Cümle Anlamı ve Yorumu Test-8

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “beğenme” ve “öneri” söz konusudur?

A) Gerçek olaylara yer verirseniz romanlarınız daha da değer kazanır.

B) Genç yaşına rağmen yazdığı ilk hikâye ile beğeni toplamıştı.

C) Resimlerinizde sıcak renklere de gereken önemi vermelisiniz.

D) Yazar, eseri hakkındaki değerlendirmeyi okuyucuya bırakmalıdır.

E) Yazıda konudan çok, anlatım şekline önem verilmiş.

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde bir “endişe” söz konusudur?

A) Sen de bizimle birlikte gelecek miydin?

B) Acaba bu son sınavı kazanabilecek miyim?

C) Bana yardım etmezseniz bu işi bitiremem.

D) Yıllarca yaşadığı bu şehri terk etmek çok zordu.

E) Sizin anlattıklarınızı yanlış anlamış olabilir.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dokunma duyusuyla ilgili bir kavram, işitme duyusu ile ilgili olarak kullanılmıştır?

A) Çevresinde iyiliksever, sevecen, tatlı dilli biri olarak tanınırdı.

B) Akşamlan, tüm mahalleyi keskin bir kömür kokusu kaplardı.

C) Yumuşak sesiyle, kendini dinleyen herkesi büyülemişti.

D) Karşımızdaki çocuk, donuk gözlerle bizi süzüyordu.

E) Hayalini süsleyen pembe düşler bir bir kayboldu.

 

4. (I) Cahit Külebi’nin “İçi Sevda Dolu Yolculuk” adlı yapıtı tekrar yayıma hazırlanarak okurun karşısına çıkarıldı. (II) Beş bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde şairin çocukluk anılarına yer verilmiş. (III) Diğer bölümlerde ise Cahit Külebi’nin şair dostlarından bahsedilmiş. (IV) Sıcak ve yalın anlatımıyla dikkatleri çeken bir yapıt bu. (V) Yani şairin sevda dolu şarkısını sürdürecek bir yapıt.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde içerikten söz edilmiştir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve IV.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öneri” söz konusudur?

A) Önce fen sorularını çözün, sonra matematiğe geçin.

B) Akşamki filmi beğenmemeniz için bir neden yok.

C) Bu kitapları Orhan da okumak istiyor.

D) Erken şöhret olup da unutuluveren nice şair vardır.

E) Bu şairin diğer şairlere olan üstünlüğünü hiç tartışmam.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sanatçının hem olumlu hem olumsuz yönüne değinilmiştir?

A) O, bütün hikâyelerinin konularını gerçek hayattan almıştır.

B) Şiirlerinde, dili bir kuyumcu titizliğiyle kullanıyor.

C) Romanlarında hem toplumun sorunlarını inceliyor, hem de konuya yeni yaklaşımlar getiriyor.

D) Hem gerçekçiliği savunuyor, hem de romanlarında olayları fazla abartıyor.

E) Öykülerinde, sözcükleri yerli yerinde kullanıyor, gereksiz söz sanatlarından da kaçınıyor.

 

7. (I) “Sanat Dünyamız” dergisi resim sanatının müze hayalini, güzel bir çalışmayla kitap halinde gerçekleştirmiş. (II) Yüz elli yıllık resim birikimimizden ciddi bir derlemeyi üç yüz yirmi sayfaya sığdırmış. (III) “Müze-dergi”nin oluşumu için öncelikle Türk resim sanatı üzerinde yazıp düşünen yüz kadar kişinin görüşü alınmış. (IV) Sanat dünyası için gerçekten anlamlı bir çalışma olmuş bu. (V) Resim seçimindeki bazı tutarsızlıklara ve baskı kalitesinin zayıflığına karşın kitap, uzun yıllar önemli bir kaynak olacak şekilde oluşturulmuş.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

8. (I) Hüseyin Rahmi’nin romanlarında iyi ile kötü, zenginle fakir, kurnazla saf sürekli bir çatışma halindedir. (II) Tipler arasında süregelen bu zıtlaşma, romanlarda geçen olayları daha ilginç hale getirmek için kullanılmıştır. (III) Böylelikle yazar, insanoğlunun zayıf yönlerini, toplumda oyunları ve bu oyunların arkasındaki gizli gerçekleri büyük bir ustalıkla göstermiş; bunun yanında güldürürken ağlatmanın da yolunu bulmuştur. (IV) Yapıtlarında tipler başarıyla yansıtılmış olmakla beraber konuşmalar ve betimlemelerle de yapıtlara ortaoyunu havası kazandırılmıştır. (V) Ayrıca yazar yapıtlarında, eskiden kalma alışkanlıkla ara sıra romanın akışını durdurur ve kendi düşüncelerini aktarır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden başlanarak bir “beğeni” dile getirilmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir “özlem” dile getirilmiştir?

A) Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir
Solarken albümlerde çocuklar ve askerler

B) Bir gün zaman kayar ellerinden tutamazsın
Sel gibi akan yaşlarını kurutamazsın

C) Ey çiçeği hiç solmayan nar ağacım biraz eğil
Yalnızlık öyle demirbaş, mutluluk öyle kaçak ki

D) Nerde o denizim benim, lekesiz gökyüzüm
Hani o içtikçe susuzluğumu artıran çeşme

E) Ben yıllara terk ettim ümit yüklü baharı
Artık ne gülüm var, ne baharım, ne bağım var

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “böbürlenme, kendini beğenme” anlamı vardır?

A) Her yıl olduğu gibi bu yıl da kâr ettik.

B) Yanımıza gelsin de bir konuşalım.

C) Bir daha geç gelirsen yüzüne bakmam.

D) İnsan buralara kadar gelir de bize uğramaz mı?

E) Senin gibi oyuncularla çok karşılaştık biz.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olasılık” anlamı yoktur?

A) Belki akşama dönemem.

B) Bu kitabı öğrenciler de okumuştur.

C) Bugün yağmur yağacak gibi.

D) Kolay bir proje, bir öğrenci bile çizebilir bunu.

E) Hâlâ gelmediğine göre son treni de kaçırmış olmalı.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-B  3-C  4-B  5-A  6-D  7-C  8-C  9-D  10-E  11-D

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir