Cümle Anlamı ve Yorumu Test-6

1. (I) “Sokak” adlı oyun geleneksel halk tiyatrosunu anımsatan bir dille yazılmış. (II) Oyun, bir dönemin köy ve kent yaşamından kesitler yansıtıyor. (III) Köyden kente gelen insanların dramı gözler önüne seriliyor. (IV) Onların zaman içinde kent yaşamına uyum sağlamaları ayrıntılı biçimde işlenmiş. (V) Kentsel yaşama uyum sağladıktan sonra yeni gelenlere bakışları sırasında düştükleri gülünç durumlar, ister istemez insanı tebessüm ettiriyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde söz konusu oyunların içeriğiyle ilgili bilgi verilmemiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt durumlar bir arada verilmiştir?

A) Daha iki gün önce iğne atsan yere düşmeyecek ölçüde kalabalık olan bu cadde bugün çok tenha.

B) Sokağın başındaki kitapçı özellikle okulların açıldığı haftalarda öğrencilerin uğrak yeriydi.

C) Kentin ileri gelenleri hafta sonlarında bu piknik yerine akın etmeyi bir gelenek haline getirmişti.

D) Soğuk kış gecelerinde etrafı çitlerle çevrili evlerde geç saatlere kadar sohbet edilirdi.

E) Onunla en son karşılaştığımda zamanın ondan çok şeyler alıp götürdüğünü üzülerek görmüştüm.

 

3. (I) Sanatçı son romanında öğretmen olarak gezdiği yurt köşelerine ait izlenimlerini yansıtmak istemiş. (II) Olayları anlatırken kendini özellikle arka planda tutmuş. (III) Diğer romanlarında görülen dil yanlışlarını bu yapıtında en aza indirmiş. (IV) Roman kişilerini sosyal çevreleri içindeki etkinlikleriyle yansıtsa daha iyi olurdu. (V) Roman kişilerinin yerel sözcükler kullanması da bunu zorunlu kılıyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir “öneri” söz konusudur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. (I) “Akbaba” adlı bir mizah dergisi çıkaran yayımcı bir dostum derginin yanında bir de edebiyat dergisi çıkarmayı düşünmüş. (II) “Meşale” adında sanat ağırlıklı bir dergi çıkarmayı teklif etti bana. (III) Biliyorum, bu dergi de diğer edebiyat ve sanat dergileri gibi ilgi görmeyecek. (IV) Ancak dostumun ısrarlarına dayanamayarak ben de bu dergi için üzerime düşeni yapmaya karar verdim. (V) İlk iş olarak dostlarımın bu projeye yönelik görüşlerini belirtmeleri için onlara birer mektup gönderdim.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “önyargı” söz konusudur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. (I) Sohbeti çok tatlı, çok renkli sevecen bir insandı. (II) Saatlerce konuşur, ele aldığı konuyu çok güzel anlatırdı. (III) Kendisiyle tanışanlara, pek nadir yakalanan saatler yaşatırdı. (IV) Konuşurken zaman zaman yaptığı nüktelerle izleyicilere hoş dakikalar yaşatmasını bilen usta bir sanatçıydı. (V) Kendisine yönelik eleştirilere basın yoluyla cevap vermeyi tercih ederdi.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. (I) Ağaçların ve sarmaşıkların arasındaki taşlı yoldan merdivenleri çıkarken bir an durakladım. (II) Merdivenin başında duran uzun boylu adam gülümseyerek bana bakıyordu. (III) Bana doğru ilerlerken ayağı aksayan bu adam yıllardır görmediğim bir ilkokul arkadaşımdı. (IV) Merdivenin başındaki bir banka oturup konuşmaya başladığımızda ağır bir hastalığa yakalandığını söyledi. (V) Dura dura konuşması, ölümün ağına girdiğini belli etmekten çekinmediğini gösteriyordu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar, duygularına yer vermiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

7. (I) İçeri giren, o güne kadar hiç görmediğim, yaşlıca bir adam elindeki dergiyi masaya bıraktı. (II) Gözlüklerini çıkarıp gözlerini ovuşturdu biraz. (III) Pencerenin önündeki elma ağacının çiçeklerine bakarak gözlerini dinlendirdi. (IV) Gözleri çok yorulmuştu anlaşılan. (V) Sonra gözlüklerini tekrar takıp masadaki günlük gazeteleri okumaya başladı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde gözleme yer verilmemiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

8. (I) Karartma Geceleri’ni incelediğimizde, sanatçının başkalarına benzemeyen anlatımı hemen göze çarpıyor. (II) Şiir gibi çarpıcı tümcelerle örülü, su gibi akıp giden bir roman bu. (III) Sanatçı bu romanında gözlemlediği ve etkilendiği olayları yansıtmış. (IV) Zaten kim ne derse desin bir sanatçının çevresinden esinlenmemesi düşünülemez. (V) Yeter ki sanatçı salt bir doğa fotoğrafçısı kimliğine bürünmesin.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sözü edilen sanatçının üslubuna yönelik bir beğeni dile getirilmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

9. (I) Sanatçı son yapıtında, döneminde aydınlara uygulanan baskıları şiirsel bir dille çok başarılı biçimde gözler önüne seriyor. (II) Dönemin olaylarını aktarırken sanatçı yansız davranmaya özen gösteriyor. (III) Romandaki tiplemeler öylesine sıcakkanlı insanlar ki onları kendimize çok yakın buluyoruz. (IV) Onların davranışlanndan etkilendikçe içimizdeki insan sevgisi güç kazanıyor. (V) Bir yapıtın çağdaş bir boyut kazanması bu içtenlikti özün ortaya konmasıyla sağlanabilirdi ki sanatçı da bunu yapıyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yapıtın içeriği ve üslubuyla ilgili özellikler dile getirilmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

10. (I) Hana geldiğimizin ikinci günüydü. (II) Üstü kapalı bir araba kerpiç duvarların sıvalarını dökerek yanımıza kadar geldi. (III) İki kişi arabadan, yorgana sarılmış hasta bir kadın indirdiler. (IV) Yüzü limon gibi sapsan kesilmiş bu kadını görünce yüreğim sızladı. (V) Adamlardan biri bana bakarak kadının durumunun çok ağır olduğunu işaret etti.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar duygularını belirtmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlatılan işin yinelendiği kesindir?

A) Bu yalancı adamın söylediklerine inanmam.

B) Kum kamyonu kaçıncı seferini yaptı?

C) Gelecek hafta sizleri buraya bekliyoruz.

D) Yunuslar, sürüler halinde geçiyordu önümüzden.

E) Seninle geçen sene de bu sahilde buluşmuştuk.

 

12. Ben, öyle kendine her şeyi biliyormuş havası veren, bilgece tavırlar takınarak büyük gerçeklerden bahsediyormuş edasına bürünen yazarları sevmiyorum. İstiyorum ki yazar bana ders vermeye kalkmasın. Kendi ruhunu açsın, kendi trajedisini anlatsın bana. Lafı dolandırıp duracağına ne demek istiyorsa deyiversin. Bunu yapan, en azından yapmaya çalışan yazarlar daha inandırıcıdır benim gözümde.

Bu sözleri söyleyen kişinin bir yazardan beklediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçtenlik – yalınlık

B) Duygusallık – inandırıcılık

C) Etkileyicilik – özgünlük

D) Şiirsellik – akıcılık

E) Doğruluk – öğreticilik

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-A  3-D  4-C  5-E  6-E  7-D  8-B  9-A  10-D  11-E  12-A


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir