Öne Çıkanlar

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir?

A) O gün bugün sırtımı kendim sıvazlıyorum.

B) Hangi omuza dokunsan bir yabancı çıkar.

C) Ne Leyla yar oldu bana ne Aslı ne Şirin

D) Ferhat gibi gürz mü sallamadım dağlara

E) Çok zaman annemin dizlerine hasret kaldım.

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde, yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur?

A) Yıldızları sermez miyim ayaklarına?

B) Ne olur söyle benim mi bu titreyen el?

C) Bu deli tutku düşüme tez ulaşmak için mi?

D) Çaresiz artık kimse tutamaz beni

E) Kapını çalan olmadı mı hele bir elini tutan?

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, özneleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

A) Acele etmenin yararı yok, hiçbir işe yaramıyor bu

B) Geceleri ise erkenden odama çekiliyorum, zar zor uyuyorum.

C) Tutunacak bir şeyim yok, geleceğim elimden alınmış.

D) Düşüncelerim birbirinden kopuk, isteklerim belirsiz.

E) İyilik, kötülük ve yaşamın anlamı üzerine düşünüyorum.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, girişik birleşik cümle değildir?

A) Çoğu gün hava kirliliğinden göz gözü görmüyor.

B) Önemli bir konuk gibi ağırlanmak hoşuma gidiyor.

C) Ben de sevgisinden yoksun olduğum babamı aradım.

D) Fırtınanın gözünde yaşamaktan kesinlikle vazgeçmiyor.

E) Bulunduğum yeri yadırgatacak durumlar yaşatıyor bana.

 

I. Yürüyüşlere, denize gitmeye bile zamanım yok.

II. Uykumun içinde sözcükler diziyorum art arda.

III. Yazlık evin merdivenlerini dinlenerek çıkmaya başlıyorum.

IV. İçimde benden başka biri zar zor soluk alıyor.

V. O erkenden kalkar, bir mektup yazıp bırakırdı masaya.

 

5. Yukarıda numaralanmış cümleler, yapısına göre eşleştirilirce hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. Gülleri özenle içeri taşıdı, saplarını kesti, vazoya yerleştirdi. Kocasının koltuğunda oturup saatlerce gülleri seyretti. Bitmek bilmeyen bir yıl geçti. Yapayalnız hüzün dolu bir yıl…

Yukarıdaki parça ve onu oluşturan cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eksiltili cümle vardır.

B) Sıralı cümle vardır.

C) Birden fazla birleşik cümle vardır.

D) Olumsuz cümle vardır.

E) Devrik cümle yoktur.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yan cümlecik temel cümlenin nesnesidir?

A) Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini.

B) Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor.

C) Gizli bir yılan gibi yaşıyor içimde kader.

D) Seninle kopardım çiçeklerin en solmazını

E) Hüzün yıldızları parlıyor bugün gökyüzünden.

 

8. Aşağıdaki dizelerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?

A) Duyarım yosunların benim için ağladıklarını

B) Dalgalar her gün bir başka kıyıya atar beni.

C) Gör içindeki o kanlı cam kırıklarını

D) Ben acılar denizinde boğulmuşum.

E) Bütün gemiler söndürmüş ışıklarını

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizeler basit cümle oluşturmaktadır?

A) Yüzüne baktıkça nazlı bebenin

Ağlar Elif Kadın hep gizli gizli

B) Akşam trenlerinin yorgunluğuyla

Daha bir uzardı raylar

C) Ateşten bir nehre dönen bir isyan

Hep o gül yangınına kanat çırpar.

D) Mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi

Tutsak aldılar sevinçlerimi

E) Son tren de kaçınca son istasyondan

Öyle kalakalırdık yorgun ve üzgün

 

10. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisi bitmemiş cümle durumundadır?

A) Kurşunlara dizilirken susuz denizler

Kapattım penceresini ömrümün

B) Yavrusuna yanan bir anne gibi

İçime gömdüm depremlerimi

C) O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar

Hangi yasak umudun ihanetidir.

D) En güzel yerinde biten o rüya

Yeniden yaşanır istesen

E) Elinde katıksız bir kuru ekmek

Başı boydan boya nazar boncuğu

 

11. Sevmeyi sanat haline getirenlerin harcıdır sanatı sevmek. Şiir mükemmel bir inceliş, muhteşem bir yüceliştir. Bir çocuğun rüyasız sevinci, bir çiçeğin gözyaşıdır. Toprağın, çimenin kokusudur yağmur sonrası.

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Eksiltili cümle

B) Olumlu cümle

C) İsim cümlesi

D) Basit cümle

E) Girişik birleşik cümle

 

I. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği

II. Depremde, fırtınada, yangında bir ağızdan söylenmeliler.

III. Her hayat biter elbet bir gün, ağlama gülüm.

IV. Tek heceli ölümler demlenir aşkın semaverinde.

12. Yukarıdaki dizelerin hangilerinde birden çok yargı vardır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) II. ile IV.   E) I. ile III.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır?

A) Ak gün ağartır, kara gün karartır.

B) Garip kuşun yuvasını Allah yapar.

C) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

D) Yalanı dinlemek söylemekten güçtür.

E) Olacakla öleceğe çare bulunmaz.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isim soylu bir sözcüktür?

A) O küçük, sessiz, huzurlu kasaba mezarlığına gömülmüştü.

B) Birer saksı çiçeği büyütmeye çalıştı çocuklarımızı

C) Birçok güzelliğe gizli bir özlem saklıydı kalbinde.

D) Bütün bunları anımsamak gereksiz görünüyor şimdi.

E) Geçmişin bütün renkleri ve iplikleriyle örülüyor bugünümüz.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumsuz anlamca olumlu bir cümledir?

A) Kendime eskiye oranla bir tek adım bile yaklaşamadım.

B) Saçımın bir tek telini bile tanımıyor değilim.

C) Kendi doğrularına sımsıkı sarılmış bir insandı.

D) Doğruların gerçekliğinden hiç kuşku duymadı.

E) Hizmet süresi bittiği halde emekli olmamakta direniyordu.

 

16. Başıma gelebilecekler açısından daha güçlü duyuyorum kendimi. Anlıyorum ki o benim için şimdi yakalandığımdan daha korkunç bir hastalıktı. Ben sağ salim çıktım bu ateşin içinden.

Yukarıdaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) ki'li birleşik cümle vardır.

B) Devrik cümle vardır.

C) "sağ salim" ikilemesi zarf görevinde kullanılmıştır.

D) Birleşik zamanlı bir fiil vardır.

E) Basit cümle vardır.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin öznesidir?

A) Tatlı bir hüznü gürültüye boğarak yok etmek istemiyorum.

B) Başkalarınca önemsenme konusunda utangacım öteden beri.

C) Fırıl fırıl dönen bedenim kendi ölümümü hazırlıyor.

D) Bugün doğum günüm olduğunu söylemiyorum ona.

E) Bunun abartılacak bir yanı bulunmadığını biliyorum.

 

18. Öğrendiklerinin yüzeysel çekiciliğinin ötesindeki içeriksizliğe, iç derinliklerinin ve düşlerinin sığlığına üzülüyorum.

Bu cümle ve onu oluşturan sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Öğe dizilişi dolaylı tümleç, yüklem şeklindedir.

B) Yapısına göre girişik birleşik cümledir.

C) Yüklem birleşik zamanlı bir fiildir.

D) Anlamına göre olumlu bir cümledir.

E) Cümlede birden fazla tamlayanı olan belirtili isim tamlaması vardır.

 

19. (I) Kuşlar bizim konuklarımızdır. (II) Sakın onlara taş atma. (III) Çocuk tasasızca gülüyordu. (IV) Sık sık uyarıları olurdu bu teyzenin. (V) Buna alışmıştı mahallenin çocukları.

Numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

20. (I) Kadın altmış yaşlarındaydı. (II) Önünde bir umut yoktu. (III) Geride kalan bir güz manzarasıydı. (IV) Gözleri buğulandı. (V) Kapıya doğru gitti.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve IV.   B) II. ve V.   C) III. ve V.   D) IV. ve V.   E) II. ve IV.

 

21. Gözlüklerini düşürmemek için özenle tutarak çıkardı, entarisine sildi.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sıralı cümledir.

B) Nesneleri ortak bir sıralı cümledir.

C) Yüklemlerin ikisi de türemiştir.

D Eylemsilere yer verilmiştir.

E) Eylemler basit zamanlıdır.

 

22. Aşağıdaki dizelerin hangisi biçimce olumlu anlamca olumsuz bir cümledir?

A) Sanki onu attı su Nuh'un kurtuluş teknesine

B) Mecnun'u alıp götürdü bu bunaltıcı hortum.

C) Lanetlenir mi bana şahit olur diye zaman

D) Develerin kumda yuvarlanması iyiye yorulmaz

E) Mecnun gibi olmuş bu deve işe yaramaz

 

23. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisi bitmemiş cümle durumundadır?

A) Ne varsa dile muradında

Mutlak yerine gelir arzun

B) Çölün çiçeğine selam

Çölün dikenine övgü

C) Ölüm maskesini takarak

Dönüştüler bir ışığa

D) Bir yıldırım çarpışıdır doğa

Sonbahar değil ilkbahardır

E) Birden, bir ışık sağdan

Bir ışık soldan çıkar.

 

(I) Oturduğu yerden kalkan Nişancı göçmenlerin mahallesine yürüdü.

(II) Meraktan ölüyordu, acaba karşısına ne gibi bir durum çıkacaktı?

(III) Bomboş duran mahallenin damlarına, ağaçlarına kuşlar konuyordu.

(IV) Göğsü kınalı bir küme kuş gelip yolun ortasına kondu.

(V) Nişancı gözlerini yola inmiş kuşlardan alamadı.

24. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümle girişik birleşik bir cümledir.

B) II. cümle sıralı bir cümledir.

C) III. cümle fiil cümlesidir.

D) IV. cümle olumlu bir cümledir.

E) V. cümlede yüklem birleşik zamanlı bir fiildir.

 

(I) Nice zaman kaldı öyle bir hiçliğe gömülü olarak

(II) Yalnız iki kuru ağaç kalıyor tam orta yerde

(III) Her şey kendini onlara çevirir, onlara ekler

(IV) Ölümümle unutup yokluğa gömerler beni

(V) Bana, düşüme ve hayal çağıma ağıt oldu zaman.

25. Yukarıda numaralanmış dizelerden hangisi, yükleminin yerine göre diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.  D) IV.   E) V.

 

(I) Artık bir yerde duramaz olmuştu.

(II) Onu hep Leyla'nın obası çekiyordu.

(III)Bahaneler bulup kendini kandırıyordu.

(IV) İkide bir soluğu alıyordu Leyla'nın obasında

(V) O nerde bulunursa o da oradaydı

26. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

27. Aşağıdaki dizelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) Bu gece bulutlarda bir hal var

B) Gönül saklansın rüyaların bir hücresinde

C) Gölgesi aşkı fısıldardı yüce dağların o gün

D) Bu ömre bedel günahsız bir yalandı

E) Artık gölgesi tekin olmayan dağlarda kaldım

 

28. Aşağıdaki ikili dizelerden hangisi birleşik cümle durumundadır?

A) Boynunu kızıl gerdanlıkla sarmalayarak

Gündüzün azabına terk ediyordu nöbeti

B) Mızraklı, zırhlı gün ışığının iskeleti

Her çiğ damlasından kılıç sarardı

C) Suçtan ve günahtan beter ve öte

Bir boşluğa yuvarlanıyordu Mecnun

D) Sulardan, göklerden ve yellerden

Ona bir şifa arayalım

E) Onu başka türlü kurtar

Hekimlerden, kâhinlerden

 

29. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisi basit cümle durumundadır?

A) Çok aydınlık sözler işittim

Çok aydınlık yüzler gördüm.

B) Çok ülkeler gördüm

Çok şehirler geçtim.

C) Bizim için arayabilir misiniz?

Zamanın örttüğü perdeleri

D) Kum altın gibi yağıyor gönüllere

Bir ışık giriyor karanlık ülkelere

E) İçelim çöllerin kevserini

Uçsuz bucaksız coğrafyalarda

 

30. (I) Ev, o mutlu günlerin hatırası olarak kocaman bir evdi. (II) Fakat büyüklüğü şimdi vergisini büyütmekte kendini gösteriyordu. (III) öte yandan haraplığını hızlandırıyordu. (IV) ikide bir kapıyı çalan haciz memurlarını atlatmak ne göçtü. (V) Çok defa, kadın, onları pencereden görüyordu.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) I. ve IV.

 

31. (I) Kuşların pır diye uçtuğunu gördü. (II) Bir çocuk ağaçlara taş atmıştı. (III) Çocuk onları kaçırmıştı. (IV) Kadın, çocuğa seslendi. (V) Kuşlardan ne istiyorsun?

Numaralanmış cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-A 3-B 4-A 5-E 6-D 7-D 8-A 9-B 10-E 11-A 12-E 13-D 14-C 15-B 16-D 17-C 18-C 19-A 20-D 21-C 22-C 23-B 24-E 25-C 26-E 27-E 28-A 29-E 30-E 31-A