Cümle Anlamı ve Yorumu Test-3

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, söyleyenin kişisel görüşünü yansıtmaktadır?

A) Yazar, bu kitabında önceki eserlerinde olmayan tipleri anlatmış.

B) Sait Faik ressam olsaydı usta bir portre çizeri olurdu.

C) Sanatçımız tablolarında daha çok, el ve göz figürünü işler.

D) O, roman kahramanlarını kırsal kesim insanlarından seçmiştir.

E) İstanbul, yazarın bütün öykülerinde dekor olarak kullanılıyor.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel bir anlatım” söz konusudur?

A) Yazın, kamp için ormanlık yerler, sahiller tercih edilmelidir.

B) Doğu Karadeniz, Türkiye’nin en çok yağış alan bölümüdür.

C) Boğaziçi zamanla güzelliğinden çok şey kaybetti.

D) Yunus’un şiirinde insanın içini ısıtan bir sıcaklık vardır.

E) Halkın en büyük eğlence kaynağı, televizyondaki yarışmalardır.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir tanımlama yapılmıştır?

A) Nerede insan varsa, orada sanat vardır.

B) İnsanoğlu, hep sanata sığınmış ve ondan güç almıştır.

C) Sanat, yüceltici gölgesiyle kendimizi bulmamıza yardım eder.

D) Okumayı öğrenmek, sanatların en güç olanıdır.

E) Sanat, hayatı yüceltme ve daha anlamlı kılma çabasıdır.

 

4. Öykülerinde şehir insanını, onun yalnızlıklarını, acılarını anlatıyor; ama ben, anlattıklarına bakmıyorum onun, diline, söyleyişine bakıyorum.

Böyle diyen bir eleştirmene göre, öyküde önemli olan nedir?

A) Özgünlük

B) Konu

C) Üslup

D) Kahramanlar

E) Gerçekçilik

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşul” anlamı yoktur?

A) Şöyle güzel bir çay demlesen de içsek.

B) Oraya gidebilirim ama sizinle.

C) Babasını çağırırsa olacakları düşün.

D) Onları evde bulabilirsiniz, dışarı çıkmadılarsa.

E) Çalışmalarını artırmadıkça başarılı olması mümkün değil.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yetersizlik” anlamı bir koşula bağlı olarak verilmiştir?

A) Verdiği kitabı bir günde okumamı istedi.

B) İki yıldır bu işyerinde aynı görevde çalışıyor.

C) Ben bugün sizinle ders çalışamayabilirim.

D) Böyle giderse okulu dört yılda bitiremez.

E) Havalar sıcak olduğu için sokaklar kalabalık değil.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özeleştiri” söz konusudur?

A) Yeni kitabımdaki öyküler çok beğenildi.

B) Doğayı sevmek, insanı hayata bağlar.

C) O, ne zamanın ne de paranın değerini bilir.

D) Bu sınava çalışırken çok zorlandım; ama sonunda başardım.

E) Düşünmeden konuştuğum için başım dertten kurtulmadı.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir değerlendirme söz konusudur?

A) Yazar bu kitabında anlatımını tekdüzelikten kurtarmış.

B) Sanatçı, duygularını dile getirmeyi bilen insandır.

C) Edebiyatımızın bu dönemi ile ilgili pek çok araştırma vardır.

D) Köy hayatı pek çok esere konu olmuştur.

E) Sanatçı zorlayan değil, yol gösterendir.

 

9. Şair, getirdiği anlayışın doğruluğuna inanıyorsa, kendi sesini bulmuşsa ille de değişmeye zorlamamalı kendini.

Bu cümlede geçen “kendi sesini bulmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öznellik

B) Nesnellik

C) Yalın anlatım

D) Özgün bir söyleyiş

E) Gerçekçi anlatım

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden – sonuç” ilişkisi yoktur?

A) Dün çok yürüdüğünden ayakları şişmiş.

B) Kısa zamanda iyileştiğinden taburcu edildi.

C) Her zaman çok çalıştığından söz ediyordu.

D) Uzun süre ağladığı için gözleri kanlanmış.

E) Çok şişman olduğundan arabaya binemedi.

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde biri, ötekinin açıklayıcısı olan iki yargı birlikte verilmiştir?

A) Önce konuyu öğrenip sonra soruları çözeceğiz.

B) Dersten çıktı, şimdi eve gidecek.

C) Servis geç geldi, çocuklar okula yetişemedi.

D) Konuyu dinledi, sonra soruları cevapladı.

E) Çocukların attığı topu havada yakaladı.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayım söz konusudur?

A) Bu gelişinde seni aradığını kabul edelim, bir şey değişir mi?

B) Haftanın belli günlerinde bu kütüphanede çalışırdı.

C) Pazardaki işlerini birkaç saat içinde bitirebilir misin?

D) Mademki onunla görüşmek istemiyorsun, öyleyse gitme.

E) Görülüyor ki uzun süredir kitap okumamışsın.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi üslupla ilgili bir yargıdır?

A) Öykü; roman türüne bir geçiş, bir basamak olarak kullanılmamalıdır.

B) Yazılarından, dildeki gelişmeleri takip edemediğini anlıyoruz.

C) Türkçe, çok zengin anlatım yollan olan bir dildir.

D) Şiirlerinde kullandığı yeni sözcükler, dilin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır.

E) Günlük yazılarında toplumun her kesimini ilgilendiren olayları anlatır.

 

14. (I) Eski bir taş köprü ile dere geçildikten sonra acınacak ölçüde fakir mahallelere giriliyordu. (II) Burada sefalet, bütün dehşeti ve çirkinliğiyle başlıyordu. (III) Pis su birikintilerinde yarı çıplak çocukların oynadığı eğri büğrü, bunaltıcı sokaklar… (IV) Tezekten, çamurdan yapılmış, yarı yarıya toprağa gömülü penceresiz kulübeler… (V) Eski hasır parçaları üzerinde güneşlenen zavallı ihtiyarlar.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatıma duygular katılmamıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-B  3-E  4-C  5-A  6-D  7-E  8-A  9-D  10-C  11-C  12-A  13-D  14-D

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir