Cümle Anlamı ve Yorumu Test-19

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “sezgi, tahmin” söz konusu değildir?

A) Beni sevmediğini davranışlarından anlamıştım.

B) Adamın çektiği ıstıraplar, yüzünden okunuyordu.

C) Bu soruları zamanında teslim etmeyeceğinizi biliyordum.

D) Çalışmalarımızı bir eleştiri süzgecinden geçirmemiz iyi olur.

E) Bu olayın düğümünü senin çözeceğini sanıyordum.

 

2. I. Fazla çalışmadığından bu soruları çözmekte zorlanıyordu.

II. Salondaki çiçekler sulanmadığı için kurumuştu.

III. Anahtarını kaybedince kapıyı kırmak zorunda kaldı.

IV. Seni görünce gençlik yıllarını hatırlıyorum.

V. Eve geç geldiğinden azar işitti.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde “neden-sonuç” ilişkisi yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. (I) Abdülhak Hamit, şiiri eski nazım şekillerinden ve geleneklerinden kurtarmıştır. (II) Yeni nazım şekilleri kullanmış, ona yeni ufuklar açmıştır. (III) Şiirlerinde aşk, tabiat, vatan-millet sevgisi, ölüm ve ölüm ötesi gibi duygu, düşünce ve kavramlar üzerinde durmuştur. (IV) Günlük hayatın izlenimlerini ve olaylarını şiirine konu edinerek şiirin alanını genişletmiştir. (V) Şiirlerinde hem aruz hem hece ölçüsünü kullanmıştır.

Parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde “şiirin içeriğiyle ilgili yargılara” yer verilmiştir?

A) I. ve II.   B) I. ve V.   C) II. ve III.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenme, takdir etme” söz konusudur?

A) Öğretmen dediğin sevecen olur.

B) İdareci dediğin disiplinli olur.

C) Dost dediğin böyle olur.

D) Asker dediğin çevik olur.

E) Ana dediğin merhametli olur.

 

5. (I) Mehmet, elinde avucunda ne varsa bu işe yatırdı. (II) Babasından kalan tarlayı satışa çıkardı. (III) Mutluluktan uçuyordu. (IV) Bu mutluluğu uzun sürmedi. (V) İflas edince eli kolu bağlandı, artık kimsenin yüzüne bakamıyordu.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde “çaresizlik” söz konusudur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. (I) İnsan, kişiliği sayesinde öteki varlıklardan ayrılır. (II) O; düşünen, karar veren ve kararını uygulayan varlıktır. (III) Üç boyutlu zaman varlığı olarak da öteki varlıklardan üstündür. (IV) insan için dün, bugün ve yarın söz konusudur. (V) Yani insan, hem geçmiş zaman, hem şimdiki zaman, hem de gelecek zaman varlığıdır.

Bu cümlelerde, savunulan düşünce bakımından birbirine en yakın olanlar hangileridir?

A) I. ve III.   B) I. ve V.   C) II. ve IV.   D) II. ve V.   E) IV. ve V.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” söz konusudur?

A) Okul birincisi olamazsa çalışmayı bırakır diye korkuyorum.

B) Bu işte de başarılı olacağına inanıyorum.

C) Bunlar, yapılan haksızlıklara karşı çok duyarsız.

D) O dilekçeyi, ilkokul mezunu annem de yazar.

E) Ne olursa olsun hayalindeki bilgisayarı alacaktı.

 

8. İnsanoğlunu tatmin eden hiçbir eser, çalışma yolunda taviz vermekle veya rahat döşeklerde istirahat etmekle elde edilmemiştir.

Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle yakın anlamlıdır?

A) Her nimetin bir külfeti vardır.

B) En kolay iş yemek, çiğnemeden yutulmaz.

C) Ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur.

D) Çalışanın yatanda hakkı vardır.

E) Emek olmadan yemek olmaz.

 

9. Kolay okunacak kitaplar arayanlardan değilim.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak isteneni karşılamaz?

A) Okumak edilgen değil, etkin bir işlevdir.

B) Bir metin, okurdan çaba ve katılım beklemelidir.

C) Bir metin okumaya olanaklar sunmalı, yorumu boyutlandırmalıdır.

D) Bir metnin dili elden geldiğince ağır olmalıdır.

E) Bir metin, okumakla yeniden kurulabilmelidir.

 

10. (I) Kafeste bir kuş gördüm mü gönlüm rahat etmez. (II) Hayvanat bahçesinde özgürlüğünü yitirmiş aslan, beynimi zonklatır. (III) Haklarından yoksun yaşayan insanların durumu beni üzer. (IV) Ortaçağda kölelerin çektiği sıkıntıları okudukça ah vah ederim. (V) Çağımızda özgür olan ve özgür olmayan ülkeleri karşılaştırarak bir sonuç çıkarmaya çalışırım.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, yazarın duygularını içermemektedir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

11. I. Yaşam sahnesinde oynayan insanların en başarıları, iradelerine sahip olanlardır.

II. Kendini tanımayan insanların başkalarını tanıması düşünülemez.

III. İradelerine sahip olanlar, hayatta başarılı olurlar.

IV. Kendine faydası olmayan bir insanın başkalarına da faydası yoktur.

V. Kendi çıkarlarını ön plâna alan insanlar, başarılı olamazlar.

Numaralanmış cümlelerden, savunulan düşünce bakımından birbirine en yakın olanlar hangileridir?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve IV.   D) III. ve V.   E) IV. ve V.

 

12. Onun şiirlerinde imajlar, bir süs veya kelime oyunu değil; fonksiyonları olan, duyguların içeriğini ve şiddet derecelerini ifade eden araçlardır.

Bu cümlede sözü edilen sanatçının hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

A) Şiirlerinde imajlara bolca yer vermesi

B) Söyleyişe ve sanatlara önem vermesi

C) Şiddet içeren şiirler yazması

D) İmajları, amacını anlatan bir araç olarak kullanması

E) Duygusal bir şair olması

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “istek” söz konusu değildir?

A) Bu hikâyeleri iki gün içinde okuyacaksın.

B) Okulunu bitirir bitirmez yanıma geleceksin.

C) Anneni arabayla alıp terziye bırakacaksın.

D) Bu sıcakta sağa sola koşmaktan bunalacaksın.

E) Dişlerini yıkamadan yatağa girmeyeceksin.

 

14. (I) Vatan sevgisi, yurttaş sevgisiyle birleştikçe toplumda mutluluk da artar. (II) Bizim kültürümüzde yaratılış ayrımı yapmaksızın bütün insanlara aynı gözle bakma öğütlenmiştir. (III) İnsan gerçekte akıl, bilinç ve irade sahibi bir varlık olarak doğanın en üstün varlığıdır. (IV) Böyle bir varlığa saygı duymak ve onu sevmek hepimizin görevidir. (V) Vatan ise kendi yurttaşlarımızı ve değerlerimizi barındırdığı için kutsaldır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “koşul” söz konusudur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” anlamı vardır?

A) Babam, istediğim bilgisayarı alır mı ki?

B) Arkadaş, bu kitabı beğenir mi ki?

C) Bu evde yalnız başıma kalamam ki!

D) Anlatsam da beni dinlemez ki!

E) Adam, bu evi bize satar mı ki?

 

16. (I) Doğrusu şiiri severim. (II) Sanırım insanların çoğu da şiiri sever. (III) Sevilen bir hanım için “şiir gibi” deyiminin kullanıldığını çoğumuz biliyoruz. (IV) Gençliğin coşkulu anlarında şiir yazmayı denemeyen var mıdır? (V) Tarihte halkı peşinde sürükleyen ve bilge gözüyle bakılan nice kişiyi ululuğa yükselten şiirleri değil midir?

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “olasılık” söz konusudur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin düşüncesi “kinayeli bir biçimde” dile getirilmiştir?

A) En basit işleri dahi içinden çıkılmaz hale getirdin.

B) O kadar konuşmama rağmen hâlâ aynı hataları yapıyorsun.

C) Büyük usta olduğun yaptığın hatalardan belli.

D) O, bu işin üstesinden gelecek bir adam değilmiş.

E) Bu parayla bir işyeri açacağına inanıyor musun?

 

18. I. Ne anlatmak istediğimi anladığınızı sanıyorum.

II. İyi okuduğun takdirde soruyu çözersin.

III. İstediği okula gitmek için durmadan çalışıyor.

IV. Varsayalım bu konuyla ilgili soruları çözdün.

V. Maaşı alırsam sana bu kitabı alacağım.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde “amaç” söz konusudur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

19. Bir sanat eserini birtakım bilgiler, doğrular olarak kabul etmek; sanatı, onun varlığını ve özünü görmemektir.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır?

A) Okurlarına doğru yolu göstermek, sanatçının en büyük hedefidir.

B) İyi bir okur, sanatçının neyi anlatmak istediğini bilir.

C) Sanatın özünü kavramayan kişi, ondan zevk alamaz.

D) Sanatın amacı, insanlara ansiklopedik bilgiler vermek değildir.

E) İyi bir sanatçı, muhataplarına karşı sorumludur.

 

20. (I) Şiirin kafiyeli ya da serbest oluşu önemli değil, bir çiçek demeti gibi sunuluşu önemlidir. (II) Halkın ortak duygularını güzel deyişlerle, yeni buluşlarla dile getirmek önemlidir. (III) Şiir, tatlı bir ses, derin bir soluk ve dolgun bir içeriktir. (IV) Ayrıca şiir bir açıdan amacı açık olmayan amaçlılıktır. (V) Bizi çıkarsız hazlara götürür, düşsel dünyamızı genişletir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde “tanım” yapılmıştır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve IV.   D) III. ve IV.   E) III. ve V.

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşul” anlamı yoktur?

A) Başım döner, gözlerin gözlerime değerse.

B) Ölümden güçlüyüm sen yanımda olunca.

C) Gitme ki gündüzlerimiz gecelerimiz olsun.

D) Ellerin yoksa elimde, üzerime kar yağar.

E) Seni düşündüğüm için uyuyamadım.

 

22. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “sitem” söz konusudur?

A) Bir çoban parçasısın. olmasan bile koyun

Daima eğeceksin başkalarına boyun.

B) Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni

Kuzular bize söyler yılların geçtiğini.

C) Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok,

Bezminde kadeh kırdığım sevgililer yok.

D) Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini

Yazık olmuş bu gözlerden sana akan yaşlara

E) Ey Maraşlı Şeyhoğlu! Evliyalar adağı

Bahtına lanet olsun aşmadınsa bu dağı

 

23. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “karşılaştırma” vardır?

A) Seven kişi inanmak ister, inanılmak ister.

B) Ne zaman seni düşünsem yaşamak güzel.

C) Gittin bu gidişin bence ölümden de beterdi.

D) Sen sevgi nehirlerinin aktığı büyük deniz.

E) Renkmiş, ışıkmış; sen yoksan umrumda değil.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-D  3-D  4-C  5-E  6-E  7-C  8-A  9-D  10-E  11-B  12-D  13-D  14-A  15-D  16-B  17-C  18-C  19-D  20-D  21-E  22-D  23-C


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir