Cümle Bilgisi Test-2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "arasöz"e yer verilmiştir?

A) Çocukluğumun hafızama çakılmış ikinci haftası da bu evde geçmişti.

B) O elâ gözlü genç ve güzel kadının, annemin, tek çocuğu bendim.

C) Dedemle annemin arasındaki tartışmadan hiçbir şey anlamamıştım.

D) Yapılan şenliklerle, babasız kalmam arasında da bir bağ kuramamıştım.

E) Hep bu yüzden değil mi yavrucuğum, baba sağlığında yetim kaldı.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklı bir cümledir?

A) O gün, kasabanın hapishanesi önünde müthiş bir kalabalık vardı.

B) Ahmet isminde bir delikanlı, o gün kurtuluyordu.

C) Böyle bir köylü kalabalığını bu şehir bir defa daha görmüştü.

D) Bu garip olaya arkadaşlarım katıla katıla gülerlerdi.

E) Yaptıklarımızı, sanki tatlı şeyler değilmiş gibi anlatıyordu.

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde yan cümlecik diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) O gece Ahmet, ninesinden izin koparınca suya atladı.

B) Bütün şehir halkı, kahvelerden fırlayarak bu garip topluluğa baktı.

C) Hepsi tek bir amaç için geldiklerini teker teker biliyorlardı.

D) Onu da son defa, şehre gelirken atlılar arasında görmüştüm.

E) Kapıdan girince içerideki yaşlıların tek tek elini öptü.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, yüklemin türü bakımından diğerlerinden farklı bir cümledir?

A) Yanıma ismini bilmediğim bir çocuk oturmuştu.

B) Ufacık, minyatür bir yüzü ve ince bir vücudu vardı.

C) Gökyüzünün bir akarsu gibi kaydığını görüyordum.

D) Hepimizin içinde bir Robenson havası esiyordu.

E) Ben, sandaldan başım döndüğü için yere oturmuştum.

 

5. Aşağıdaki dizelerden hangisi özneleri ortak sıralı bağımlı bir cümledir?

A) Söndürün lambaları, uzaklara gideyim

B) Hayal bana yakın, yar bana uzak

C) Kadın işittiği bir sesle silkinir, uyanır

D) İnsanların gördüğü rüya biter, etraf ağarır

E) Dostlar ağlar, düşmanlarım gülüşür

 

6. Aşağıdaki dizelerden hangisi sıralı cümle değildir?

A) Artık güneş görünmez; gök bulutludur

B) Rahatça dal; ölüm, sonu gelmez bir uykudur

C) İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık

D) İnsanlar anlaşıldı, cihanın da sırrı yok

E) Dalsın yakında gözlerim artık son uykuma

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümleciğin nesnesi görevinde kullanılmamıştır?

A) Babam, ateşin yanında tüm gece kaldıklarını söyledi.

B) Bütün bunlardan hoşlandığı düşüncesinin aklına geldiğine inanmıştı.

C) Amcası, onları her türlü belânın beklediğini de biliyormuş.

D) Ateşin yeteri kadar büyük olması gerektiğini söylemişti.

E) Onun akla gelebilecek her durumdan tad alabilecek bir savaşçı olduğunu biliyormuş. 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik, temel cümleciğin nesnesi görevindedir?

A) Bu ikisinin aynı kategori içinde yer almalarını anlayamıyordum.

B) Birinin gerçek, diğerinin rüya olduğunu söylemek olayı kurtarmaz.

C) Olayları uyanık olduğumuz saatlerde daha iyi değerlendiriyorduk.

D) Onunla böyle bir konuyu tartışmak beni çok yormuştu.

E) Yolculuk yapan savaşçılara her zaman böyle göründüğüne inanmıştı.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) O saydam yumurtaların beni en fazla etkileyen yanı devinimleriydi.

B) Benliğim alışılmadık bir coşku içinde yüzüyordu.

C) Dervişlere benzeyebilmek için yerlere kadar uzanan etekler giymişlerdi.

D) Garson, yemekleri getirdiğinde benim kadar acıkmış olduğunu anladım.

E) O gece de geç saatlere kadar parktaki bankta oturmuştuk.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi yapıca basit bir cümledir?

A) Babam, bu konudaki düşüncelerini henüz söylememişti.

B) Kaplan, üzerinde durduğu kaya parçasından atladı.

C) Rüyada olduğumu bile unutmuştum o anda.

D) Onların, bir taş yığını arkasında saklandığını biliyordum.

E) Düşündüklerimi ona nasıl aktaracağımı bilemiyordum.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümleciğin nesnesi görevinde kullanılmamıştır?

A) Önümüzdeki bloğun köşesinden iki adamın döndüğünü gördüm.

B) Bu insanların artık hareket etmediklerini fark ettim.

C) Sessizlik içinde kent merkezinde arabayı bıraktığım yere döndüm.

D) O kalabalık içinde bana kimin seslendiğini görememiştim.

E) Rüyamızda, küçük kız kardeşlerle el ele tutuşmayı öğrenmiştik.

 

12. (I) Gördüğüm avlu bana sirkleri hatırlattı. (II) Bunu uzun boylu düşünmedim. (III) Aniden karşıma çıkan tepeden uzun uzun baktım. (IV) Dar sokaklarda sanki yoğunlaştırılmış bir hayat yaşanıyordu. (V) Burada garip bir seyirlik hal vardı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi birleşik cümle değildir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) II. ve V.   E) IV. ve V.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklı bir cümledir?

A) Benim de yapmam gereken bir sürü şey vardı.

B) Zihnimi son derece rahatsız eden yakınlardaki o kente gittim.

C) Bütün gün babamın dışarıda olacağını tahmin ediyordum.

D) Onu son gördüğümden daha genç ve güçlü görünüyordu.

E) Ruh durumunda tümüyle algılayabileceğim bir değişiklik yaratmıştı.

 

14. Evde, çalışma sırasındaki dağınıklığıma, daha doğrusu herhangi bir çalışmayı tamamladıktan sonraki dağınıklığıma, hep bir kulp buldum.

Yukarıdaki cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dolaylı tümleç açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir.

B) Cümlede ara söz kullanılmıştır.

C) "dağınıklığıma" bir ad eylemdir.

D) Birleşik sıfata yer verilmiştir.

E) Yüklem bir deyimdir. 

 

15. Bir kış üşümesi geziniyor, karanlık lokantaların boyası dökülmüş fiyat panolarında.

Yukarıdaki cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tamlayanı da tamlananı da sıfatla nitelenmiş ad tamlamasına yer verilmiştir.

B) Vurgu öznenin üzerinde yoğunlaşmıştır.

C) Birleşik, eylem cümlesidir.

D) Yüklem dönüşlü çatılı bir eylemdir.

E) Söz dizimi nesne-yüklem-dolaylı tümleç biçimindedir.

 

16. Aşağıdakilerden hangisi basit bir cümledir?

A) Ben de aynı şeyleri senin için düşünmüştüm.

B) Bana olan yardımları için ona teşekkür ettim.

C) Onun yaptığı her şeyde çok başarılı olduğunu anlamıştım.

D) O anda en başa dönmeye herhangi bir itirazım yoktu.

E) Bunları söylerken gülünç duruma düşmeyi bile göze almıştım.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) Kendimizi zamanın iyileştirici gücüne bırakmamız gerekiyor.

B) Onunla konuşmak, olanları değerlendirmek istiyordum.

C) Gece boyunca patika gibi yollarda araba kullanmıştım.

D) Çömezler arasında bana söyleyebilecek herhangi biri var mı?

E) Onun insanı korkutan sesini duyunca aniden ürperdim.

 

18. Aşağıdaki dizelerin hangisi özneleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

A) Yemedim kul hakkı, n'olur bana dokunmayın

B) Kilim kilim dokuyun beni, yerlere yayın

C) Acıyı bal eyliyorsun, gözlerin nemli değil

D) Yalınca süvarisin amma atın gemli değil

E) Düşünerek sevinin, dünyanın tek yasası bu

 

19. Kara günlerinin tek dayanağından olduktan sonra, hâlâ direnebilişi, onun içindeki bitmez neşe kaynağının son bir çabasıydı.

Yukarıdaki cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) "olduktan" sözcüğü, "yitirmek" anlamında kullanılmıştır.

B) "Neşe kaynağının çabası" zincirleme ad tamlamasıdır.

C) Temel cümleciğin öznesi, bir ad-eylemdir.

D) Temel cümleciğin yüklemi, bir söz öbeğidir.

E) Yüklem birleşik zamanlı bir eylemdir.

 

20. Aşağıdakilerden hangisi basit yapılı bir cümledir?

A) Şehrin sokaklarını da evlerini de anımsayamıyordum.

B) Sonunda tepemiz attı ve birbirimize bağırıp çağırmaya başladık.

C) Arabadan çıkıp eve girmek konusunda ikimiz de isteksizdik.

D) Kısa süre içinde konuşmamız tartışmaya dönüşmüştü.

E) Bu kentte bir süre yaşamış olduğuma yemin edebilirim.

 

21. Suyu dağdan indirerek kentin çeşmelerine kadar getiren, yine o değil miydi?

Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir onaylatma anlamı vardır.

B) Birleşik soru cümlesidir.

C) Belirtili ad tamlamasına yer verilmiştir.

D) Eylemsilere yer verilmiştir.

E) Biçimce olumlu bir cümleciktir.

 

22. Kapıdan dışarı baktığında, ağaçların da aynı serin rüzgârı âdeta içtiklerini fark etti.

Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) "baktığında" sözcüğü fiilimsidir.

B) Yüklem birleşik zamanlı bir eylemdir.

C) Yüklem birleşik bir eylemdir.

D) "içtiklerini" hal eki almıştır.

E) Sıfat tamlamasına yer verilmiştir.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-A 3-C 4-B 5-C 6-E 7-B 8-A 9-E 10-A 11-C 12-D 13-A 14-C 15-E 16-A 17-C 18-B 19-E 20-A 21-E 22-B

1 Yorum Var: “Cümle Bilgisi Test-2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir