Cümle Anlamı ve Yorumu Test-20

1. I. Eldeki yara, yarasıza duvar deliği

II. El elin nesine, gülerek gider yasına

III. El elin eşeğini türkü çığırarak arar.

IV. Herkes kendi ölüsü için ağlar.

V. El ile gelen düğün, bayramdır.

Numaralandırılmış atasözlerinden hangisi konuya bakış açısından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde “Çok çalışsa da bu işi başaramaz.” cümlesinde olduğu gibi, belirli bir koşul gerçekleştiği halde istenilen amaca ulaşılamayacağı anlamı vardır?

A) Aç kalsa da bunu kimseye belli etmez.

B) İki eli kanda olsa bile yardımımıza koşar.

C) Hasta da olsa sınıfı terk etmez.

D) O, geç de yatsa yine zamanında kalkar.

E) Oyların yarıdan fazlasını alsa da başkan olamaz.

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümlecik ikincinin nedeni durumundadır?

A) Hava karardıktan sonra köyü terk ettiler.

B) Uyanır uyanmaz telefon edeceğini söyledi ama telefon etmedi.

C) Yorgun olduğundan toplantıya katılmadı.

D) Işıkları yanmıyorsa uyumuşlardır.

E) Diplomasını alınca bu eczanenin sahibi olacak.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “karşılaştırma” söz konusu değildir?

A) Mahallenin en güzel kızını Oğuz kaptı.

B) Alper, kendini bir alanda ispatlamış bir sporcuydu.

C) Bu bilgisayar, Adem’den çok benim işime yaradı.

D) Odaların en küçüğüne ben yerleştim.

E) Şairler arasında yeri doldurulmayacak biriydi.

 

5. (I) Şiir ve müzik kaynaştırılabilir çünkü her ikisinin temel unsurları aynıdır. (II) Başarılı bir düzenlenme, ortaya anlamlı bir eser çıkarabilir. (III) Lirik şiir ve müziğin birleşimi, birbirlerini tamamlayan yapılarıyla sanata çok şey katabilir. (IV) Aynı amaç ve içeriğe sahip lirik şiir ve müzik yüksek derecede bir uyumu sağlayabilir. (V) Fakat bu düzenlemenin en sağlıklı temelde gerçekleşebilmesi için, sanatçının lirik tiplemeye vakıf olması ve her İki sanat dalında da bilgili ve becerili olması gerekir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “sebep – sonuç” ilişkisi vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. (I) Bilinçsiz sanatçıların tuttuğu yol, eğlenceli fakat karanlık bir yoldur. (II) Bu verimsiz yol, sanatçının sonu olacaktır. (III) İçindeki duygular ne olursa olsun, eserleri inançtan ve dürüstlükten yoksun olduğu sürece kitleler sanatçıdan nefret edecek, tarih o sanatçıyı nefretle anacaktır. (IV) Ancak bu tür sanatçıların uygulamaları birer toplumsal derstir. (V) Onlar, bazı gerçeklerin görülmesini kolaylaştırırlar.

Bu parçada, sanatçıyla ilgili “olumlu eleştiri” numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlamıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

7. (I) Gerçekte her insan bir değerdir. (II) Ne var ki bunun bilincine varmak zordur. (III) Bu konuda her insan bilinçli olsaydı insan insanı sömürür müydü? (IV) Bu durum, çoğu zaman kişinin kendini aşamadığının kanıtı değil midir? (V) Durum şu ki kişi insanlığı değil, insanlık kişiyi aşmaktadır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir olayın karşıtını onaylatma anlamı vardır?

A) I. ve II.   B) I. ve V.   C) II. ve III.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

8. (I) Eserlerindeki sözler, bilmece ve tekerlemeler, izleyenleri güldürmekten başka bir işe yaramıyordu. (II) Oyunun kahramanı Sedat’ın konuşmaları uzadıkça uzuyor, izleyiciyi bıktırıyordu. (III) İlk perdenin sonunda, herkeste tuhaf bir boşluk olmuştu. (IV) İzlediğimiz, başarılı bir müzikti ama bu müzikle hiç uyuşamayan aktörler ve mimiklerdi. (V) Eser tam anlamıyla, bir çocuk şenliği gösterisini andırıyordu.

Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinde hem olumlu hem de olumsuz eleştiri vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

9. (I) Bir süre sonra çalışma başladı. (II) Ama gariptir, yüzlerce insanın yüzünde hissettiğim burukluk silinmemişti. (III) Sahnede, evlerine gelin getiren kızılderililer vardı. (IV) Sağa sola emirler yağdıran iki kişi oyuncularla ve kostümlerle ilgileniyordu. (V) Üç yönetmen; oyuncuları, orkestrayı ve kostümleri kontrol ediyordu.

Bu parçadaki ayrıntılar, numaralandırılmış cümlelerin hangisinde birden çok duyu organıyla aktarılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

10. I. Diğer romanlarında olduğu gibi, bu romanında da kahramanları tek boyutlu ele almış.

II. Yazar, eserinde bağlaçlarla uzayıp giden anlaşılması zor cümleler kullanmış.

III. O, çok basit olayları anlattığı öykülerinde bile özgünlüğünü hissettirebilmiş.

IV. Sanatçı, farklı olma kaygısıyla eserlerinde anlaşılmaz ifadelere yer vermiş.

V. Sanatçı, bu eserinde halk deyişlerine gereksiz yere başvurmuştur.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde “olumlu” bir eleştiri vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

11. (I) Yolumuza devam ederken, Osman’ın evinde ışık olduğunu gördüm. (II) Evdekilerin çocuğu bekledikleri belliydi. (III) Çocuğun annesi uzun boylu, güzel bir kadındı. (IV) Masada patates soyan siyah gözlü bir kadının güzelliği, yaptığı bu basit işe dahi ayrı bir güzellik katıyordu. (V) Öğretmen olan ağabey ise, annesinin evvelki akşamdan hazırladığı patates yemeğini yiyordu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir “yorum” yapılmamıştır?

A) I. ve II.   B) I. ve V.   C) II. ve IV.   D) II. ve V.   E) III. ve IV.

 

12. (I) Gençliğe adım attığım ilk yıllarda, müziğin doyulmaz bir şey olduğunu düşünüyordum. (II) Bu düşüncem birkaç yıl sonra değişmiş, resme karşı ilgi duymaya başlamıştım. (III) Arkadaşlarımın teşvikiyle karakalem resimler çizip, okul gazetesinde yayımlıyordum. (IV) Bunlar herkes tarafından beğeniliyordu. (V) O döneme ait resimlerimden yalnız şunu koruyabildim.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde “nesnellik” söz konusudur?

A) I. ve II.   B) I. ve IV.   C) II. ve III.   D) II. ve V.   E) III. ve V.

 

13. (I) Sanatta bereket ve bilimsel dayanışma zorunludur. (II) Bilim, sanatı anlaşılır bir hale getiren ve sanatı akla yaklaştıran bir ihtiyaçtır. (III) Sanatın başarısı, bilime olan yakınlığıyla ilgilidir. (IV) Aradığı bilimsel özellikleri bulan ve bunlara inanan okuyucu, sanatın kendisine yüklediği misyonu algılayacak ve bunu başkalarına da taşıyacaktır. (V) Fakat toplumdaki büyük kitleler, düşünceye ve düşünenlere karşı çıkacaktır.

Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinde bir “tanım” yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eşitlik” kavramı söz konusudur?

A) Toplantıyı yarıda kesip İstanbul’a döndü.

B) Dedem, kahveyi hep orta şekerli içerdi.

C) O işi göz ardı etme, ikisinin arasını bulmaya çalış.

D) Elindeki falçatayla naylon bidonu ikiye ayırdı.

E) Evin arkasındaki arsanın yüzde ellisini, okula bağışladı.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uyarma” söz konusudur?

A) Bu kitapları okuduktan sonra kütüphaneye bırakır mısın?

B) Soruları, 30 Eylül’e kadar idareye vermek zorundayım.

C) İkiniz, ders bitince bölüm odasına geleceksiniz.

D) Gençler, sözlerinizi biraz tartarak söyler misiniz?

E) Dilerseniz, hakkınızda konuşulanları sonra değerlendirelim.

 

16. (I) Bu maç, beni aşırı derecede strese soktu. (II) Ne dersiniz, şampiyon olabilir miyiz? (III) Ben bu takıma güvenmiyorum, bunlar oynayamayacaklar. (IV) Şampiyonluk giderse mahvoluruz. (V) Bu fırsat bir daha ele geçmez.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir “önyargı” söz konusudur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

17. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

A) Gülü seven dikenine katlanır.

B) Taşıma su ile değirmen dönmez.

C) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.

D) Eşeği dama çıkaran yine kendi indirir.

E) Etle tırnak arasına girilmez.

 

18. (I) Babam ve annem Çamlıbel’i çok severdi. (II) Hele annem, onun şiirlerini çok içli okurdu. (III) Bir gün Arnavutköy’deki evinde sohbet etmek mutluluğuna erdik. (IV) Annem de şairi bu sohbette tanıdı. (V) Anneme şiirlerinden parçalar okuttu ve bunları hayranlıkla dinledi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir duyguya yer verilmemiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

19. (I) Faruk Nafiz Çamlıbel’in edebiyatımızda ayrı bir yeri vardır. (II) Eserlerinde yurt sevgisi, aşk ve sanat büyük bir yer tutar. (III) Duygu ve düşüncelerini sade, duru ve canlı bir Türkçeyle dile getirir. (IV) Aruz ölçüsüyle hece ölçüsünü birbirine iyice yaklaştırır. (V) Şiirlerini aruzla mı, heceyle mi yazdığını anlamak çok zordur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi, sözü edilen yazarın şiirlerinin konusu ile ilgilidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

20. (I) Akif’in nazım üslubu Fransız düşünürü Alain’in arzu ettiği biriken, sıkışan, yoğunlaşan bir üsluptur. (II) Bu üslup; olaylardan, fikirden ve duygudan daha önce göze çarpar. (III) Yani düşünce ve duygular üsluptan önce hissedilmez. (IV) Süse ve yapmacığa kaçmayan dipdiri halk sözlerinden kurulmuş, çekici bir anlatısı vardır. (V) Aruza hakimiyeti ise bu anlatışı büsbütün güçlendirmiştir.

Bu parçada, anlamca birbirine en yakın olan iki cümle hangisidir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve IV.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-E  3-C  4-B  5-A  6-D  7-D  8-D  9-D  10-C  11-B  12-E  13-B  14-E  15-D  16-C  17-C  18-D  19-B  20-B

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir