Cümle Bilgisi Test-1

I. Ne ecza depolarının çiçekli camları

II. Ne eski tepsiler, çekecekler, boş şişeler

III. Sonra bir çatalları, bıçakları gördü mutfakta

IV. Çorba tabakları, tencere, sürahi, bardak

V. Ne çok şey toplamıştı gereksiz yere

1. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi "eksiltili cümle" değildir?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile V. D) IV. ile V.   E) I. ile III.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne açıklayıcısına birlikte verilmiştir?

A) Saliha, biz İzmir’deyken doğan bebek, tatlı cıvıltılarıyla evi şenlendiriyordu.

B) Biz evde, bahçede kendi başımıza çok güzel vakit geçiriyorduk.

C) Annem yengemi, küçük amcamın hanımını, görmeyi pek istemezdi.

D) Dedemle babam sık sık camiye, Süleymaniye Camii'ne, gidiyorlardı o günlerde.

E) Nihayet bu binada, İttihat ve Terakki Genel Merkezi'nde, yangın çıktı.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi özneleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

A) Uslandım, o çılgın heyecanım geçti.

B) Kalp ağrılarım yok, çarpıntılarım geçti.

C) Bir gün de bizimdir sıra, kalkıp gideriz.

D) Çağlar, köpürür, zevk alırız koşmaktan.

E) Gel! Yoksa, çağın geçer, bakılmaz yüzüne.

 

4. Daha sonra amcam bizi kalabileceğimiz bir yere, şehirde işi olduğu zamanlar kalmış olduğu bir pansiyona götürdü.

Yukarıdaki cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dolaylı tümleç açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir.

B) Yüklem birleşik zamanlı bir eylemdir.

C) Birden fazla eylemsi (fiilimsi)ye yer verilmiştir.

D) Yüklem oldurgan çatılı bir eylemdir.

E) Anlatımda zarflardan yararlanılmıştır.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi özneleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

A) Ne demek istediğini sordum, ama bu konuda konuşmayı reddetti.

B) Bazılarının deneyimlerini çözümlemeleri sadece zaman işiydi, ama yapamadılar.

C) Bizim bu konuda başka görüşlerimiz var; çünkü biz yeni bir dönemiz.

D) Yeni bir öğretiye başladığı zamanlar kapıldığım o tanıdık endişeye kapıldım ama anlamadı.

E) Soru sormamı beklediğini anladım ama ne sormam gerektiğini bilmiyorum.

 

6. Bana, şehirde bir iş için bulunduğunu, yerel bir pansiyonda kaldığını, geçirmesi gereken iki günü daha olduğunu ve istersem onunla kalabileceğimi söyledi.

Yukarıdaki cümlede temel cümleciğin öğesi olan kaç tane yan cümlecik vardır?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik, temel cümleciğin öznesi görevinde kullanılmıştır?

A) Benimle dalga geçmeye karar verdiklerini açıkladı.

B) Kişinin her zaman alçak gönüllü davranması gerekir.

C) Başka bir banka gidip oturmayı arzuladığımı anlamıştı.

D) Yaptıklarına şakadan gücendiğimi sanmışlardı.

E) Belirtmek istediğim noktayı açıklamadan süre bitti.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Aslanın yalnızca ruhani bir imge olduğunu söylemeye çalıştığını anladım.

B) Yaşlı adam, yolun kenarında bana dönerek gülümsedi.

C) Bir baş hareketiyle yola devam etmem için beni yüreklendirdi.

D) Kimi zaman da o olayları görünce kötü oluyordum.

E) Onun nerede olduğunu öğrenmek amacıyla sormuştu. 

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklı bir cümledir?

A) Kaplanları doğal ortamlarında son kez görmüştüm.

B) Böyle anlarda, hiçbir olay diğerinin aynı olmuyordu.

C) Devinimlerimizi hiçbir zaman önceden tasarlayamıyorduk.

D) Kendiliğimizden birtakım tepkiler geliştiriyorduk.

E) Şu an kavrayamadığımız nedenlerle, gizemli ilişkilere girmiştik.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklı bir cümledir?

A) Ertesi gün, onlar için koşuşturmayla geçen sıkıntılı bir gündü.

B) İçeri girdiğimde evin her tarafı derli topluydu.

C) Yıllar önce tanımış olduğum adama benzerliği pek azdı.

D) Yaşlı adam ağlamamak için kendini zor tutuyor gibiydi.

E) Bana tuhaf bir biçimde saygılı davranmaya çalışıyordu.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi birleşik bir cümle değildir?

A) Düşüncelerim, söze dökemeyeceğim bir hızla akıyordu zihnimde.

B) O saatlerde konuşmakta güçlük çektiğimin farkına varmıştım.

C) Evimin bulunduğu kente hemen dönmek istemiyordum.

D) O güne kadar çevremdeki bütün insanlara karşı kayıtsızdım.

E) Kafamı karıştıran bir başka nokta da bir gözünün olmamasıydı.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, eylemi gerçekleştiren öğeye yöneliktir?

A) O figürlerin kadın olduğunu ben de bilmiyordum.

B) Ses tonundan da konuşmaya can attığı sonucuna vardım.

C) Öteki çömezlerin de aramızdaki konuşmaya kulak kabarttığını gördüm.

D) Şehri daha sonra da yağmalamış, her şeyi yok etmişti.

E) Piramitler hakkında özellikle birinin yol gösterici olduğunu da söylemişti.

 

13. Aşağıdaki dizelerden hangisinde birden çok yargı vardır?

A) Dipsiz karanlıklarda belirir uykusuzluk

B) İçimde bir çığlıktır, dudaklarımda sükût.

C) İçimden dışarıya akseden bir yangındır

D) Bana yalnızlığımı sezdirir uykusuzluk

E) Koynumda boşluğunu duyduğum bir aşktır

 

14. Aşağıdaki dizelerden hangisi basit cümle değildir?

A) Bir sabah söyledi son sözlerini

B) Yumdu dünyaya elâ gözlerini

C) Yaz bahar ayında bir ad verdiler

D) Dünya zindan görünüyor gözüme

E) Aradılar bir tenhada buldular

 

15. Aşağıdakilerden hangisi bir sıralı cümledir?

A) Şafaktan önce uyandım, bahar odamdaydı.

B) Mayıs çiçekleri etrafa güzel bir koku yaydı.

C) Cihanda lezzet alınmaz bu duygudan fazla

D) Bir serinlik duyarız ondaki büyük huzurdan

E) Yarın boynu bükük döneceğim odama

 

16. Aşağıdaki dizelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklı bir cümledir?

A) Kafesli evlerde ağlar çocuklar

B) O zaman gözümün önünde parlar

C) Renk renk dertlerimi gözümde besle

D) Benim kaderimdir bu insafsız dalgalar

E) Yollar sana neşe, bana keder verecek

 

17. Aşağıdaki dizelerden hangisi, yapıca diğerlerinden farklı bir cümledir?

A) Yine çamlar dinliyor uzaktan bir şarkıyı

B) İri yeşil gözlerinde gördüm o parıltıyı

C) Sözüne kanmadın bunu duyunca Ali

D) Kendini ellere versin o zalim gonca!

E) Onu en büyük bir söğüt boyunca astılar 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi özneleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

A) Hastalık atla gelir, yaya gider.

B) Baharla dediler, köye dönmüşsün.

C) Kaşların yay olsun, kirpiğin kırman

D) Akşam çoban sadaları artar, güneş söner

E) Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş

 

19. (I) Sizi rahat bırakmayacaklar işte besbelli, diyordu. (II) Yalanlar, iftiralar devam edecek. (III) Günün birinde de, Allah korusun, kötü emellerine ulaşacaklar. (IV) Biliyorum ki, artık tahammülünüz kalmadı. (V) Bu şehirden bir an önce uzaklaşırsanız iyi olur.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, temel cümleciğin öğesi olmayan bir ara söz kullanılmıştır?

A) I.   B) II.  C) III.   D) IV.   E) V.

 

20. Karanlık, gecenin köprüsünü aşmaya uğraşan yolculara yıldızları, hiç sönmeyecek düşler gibi gösterir.

Yukarıdaki cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Belirtili ad tamlamasına yer verilmiştir.

B) Ad-eylem ve sıfat-eyleme yer verilmiştir.

C) Birleşik, eylem cümlesidir.

D) Yüklem birleşik zamanlı bir eylemdir.

E) "Karanlık" sözcüğü özne görevinde kullanılmıştır.

 

21. Aşağıdakilerden hangisi basit yapılı bir cümledir?

A) Günümüzde teknoloji bizlere birçok olanak sağlamıştır.

B) Böyle olursa çalkantıların durulacağına inanıyorum.

C) Birçok kişi ısrarla yağlıboya çalışmayı sürdürmektedir.

D) Rombrant, günümüzde yaşasaydı hangi tekniği kullanırdı?

E) Bunun çok önemli bir sorun olduğuna inanıyorum.

 

22. Aşağıdaki dizelerin hangisi bir sıralı cümledir?

A) Ekinleri kavrulmuş köylerden geçtim.

B) Sam vurmuş ümitlere, gönüller kırıktır.

C) Derde deva olmaz pınarlardan içtim.

D) Payıma tükenmeyen yollar mı düştü?

E) İçimdeki çölleri besliyor kararan açlık.

 

23. Daha fazla açıklama yapmayı, sonradan açıklamalarını yaptıkça her şeyin netleşeceğini söyleyerek reddetti.

Yukarıdaki cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) "daha" sözcüğü zarf görevinde kullanılmıştır.

B) Yapıca birleşik bir cümledir.

C) Birden çok eylemsi (fiilimsi) kullanılmıştır.

D) Bir neden-sonuç ilişkisi vardır.

E) Yüklem birleşik zamanlı bir eylemdir.

 

24. (I) Kendimi neşeli hissediyordum. (II) Bunun belli bir nedeni, bir açıklaması yoktu. (III) En küçük şey bile gülümsetiyordu beni. (IV) Bakışlarımda hayretten başka bir şey okunmuyordu. (V) Sanki bir parçam genişliyor, farklı bir biçimde soluk alıyordu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I. nin yüklemi birleşik fiildir.

B) II. ad cümlesidir.

C) III. devrik cümledir.

D) IV. olumsuz bir cümledir.

E) V. cümle birleşik bir cümledir.

 

25. (I) Altımda kocaman kent, dipte de denizin karanlık boşluğu vardı. (II) Bilmediğin bir şey var, belki bundan hiç kuşkulanmamıştın sen. (III) Onun bu dikkati sevgi duygularını dile getirmedeki en doğal yöntemiydi. (IV) Onun bu düşüncesinin ilmekleri arasından biri kaçmıştı ne yazık ki?

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde birden fazla yargı vardır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) I. ile III.   E) II. ile IV.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-A 3-D 4-B 5-E 6-D 7-B 8-A 9-E 10-E 11-D 12-A 13-B 14-E 15-A 16-E 17-C 18-A 19-C 20-D 21-A 22-B 23-E 24-E 25-A

5 Yorum Var: “Cümle Bilgisi Test-1

  1. İlk 20 soruyu çözümlerini yapar mısınız? Sunum yapacağım 20 soru buldum ancak 20 daha çözümlü bulmam lazım ne olur yardım edin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir