Öne Çıkanlar

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “öneri” anlamı vardır?

A) Böyle klasik yapıtları her öğrencinin okumasını istiyorum.

B) Bu kütüphane, yöre halkından okumayı sevenler için çok yararlı olacak.

C) Bu yıl sonuna kadar bu kitapları okumanız yararlı olur düşüncesindeyim.

D) Öğrencilerin, özellikle deneme türündeki yapıtlara ihtiyacı var.

E) Gerçek bir okur, eline geçen her kitabı okumaz; kitap okurken seçici davranır.

 

2. (I) Yazar, okuduğu kitaplardan edindiği izlenimleri, bu kitaplarla ilgili değerlendirmelerini yeni kitabında toplamış. (II) Duygularını karıştırmadığı için değerlendirmeleri oldukça isabetli. (III) Dilinin yalınlığı ve kendine özgü anlatımı, yapıtı çekici kılıyor. (IV) Ancak, kimi zaman yazarın değerlendirmelerinde tutarsızlıklar göze çarpıyor. (V) Dikkatli gözlerden kaçmayacak bilgi yanlışları da dikkat çekiyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde, sözü edilen kitapla ilgili olumlu ya da olumsuz bir eleştiri yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. (I) Benim sözlerimde çelişki aramanız boşunadır. (II) Ben hiçbir şeyi kesin olarak söylemem. (III) Çelişki, kesin söz söyleyenlerin yazılarında aranır. (IV) Ben bazı konular üzerinde düşünürüm. (V) Okuduğum kitaplardan bazı düşünceler alırım. (VI) Kendimi düşüncenin de, duygunun da o çok basit akışına bırakırım.

Bu parçadaki numara lanmış cümlelerden hangisi, kendinden önceki yargının gerekçesi durumundadır?

A) II.   B) III.   C) VI.   D) V.   E) VI.

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde, ikinci cümle birincinin açıklaması durumundadır?

A) Sabahtan beri bu istasyonda bekliyorduk; görevli, hâlâ trenin gecikebileceğini söylüyordu.

B) Dün hava çok sıcaktı; çocukların ve yaşlıların evden çıkmaması gerektiği duyuruldu.

C) Haberi duyunca çok sevindik; Karadeniz’de petrol bulunmuştu.

D) Bu romanı yirmi yıl önce de okumuştum, o zamanda çok beğenmiştim.

E) O akşam çok yorgundu; yemek bile yemeden uyudu.

 

5. (I) Attila İlhan yeni çıkan “Yağmur Kaçağı” adlı şiir kitabından bana da göndermiş. (II) Kitabın ilk sayfasına adımı yazmış ve kitabı benim için imzalamış, (III) Dün akşam kitabın ilk iki bölümünü, bu sabah da son bölümünü okudum. (IV) Ana tema günlük yaşamın karmaşası karşısında insanın yalnızlığı, çaresizliği. (V) Sanatçı duygularını dile getirirken yapaylığa düşmüyor, alabildiğine doğal davranıyor.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde, adı geçen yapıtın içeriğinden söz edilmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. (I) Nefes almanın neredeyse olanaksız olduğu, alabildiğine sıcak ve nemli bir hava karşıladı bizi. (II) Saat gece yarısını geçiyordu. (III) Otogarda bizim geldiğimiz otobüsle birlikte beş otobüs vardı. (IV) Otobüsün muavini, bagajdaki eşyaları indirmeye başlamıştı. (V) Şehir içi servisin sürücüsü hangi semte gideceğimizi sordu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde duygulara yer verilmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde “koşula bağlılık” söz konusudur?  

A) İnsanın eti yenmez, derisi giyilmez, tatlı dilinden başka nesi var.

B) İtin kuyruğu, kalıba konmakla doğrulmaz.

C) Şimşek çakmadan gök gürlemez.

D) Kanı kanla yumazlar, kanı su ile yurlar.

E) Karınca kanatlanınca serçe oldum sanır.

 

8. Aşağıdaki dizelerden hangisinde “amaç” ilgisi vardır?

A) Gökyüzü binlerce yıl çalışmış gece gündüz, / Yeryüzüne en güzel örneği versin diye.

B) Türklük onunla buldu en ulu yıldızını, / Ülkemiz ondan aldı dağ deviren hızını.

C) Ey gök, şimdi o baştan bu yurdu sencileyin, / Gündüzün güneş doğar, ay doğar geceleyin.

D) Şanlı yaprakları tarihin açılmış, duruyor; / Canlı bir levha, fakat her yiğidin girmesi güç.

E) Nice destanların ilhamı olan kavmimize, / Ata’dan sonra, bir efsane beğendirmesi güç.

 

9. S. Celal’in öldüğünü duyunca içim burkuldu. (I) Kendisiyle kırk yıldır tanışıyorduk. (II) Son zamanlarda pek görüştüğümüz yoktu. (III) Ben İstanbul’a sık gitmiyordum, onun da çoktandır Ankara’ya geldiği yoktu. (IV) Eski arkadaştık, ancak kendisini bu kadar sevdiğimi bilmezdim. (V) Birdenbire en yakın dostumu yitirmiş gibi oldum.

Numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki yargının gerekçesi durumundadır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “olasılık, olabilirlik” söz konusu değildir?

A) İnsan-doğa ilişkisini işleyen yapıtlar ülkemizde de ilgi görebilir.

B) Bugün anlattıklarınızın doğru olduğunu kabul edelim.

C) Sanırım, bundan sonraki yapıtlarında anılarını işleyecek.

D) Bizim Ankara’ya ne zaman varacağımızı biliyor olmalı.

E) Bugünlerde bizim oralarda erik, çağla badem çıkmıştır.

 

11. (I) Tanzimat döneminde şiir denildiğinde bir çırpıda üç ya da dört isim sayılabilir. (II) Taklit edilip, bir ekol gibi izlenebilecek şair yoktur. (III) Şinasi, her ne kadar birçok alanda Tanzimat edebiyatına öncülük etmiş olsa da şiirlerinin pek başarılı olduğu söylenemez. (IV) Ziya Paşa eski tarz şiiri sürdüren bir isimdir. (V) Namık Kemal, “hürriyet” ve “vatan” gibi sık işlediği kavramlara bakılarak bu dönemin öncü ismi olarak değerlendirilebilir mi?

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde “değerlendirme” söz konusudur?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve IV.   D) III. ve V.   E) IV. ve V.

 

12. (I) İki günden beri “Çimen Türküsü” adlı bir yapıtı okuyorum. (II) Truman Capote adlı bir yazarın romanı. (III) Bu yazarın adını daha önce hiç duymadım; ama sanırım Amerikalı. (IV) Kitabın değeri üzerine bir şey söyleyemeyeceğim. (V) Çeviri oldukça başarılı; çevirmenin akıcı bir dili var.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde “tahmin” anlamı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. (I) Çağlar boyunca “Edebiyat nedir?” sorusunun yanıtı aranmıştır. (II) Edebiyatın yaşamla olan ilişkisini kimse yadsımamıştır. (III) Kimilerine göre yaşamı yansıtan bir aynadır edebiyat. (IV) Bu kişilere göre ayna nasıl varlıkları yansıtırsa, edebiyat da yaşamı, yaşamdaki olayları yansıtır. (V) Yaşamdaki olayların edebiyatın aynasında nasıl yansıyacağı sanatçının tutumuna bağlıdır.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde bir tanım yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “zorunluluk” söz konusudur?

A) Ankara’ya taşınması konusundaki baskılara direniyordu.

B) Karayolu kapalı ise Ankara’ya trenle gitmek durumundayız.

C) Sınav başvurusu için çok az bir zaman kaldı.

D) Hava çok sıcak olduğu için, öğle saatlerinde kimse çalışmıyordu.

E) Dışarıda yağmur yağdığından bekleme salonu çok kalabalıktı.

 

15. Geçmişin anılarıyla değil, geleceğimizin sorumluluklarıyla akıllanırız.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A) Geçmişte yaşadıklarından ders almayı bilen insan, deneyim kazanabilir.

B) İnsana, geçmişte yaşadıkları değil, yarınlarla ilgili yükümlülükleri bilinç kazandırır.

C) Kişinin bilinç kazanmasında kendi birikimleri kadar yaşadığı çevre de etkilidir.

D) Akıllı insan, geçmişte yaşadıklarından ders alarak kendisine iyi bir gelecek oluşturmaya çalışır.

E) Kendisine ve çevresine karşı sorumluluklarının bilincinde olan kişi duygularıyla değil, aklıyla hareket eder.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-A  3-A  4-C  5-D  6-A  7-C  8-A  9-C  10-B  11-D  12-C  13-C  14-B  15-B