Cümle Anlamı ve Yorumu Test-11

1. (I) Edebiyat öğretmenliğinden ayrıldıktan sonra ders kitapları yazmaya başladım. (II) O dönemde yazdığım kitaplar genç okur kitlesince çok tutuldu. (III) Aşağı yukarı aynı dönemde ilk romanım yayımlandı. (IV) Ders kitapları yazarken sanatsal çalışmalara fazla vakit ayıramadığımdan daha sonra ders kitapları yazmayı bıraktım. (V) Bugün geçmişe dönüp baktığımda yaptıklarımdan çok da pişman olmadığımı itiraf etmeliyim.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eylem, gerekçesiyle birlikte verilmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

2. (I) Edebiyat öğretimi, sınıf geçme kaygıları ve korkuları üzerine değil, sevgi temeli üzerine kurulmalıdır. (II) Yazık ki bugün için okullarımızda bunu başaramadığımızı söyleyeceğim. (III) Bunu yapabilmek için metinden yola çıkarak, şiiri öğrenciye sezdirmek gerekir. (IV) Zaten şiiri sevdirip sezdirebilirsek şiir tekniğini öğretmek de yarı yarıya kolaylaşır. (V) Yıllardır bunun üzerinde çalışıyoruz, gel gör ki bu konuda bir türlü olumlu adım atamadık.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazar, üzüntüsünü belirtmiştir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve V.   D) III. ve V.   E) IV ve V.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sitem” söz konusudur?

A) Kalabalık ortamlarda bulunmaktan hoşlanmıyormuş.

B) Buradan gideli aylar geçti de bir mektup bile yazmadı.

C) Yanına gidersek bir şeyler ikram etmeden bizi bırakmaz.

D) Bir işe girişti mi bütün ilgisini o iş üzerinde toplar.

E) Hava karardıktan sonra bir saat bile olsa dışarıda kalmaz.

 

4. I. Eleştirilerimin yazarlarca çok beğenilmesinin sebebi, yapıtı değerlendirirken eleştiriye duygularımı katmamamdır.

II. Eleştirilerimi yazarların hoşgörüyle karşılaması, yapıttaki olumsuzlukların üzerinde fazla durmamamdan kaynaklanıyor.

III. Yapıtlarıyla ilgili olumlu değerlendirmeler yapmadığım için yazarlar eleştirilerime sıcak bakmıyor.

IV. Eleştirilerimde yapıtı yorumlamak yerine yazarla ilgili kişisel görüşlerimi açıklamayı yeğliyorum.

V. Eleştirilerimde nesnel davrandığım için yazarlar eleştirilerimi takdirle karşılıyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri birbirine anlamca en yakındır?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) I. ve V.   D) II. ve IV.   E) III. ve V.

 

5. Kimi yazılar doğrudan bilgilendirmeye yönelik değildir. Bu tür yazılarda yazar, duygularını gizleme yoluna gitmez.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu parçada belirtilen anlatım özelliğini taşımaktadır?

A) Ülkemizde yıllık pamuk üretiminin dörtte biri bu ilde yapılır.

B) Kentin en eski tarihi eseri olan surlar restore ediliyor.

C) Dağların denize bakan yamaçları insanı büyüleyen bir yeşile bürünmüş.

D) Yetkililer özellikle yazları piknik alanlarında ateş yakılmaması gerektiğini söylüyor.

E) Kentin girişinde bulunan su kemerleri Romalılar dönemine aittir.

 

6. Nerdesin çocukluğum?

Küçüklüğüm nerdesin?

Bir metrede bin metre koşan tahta atım

Bir metrede bir dünya kuran saltanatım

Nerdesiniz?

Bu dizelerde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karamsarlık

B) Ümit

C) Özlem

D) Yakınma

E) Kendinden kaçış

 

7. Aşağıdakilerin hangisi bir “varsayım” ifade etmektedir?

A) Erken saatlerde gittin mi onu evde bulabilirsin.

B) Bizim görüşlerimizi belki o da kabul eder.

C) Bir an hava koşullarının çok kötü olduğunu düşünelim.

D) Toplantıya katılmadığına göre çok önemli bir işi çıkmıştır.

E) Ben sizlere hafta sonları da yardım ederim, yeter ki siz isteyin.

 

8. Bence kıymetsiz olan bu kitabın, bugün üçüncü baskısını yapacak kadar halktan ilgi görmesi; herhalde farkında olmadan okuyucuya, sonradan yazacağım eserlerin iyiliğine ait verilmiş bir söze bağlanabilir. Belki okuyucular o kitaptaki olgunlaştıramadığım bazı fikirlerin çekirdeklerini görüp iltifat etmişlerdir.

Kendi yapıtı hakkında böyle konuşan bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Alçakgönüllü

B) Eleştirilmekten hoşlanmayan

C) Eksikliklerini görebilen

D) Eserinin başarısıyla gururlanmayan

E) Açık yürekli

 

9. Olayların anlatımında yapmacıklıktan, özentiden, süsleme tutkusundan, kısaca edebiyat yapmaktan hep uzak durdum.

Böyle düşünen birisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yapıtlarında duygusal konulara yer vermediği

B) Yalın ve içten bir üslubunun olduğu

C) Olaylar arasında bağlantı kurmaktan kaçındığı

D) Uzun ve devrik cümlelere yer vermediği

E) Anlatımının öznel bir nitelik taşıdığı

 

10. (I) Taşın heykele, pamuğun gömleğe çevrilmesi gibi oyun da sahneye aktarılır. (II) Metin ve sahneleme arasındaki ilişki, düşünce ile sözcük arasındaki ilişkiyi andırır. (III) Bu durum daha çok konuşma bölümlerinde belirginleşir. (IV) Bu nedenle bir metin tıpkı bir hammaddedir. (V) Tiyatro yapıtlarının sahnelenmesi, bir hammaddenin bir eşyaya dönüşmesi gibidir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetmeye başvurulmamıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

11. (I) Yazar, bu kitapta toplumsal içerikli halk şiirlerine yer vermiş. (II) Karacaoğlan’dan günümüze kadar uzanan halk şairlerinin şiirlerinden örnekler var kitapta. (III) Yazar böyle bir yöntem izlemekle, Halk şiirinin tarihsel gelişiminde toplumsal içeriğin yerini vurgulamayı amaçladığını söylüyor. (IV) Bu kitapla yazarın amacına ulaştığı ve temelde başarılı bir çalışma yaptığı görülüyor. (V) Kitabın arka kapağında yer alan değerlendirmelerin hepsinde kitap hakkında olumlu görüşler yer alıyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde söyleyenin kendi düşüncesine yer verilmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-C  3-B  4-C  5-C  6-C  7-C  8-B  9-B  10-C  11-D

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir