Cümlenin Öğeleri Test-1

1. Biraz önce bir boğanın keskin boynuzlarıyla ciğerleri parçalanan ispanya'nın en ünlü matadoru, arenanın altındaki loş bir odada, önünde mumlar yanan bir Meryem Ana resminin altına yerleştirilmiş sedyede ölürken, dışarıdan yeni matadoru alkışlayan kalabalığın coşkulu haykırışları gelir.

Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem

B) Özne – Nesne – Zarf tümleci – Yüklem

C) Özne – Zarf tümleci – Nesne – Yüklem

D) Nesne – Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem

E) Zarf tümleci – Özne – Nesne – Yüklem

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Semavi Bey / bir sabah / babasının kahvaltıya inmemiş olduğunu / gördü.

B) İçine / yağmurlu bir günde birdenbire / açan güneş gibi doyumsuz bir sevinç / doldu.

C) Hiç kurtulamayacağını sandığı adam / sonunda / ölmüştü.

D) Babasının ölümünü takip eden bir hafta boyunca / bunları / anlattı.

E) Uzak akrabaların yalancı gözyaşlarıyla dolu geçen bir hafta / onu / çok / yormuştu.

 

Anımsadıkça bilebilecek insan

Neyi unutmaması gerektiğini

3. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki öğelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne   B) Nesne   C) Zarf tümleci   D) Dolaylı tümleç   E) Yüklem

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?

A) Biz, yalnızlığa meraklı olanlar, bu habere çok sevindik.

B) Halit Fahri o tarihlerde Son Posta'da yazıyordu.

C) O yarışmada benim öykümü, inşirah'ı, birinci seçmişlerdi.

D) Bütün sınıf hep bir ağızdan o şarkıyı, Ayrılık'ı, söylüyorduk.

E) Hocamızın son oyununa, Baykuş'a, bayılmıştım.

 

I. Veda ettim, gençliğimin gamsız geçen rüyasına

II. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.

III. Çıktım, aşkın nihayeti bulunmayan sahrasına

IV. Kargalar topladı hep döktüğümüz taneleri

5. Numaralanmış dizelerden hangi ikisi öğelerinin sıralanışı bakımından özdeştir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) II. ve IV.   E) I. ve III.

 

6. Bana yabancılaşmış olan şeyleri nasıl birbirinden ayırıp mühürlenmiş odalara kapatacağımı öğrendim.

Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem

B) Nesne – Yüklem

C) Özne – Yüklem

D) Özne – Nesne – Yüklem

E) Zarf tümleci – Nesne – Yüklem

 

7. Günümüzde, modern tiyatronun bütün problemini benimsemiş geniş repertuarlı, hiç olmazsa dışarıyı adım adım takip eden bir Türk sahnesi vardır.

Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Özne – Yüklem

B) Nesne – Yüklem

C) Zarf tümleci – Özne – Yüklem

D) Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem

E) Özne – Nesne – Yüklem

 

8. Ben, bir kenarda, yüreğim boğazıma tıkanmış bir halde, milli bir savaşın arifesindeki bu basit, bu aşağılık konuşmaları dinliyordum.

Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Özne-Zarf tümleci-Nesne-Dolaylı tümleç- Yüklem

B) Özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Nesne- Yüklem

C) Özne-Nesne-Zarf tümleci-Dolaylı tümleç- Yüklem

D) Özne-Zarf tümleci-Dolaylı tümleç-Nesne- Yüklem

E) Özne-Nesne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci- Yüklem

 

9. Sade yazmakla zamanına göre çok ilerde olan Akif, şiirimize halk dilini, mahalle, sokak konuşmasını getirmiştir.

Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne   B) Nesne   C) Yüklem   D) Zarf tümleci   E) Dolaylı tümleç

 

10. Vurgulanmak istenen öğe yükleme en yakın yere getirilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vurgulanmıştır?

A) Geçen hafta yemeğe biraz geç katıldım.

B) Bir maliyeci, yeni vergi sistemleri üstüne bizi aydınlattı.

C) Denemede, olaylar daha nesnel bir açıdan ele alınmış.

D) Bazıları da yöneticilik dönemindeki anılarına yer veriyordu.

E) Bu politikanın, sanatçıları sürükleyeceği açmazlar üzerine konuşuyordu.

 

Ankara'nın Gençlik Parkı,

Her sabah güneşle sulanan bir karanfildi.

11. Yukarıdaki ikili dize, bir cümle olarak düşünüldüğünde, cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisi olur?

A) bir karanfildi

B) sulanan

C) sulanan bir karanfildi

D) güneşle sulanan bir karanfildi

E) her sabah güneşle sulanan bir karanfildi

 

12. Sinan, bir geleneği tek başına tüketen, kendinden sonra gelenlere pek az bir şey bırakan sanatkârlardandır.

Yukarıdaki cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Özne – Nesne – Yüklem

B) Nesne – Yüklem

C) Özne – Yüklem

D) Özne – Zarf tümleci – Yüklem

E) Dolaylı tümleç – Yüklem

 

13. Onda, bitmez tükenmez yolculukların yarattığı sabır, kuşlar ve kurtlarla düşüp kalkmanın verdiği sadelik, bir yüksek yaşantı ilkesi haline gelmiştir.

Bu cümlenin ögeleri ve öğe dizilişi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem

B) Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem

C) Özne – Nesne – Yüklem

D) Özne – Zarf tümleci – Yüklem

E) Nesne – Dolaylı tümleç – Yüklem

 

14. Biz Selçuklu'yu, geçen asrın başlarında Avrupa'nın Gotik ve Romen sanatlarını yeniden keşfetmesi gibi keşfediyoruz.

Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne   B) Nesne   C) Zarf tümleci   D) Dolaylı tümleç   E) Yüklem

 

15. Aşağıdakilerden hangisi iki öğeli bir cümledir?

A) Matematik problemlerini çözerken önce onları sadeleştirmek gerekir.

B) Namus sözü bu saf, temiz ev kadınında büyük bir tesir bıraktı.

C) İstanbul toprağının her köşesinde Türk ruhunun bir safhası vardır.

D) Türk halkı, tarihin her çağında, kendi malı olan her yüce şeye sadık kalmıştır.

E) Asker mektupları en saf, en halis duyguların, sevgilerin ve hasretlerin hazinesidir. 

 

I. Tiyatroda, sanatın zirvesini yaşıyordu.

II. Sanatkârın en büyük sanat göstergesi eserleridir.

III. Süleymaniye Camii yüksek bir sanat eseridir.

IV. Sana hanlar hanı Alp Aslan'ı, kitabım anlatsın.

16. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi, iki öğeli bir cümledir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) I. ve III.   E) II. ve IV.

 

17. Samanyolu, sarı altın tozundan göz alabildiğine bir bulut gibi, göğün yanından öbür yanına uzanıyordu.

Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem

B) Özne – Dolaylı tümleç – Zarf tümleci – Yüklem

C) Özne – Zarf tümleci – Nesne – Yüklem

D) Nesne – Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem

E) Nesne – Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem

 

18. Küçük Ali, siyah kuşağı, mavi aba paltosu, deriden torbasıyla, koyunlarını otlatan mini mini bir çobana benziyordu.

Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Özne – Nesne – Zarf tümleci – Yüklem

B) Özne – Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem

C) Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem

D) Özne – Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem

E) Nesne – Özne – Dolaylı tümleç – Yüklem

 

19. Aşağıdaki dizelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuş bir cümledir?

A) Yüzümün yalnızlığını sunuyorum insanlara

B) Yüreğimi dağlayan günlerin sesini dinleyin

C) Kavak ve söğüt ağaçları, kerpiç evler tanıktı

D) Gençliğimize tutunarak kısa adımlarla yürüyoruz.

E) Yeniden yaratılmanın coşkusuyla koşacağız hayata

 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Hiç kimseyi o köpek kadar sevdiğimi sanmıyorum.

B) Boğucu bir kömür kokusu duyuluyordu havada.

C) Gözleri kapalı da olsa, bu gülümsemeyi hissedebilirdi.

D) Şimdi, kaçınılmaz düşüşten önceki endişeyi uzatıyordu.

E) Güneş, akşam karanlığından önce son bir ışığını göndermişti.

 

I. Kararsızlık ve tembellik, başarısızlığın kapısıdır.

II. Düşüncesizlik ve üzüntü, yanlışlarımızın tek nedenidir.

III. Kelimeler, köklerine inildikçe eşyayı ve insanı verir.

IV. Bir insanın gerçek karakteri, eğlencesiyle anlaşılır.

21. Numaralanmış cümlelerin hangi ikisi öğeleri ve öğelerinin dizilişi bakımından özdeştir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve IV.   D) III. ve IV.   E) I. ve III.

 

22. (I) Seni uyutmayan, içindeki o yangınlı hesaplaşmaydı. (II) Kapalı bir kapı önüne bırakılmış yaralı bir kuş gibiydim. (III) Siz, yeryüzünün çok şanslı birkaç kişisinden birisiniz. (IV) Sıradan bir arkadaşınız, kendisinin yanında olmanızı bekler.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri öğeleri ve öğelerinin sıralanışı yönünden aynıdır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) I. ile III.   E) II. ile IV.

 

23. Cümlede önemsenen öğeyi vurgulamanın bir yolu da onu yükleme yaklaştırmaktır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vurgulanmıştır?

A) Bu yokluğu kendime ben hazırladım.

B) Sesin suskunluğumuzu bölerdi.

C) Benim de saçlarım kokardı.

D) En çok beni yaralayanlara yardım ederim.

E) Kendimi başka bedenlerde cezalandırıyordum.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-B 3-D 4-A 5-E 6-B 7-C 8-B 9-D 10-B 11-E 12-C 13-A 14-D 15-E 16-B 17-A 18-D 19-C 20-A 21-A 22-D 23-B

61 Yorum Var: “Cümlenin Öğeleri Test-1

 1. Çok güzel olmuş elinize sağlık. Keşke bir de açıklamalı çözümleri olsaydı. Bazı sorulara sizin çözüm yaklaşımınızla bakabilirdik.

 2. Sorular güzel ve bazı açılardan zor. Ama çalışmama çok yardımcı oldu, Teşekkürler.

 3. Emekleriniz için çok teşekkür ederim. Bir öğretmen olarak elimde onlarca kaynak olmasına rağmen neredeyse kullandığım tek kaynak diyebilirim. Hakkınızı helal edin.

 4. Gerçekten konuları bakımından aynı zamanda test yönünden çok faydalı buldum.

 5. 6.soruyu anlamadım. Soruda gizli özne yok mu? Cevap neden D değil? Daha bugün öğrendim konuyu tam bilmiyorum.

  1. Gizli özneler ögelerden sayılmıyor evet özne var ama şıklarda onu işaretleyemezsin.

  2. YÜKLEM: Öğrendim, Öğrenen KİM=>Ben=>gizli özne, NEYİ öğrendim=>Bana yabancılaşmış olan şeyleri nasıl birbirinden ayırıp mühürlenmiş odalara kapatacağımı=>Belirtili Nesne. Sanırsam sen Bana’yı Özne olarak almışsın. Ve öyle yapmadıysan bile şıklarda gizli özne öge olarak verilmez

 6. 16.soruyu gözden geçirin yanlışlık var haberiniz olsun. Onun dışında on ürerinden 9 :)

 7. Burada dikkat edilmesi gereken şey gizli öznenin cümlede var olan ögelerden biri olarak sayılmayacağıdır. Yani cümlede gizli özne var olsa bile o cümlenin bir ögesi olarak kabul edilemez.Kısacası gizli öznelere bakmamalısın kafanı karıştırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir