Cümle Anlamı ve Yorumu Test-16

1. (I) Cevdet Kudret, denemelerini topladığı kitabı­na “Kalemin Ucu” adını vermiş. (II) Kapak resmi­ni çizen sanatçı, Cevdet Hoca’nın elindeki kale­mi ‘’ok”a benzetmiş. (III) Gerçekten Cevdet Kudret, kalemini, hedefi tam on ikiden vuran bir ok olarak kullanmıştır. (IV) O, bu eserinde sözü edilen okları, son otuz yılın edebiyat ve eğitim sorunlarına yöneltmiştir. (V) Bu oklar, yara açan oklar değil, aydınlanmayı sağlayan düşünce ok­larıdır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­lerinde “öznellik” söz konusudur?

A) I. ve III.   B) II. ve IV.   C) II. ve V.   D) III. ve V.   E) IV. ve V.

 

2. (I) Ünlü yazar, son yapıtında tarihsel bir olayı ele almış. (II) Yapıtta olayın geçtiği yer ve zaman belirtilmemiş. (III) Kahramanlar, yönetimde etki­li olan insanlar arasından seçilmiş. (IV) Konu ile kahramanlar arasında başarılı bir bağ kurulmuş. (V) Yapıtta, dönemin dil özellikleri de yansıtılmış.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden han­gisi kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. (I) Anadolu’nun değişik yerlerini gezen Faruk Nafiz, gözlemlerini çok başarılı bir biçimde dile getirir. (II) Şiirlerini okurken sanki kendinizi bir film izliyormuş gibi hissedersiniz. (III) Zaman za­man kağnıların tekerlek seslerini, kimi zaman da rüzgârın uğultusunu dinletir size. (IV) Halk onu belki de şiirde çok başarılı olduğu için sadece şiirleriyle tanır. (V) Ancak onun şiirlerinin yanı sı­ra tiyatro dalında yapıtları da vardır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­sinde “nesnel” bir yargı söz konusudur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. (I) Tek pencereli bir odada masanın üzerine yayılmış kâğıtlar ve bunların üzerine dikkatle eğilmiş bir çift gözde sanki bir çalışma havası hâkimdi. (II) Genç adam kâğıtlara elini uzattı. (III) Masanın kenarında duran lambayı yaktı. (IV) Öğle vakti neden lamba yakma ihtiyacı his­settiğini düşündü. (V) Ve gökyüzünün bulutlarla kaplı olduğunu fark etti.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden han­gisi yazarın yorumunu içermektedir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. (I) Yaban, çok ciddi bir yaramıza dokunan bir ro­mandır. (II) Fakat bu yaraya dokunuş, o kadar sert olmuştur ki romanı okuyan, yazarın Türk köylüsüne karşı bir hayli zalim davrandığını his­seder. (III) Romanda, vahşi denilecek kadar ilkel, bütün insani şart ve zevklerden uzak bir köylü­nün hayatı vardır. (IV) Bu köylünün güzel denile­bilecek hiçbir hareketi yoktur. (V) Düğünleri ilkel, zurnaları çatlak, davulları gümbürtülüdür.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­sinden başlanarak yapıt hakkında olumsuz bir eleştiriye yer verilmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçının üslu­bundan söz edilmektedir?

A) En takdir ettiğim yanı, sanata olan saygısı ve sevgisiydi.

B) Geçmiş değerlere bağlı olmakla birlikte yeni­liğe de daima açık, usta bir şairdir.

C) Şiirde de düzyazıda da sözcükleri israf et­mekten kaçınır, sözü gereksiz yere uzatmaz.

D) Hem düzyazılarıyla hem şiir kitaplarıyla bu­gün bile okunabilecek bir yazarımızdır.

E) İleride sanatseverler tarafından ve yalnız sa­natı için anılacak bir yazarımızdır.

 

7. (I) Odadan, gündüz ışığıyla beraber bana ait her şey çekiliyor. (II) Evime ait hatıralar, kalabalıklar, sevdiklerimin sesleri, hayatın gürültüleri, her şey uzaklaşıyor. (III) İçimde bir boşluk… (IV) Garip ve büyük bir his, derinliklerime doğru kaçıyor. (V) Ruhum, eşya arkasına saklanan hayaletler gibi kendilerini göstermeden korkutan gizemli varlıklarla doldu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­sinde benzetme yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kişisel bir düşünce içermemektedir?

A) Yazarın son romanı, herkesçe ilgiyle oku­nacak bir nitelik taşıyor.

B) Dergi son sayısında Türk edebiyatının so­runlarına yer vermiş.

C) Sanat, insanın içindeki güzelliklerin dışa yansıtılmasıdır.

D) Özgün bir eserde hem bireysel hem de top­lumsal konular anlatılır.

E) Bir yapıtın, şiir değeri kazanabilmesi için gerçeklerden uzaklaşması şart değildir.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “önyar­gı” söz konusudur?

A) Bu kadar yıllık yaşamımda, çevremde bu kadar hızlı değişim yaşanacağını hiç tahmin etmemiştim.

B) Geçmişi yansıtan, yıllar ötesine aktaraca­ğımız yapıtlar sanıldığı kadar çok değil.

C) Bu, göçmen kuşların gruplar halinde adaya son gelişleri olabilir.

D) Biliyorum, birkaç sene sonra ne bu yeşillik­ten ne de kıyıdaki yalılardan eser kalacak.

E) İnsanlar, artık birbirlerine o umut dolu, o hasret kokan mektuplardan yazmıyorlar.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştır­ma” yapılmıştır?

A) Onu, eserinin değersizliğine inandırmak çok zordu.

B) Geçen gün onunla yine şiir üzerine konuş­muştuk.

C) O, aslında bu ödülü benden daha çok hak etmişti.

D) Bir bardak suda fırtına koparmanın anlamı yoktu.

E) Anlatılan konuya pek ilgi duyulmadığı, din­leyicinin azlığından belliydi.

 

11. (I) Şairin içinde bir gurbet vardır ve biz, şiir gö­zetiminde sürekli o gurbete gider geliriz. (II) Şiir bir çeşit ağarmaya benzer; yani gece karanlıksa bari geceliğimiz beyaz olsun isteriz. (III) Ben şi­ire böyle bir teselli gözüyle bakarım. (IV) Şiir; bir sözcük yatırımı, bir anılar toplamı, dili mümkün olduğu kadar enine boyuna değerlendirme ça­basıdır. (V) Şiir devamlı verimlilik istediği için biz, şiirin bütün boyutlarını ve sınırlarını dene­mek zorundayız.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­sinde şiirin tanımı yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümle, ikin­cinin gerekçesi durumundadır?

A) Hava güzel oldu mu hep birlikte pikniğe gi­deriz.

B) Derslerine iyi çalışıyor; ama yine de notları iyi değil.

C) Dün akşam çok geç yatmış; şimdi derste uyukluyor.

D) İş çıkışında bize uğrar, sıkıntılarını anlatırdı.

E) İyice ders çalışmalı ki sınavı kazanabilsin.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-D  3-E  4-A  5-B  6-C  7-E  8-B  9-D  10-C  11-D  12-C

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir