yalnızca rüzgarın uğultusuyla bozulduğu akşam saatinde kum saati gözlerimin önünde beliriverdi.

Bu cümlenin öğeleri ve öğelerinin dizilişi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Zarf Tümleci – Özne – Dolaylı Tümleç – Yüklem

B) Özne – Dolaylı Tümleç – Yüklem

C) Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Yüklem

D) Nesne – Özne – Dolaylı Tümleç – Yüklem

E) Dolaylı Tümleç – özne – Zarf Tümleci – Yüklem

 

(I) Bu bahçenin güvenliğinden sorumlu kişi olduğumu belirttim.

(II) Burada bulunuş nedenimi daha ayrıntılı biçimde açıklayacaktım.

(III) Söylenmiş sözler kişinin kulağına vardıktan sonra yok olmuyor.

(IV) Böyle beklenmedik bir anda yola çıkışını önce önemsemedim.

24. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin öğeleri ve öğelerinin dizilişi aynıdır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) II. ile IV.   E) I. ile III.

 

25. Bu birkaç saniyede tüm ömrümce yaşadıklarımı gözden geçirmeyi denedim.

Bu cümlenin öğeleri ve öğelerinin dizilişi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Nesne – Yüklem

B) Zarf Tümleci – Yüklem

C) Özne – Nesne – Yüklem

D) Nesne – Zarf Tümleci – Yüklem

E) Zarf Tümleci – Nesne – Yüklem

 

26. Yeni bir konuğum olmasını umarak başımı kaldırdığımda    

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa, cümlenin öğeleri sırasıyla "zarf tümleci, nesne, yüklemden" oluşur?

A) ağaçların üzerinden geçen bir uçağın karanlık gölgesini fark ettim.

B) ellerimle kulaklarımı tıkayarak sırtımı duvara yasladım.

C) doğal olmayan güçlü bir hava akımı çarptı yüzüme.

D) uçuşan yaprakların ve pervanenin yaklaşan sesi üzerime geldi.

E) uçağın orta bölümü tuhaf bir gıcırtıyla açıldı.

 

27. (I) Adam kayığını yarların altındaki kumların üstüne çekti. (II) Nar bahçesinin içine girdi. (III) Nar bahçelerini iyi biliyordu. (IV) Arılar çiçeklerin etrafında uğulduyordu. (V) Uğuldayan, ışıktan kanatları titreşen arıları görünce kendine geldi.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinin öğe dizilişi "zarf tümleci – yüklem" şeklindedir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

(I) Kulübenin öte yanında derin mi derin bir uçurum vardı.

(II) O dönem yaşamımın en kötü dönemlerinden biriydi.

(III) Nerede durulması gerektiğini çok iyi bilen insanlardandı.

(IV) Bu duygu çocuklarını iyi yetiştirmiş bir annenin duygusuydu.

(V) Hepimiz, bizi kalıpların dışına taşıyacak ayrıntılara muhtacız.

28. Yukarıda numaralanmış cümleler öğe sayısı bakımından eşleştirilirse hangisi, bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-A 3-B 4-D 5-C 6-D 7-A 8-E 9-A 10-C 11-A 12-B 13-C 14-A 15-B 16-E 17-B 18-A 19-D 20-B 21-C 22-A 23-A 24-D 25-E 26-A 27-E 28-C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir