Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-9

I. Yarın Diye Bir Şey Yoktur

II. Türk Mavisi

III. Siyah Kehribar

IV. Damga

V. Cem Sultan

1. Yukarıdaki eserlerden hangi ikisi Tarık Buğra'nın eserlerindendir?

A) I. – III.   B) I. – IV.   C) II. – III.   D) II. – IV.   E) IV. – V.

 

Sonsuzluk Kervanı

Düşten Güzel

Ağrı

Havaya Çizilen Dünya

2. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin yukarıda eseri yoktur?

A) Ahmet Muhip Dıranas

B) Fazıl Hüsnü Dağlarca

C) Ahmet Kutsi Tecer

D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Necip Fazıl Kısakürek

 

I. Mavi Sürgün – Nurullah Ataç

II. Tohum – Necip Fazıl Kısakürek

III. Hanımın Çiftliği – Orhan Kemal

IV. Namus Düşmanı – Peyami Safa

3. Yukarıda yapılan eser – yazar eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

A) I. – II.   B) I. – III.   C) I. – IV.   D) II.- IV.   E) III.-IV.

 

I. Ziya Osman Saba

II. Kenan Hulusi Koray

III. Fazıl Hüsnü Dağlarca

IV. Cevdet Kudret Solok

V. Cahit Sıtkı Tarancı

4. Yukarıdaki numaralanmış sanatçılardan hangi ikisi Yedi Meşaleciler Topluluğu'na bağlı değildir?

A) I. – II.   B) II. – III.   C) II. – V.   D) III. – IV.   E) III. – V.

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde eser – sanatçı eşleştirmesi yanlıştır?

A) Geçen Zaman – Ziya Osman Saba

B) Sevi Çıkmazı – Yaşar Nabi Nayır

C) Yerçekimli Karanfil – Cevdet Kudret Solak

D) Odalar ve Sofalar – Sabri Esat Siyavuşgil

E) Bir Yudum Su – Kenan Hulusi Koray

 

6. Aşağıdaki sanatçılardan hangi ikisi tiyatro türünde eser vermemiştir?

A) Necip Fazıl Kısakürek – Peyami Safa

B) Yaşar Nabi Nayır – Cevdet Kudret Solak

C) Ahmet Hamdi Tanpınar- Cahit Sıtkı Tarancı

D) Fazıl Hüsnü Dağlarca – Attila ilhan

E) Ahmet Kutsi Tecer – Kenan Hulusi Koray

 

7. Cahit Sıtkı Tarancı'yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Birçok şiirinde ölüm temasını işlemiştir.

B) Düzyazı türünde de eserleri vardır.

C) Hecenin kalıplaşmış duraklarını kırmıştır.

D) Fransız şairlerin etkisinde kalmıştır.

E) Şiirlerinde ölçü ve uyağa önem vermemiştir.

 

8. Yedi Meşalecilerin Beş Hececilere tepki olarak ortaya çıkmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanat sanat için ilkesine bağlı olmaları

B) Beş Hececilerin aruz ölçüsünü kullanmaları

C) Anadolu'yu eserlerinde işlememeleri

D) Beş Hececilerin şiirlerinin sığ olması

E) Beş Hececilerin ağır bir dil kullanmaları

 

9. Deniz hikâyeleriyle tanınan bir sanatçıdır. Konularının hemen hepsini Ege ve Akdeniz'in kıyı veya açıklarında geçen denize bağlı olaylardan almıştır. Onun öykülerinde balıkçılar, sünger avcıları, dalgıçlar ve gemiciler önemli bir yere sahiptir. En küçük ayrıntılarına kadar bildiği denizi ve denizcilikle ilgili terimleri eserlerinde hatta eserlerinin adlarında kullanmıştır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cevat Şakir Kabaağaçlı

B) Sait Faik Abasıyanık

C) Memduh Şevket Esendal

D) Refik Halit Karay

E) Falih Rıfkı Atay 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi edebiyatıyla ilgili bir yargı değildir?

A) Dilde sadeleşme çalışmaları aralıksız sürmüştür.

B) Şiirlerde konuşma dili kullanılmıştır.

C) Edebiyat ayrıcalıklı kesimin alanından çıkmıştır.

D) Edebiyat, gerçekçi bir kimlik kazanmıştır.

E) Bu dönem eserlerinde yanlış Batılılaşma konulan işlenmiştir.

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde eser ve türü yanlış verilmiştir?

A) Teneke – Tiyatro

B) Kurtlar Sofrası – Roman

C) Ateş ve Güneş – Anı

D) Sarnıç-Öykü

E) Susuz Yaz – Öykü

 

I. Süngülerin Gölgesinde

II. Yalnızız

III. Mahur Beste

IV. Sözde Kızlar

12. Yukarıdaki numaralı eserlerden hangileri Peyami Safa'nın romanlarıdır?

A) I. – II.   B) I. – III.   C) II. – III.   D) II. – IV.   E) III. – IV.

 

13. Geçimini kalemiyle kazanan sanatçılardan biridir. Eserlerinde günlük yaşamı konu edinmiştir. Kahramanlarının çoğunluğu yoksul ve sömürülen insanlardır. Eserlerini yazarken gözlem gücünden yararlanmıştır. Anlatımı özgün, akıcı ve yalındır. Ona göre eserin özü olaydır. Biçim ve estetik ikinci plandadır. "Baba Evi", "Cemile", "Bereketli Topraklar" romanlarından birkaçıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemal Tahir

B) Orhan Kemal

C) Yaşar Kemal

D) Aziz Nesin

E) Rıfat Ilgaz

 

14. Kemal Tahir'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Eserlerinde köy ve köylüye yer vermiştir.

B) Eserlerindeki kahramanlar gerçekçidir.

C) Eserlerinde gözleme büyük önem vermiştir.

D) Tiyatrolarında düzyazı ile şiir iç içedir.

E) Canlı ve rahat bir anlatımı vardır.

 

15. Kendisi ressamdır. Şiire lise yıllarında başlamıştır. Şiirlerinde de resimlerinde olduğu gibi Halk edebiyatı motiflerinden faydalanmıştır. Yalın bir dille içten, lirik şiirler yazan sanatçı, modern resim görünüşünü şiire uygulamıştır. Ona göre köy türkülerinde ve nakışlarında hepimizin olan bir öz var. Bu öz, yüzyılların ve yüz binlerin emeği olan bir baldır. "Karadut", "Yaradana Mektuplar" şiirlerinden bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabahattin Eyüboğlu

B) Hasan Ali Yücel

C) Suut Kemal Yetkin

D) Behçet Kemal Çağlar

E) Bedri Rahmi Eyüboğlu

           

I. Ev Ona Yakıştı

II. Kayıp Aranıyor

III. Kuyucaklı Yusuf

IV. Son Kuşlar

V. Çakırın Destanı

16. Yukarıdaki numaralı eserlerden hangileri Sait Faik Abasıyanık'a aittir?

A) I. – II.   B) I. – IV.   C) II. – IV.  D) II. – V.   E) III. – IV.

 

17. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Yedi Meşale topluluğuna ait değildir?

A) Cevdet Kudret Solak

B) Yaşar Nabi Nayır

C) Sabri Esat Siyavuşgil

D) Ziya Osman Saba

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

18. Aşağıdakilerin hangisinde eser-yazar eşleştirilmesi yanlıştır?

A) Koçyiğit Köroğlu – Ahmet Kutsi Tecer

B) Okuruma Mektuplar – Nurullah Ataç

C) Üvercinka – Necip Fazıl Kısakürek

D) Çamlıcadaki Eniştemiz – Abdülhak Şinasi Hisar

E) Vassaf Bey – Memduh Şevket Esendal

 

19. Aşağıdakilerin hangisinde eser – yazar eşleştirilmesi yanlıştır?

A) Geçen Zaman – Yaşar Nabi Nayır

B) Sebil ve Güvercinler – Ziya Osman Saba

C) Devlet Ana – Kemal Tahir

D) Ağrı Dağı Efsanesi – Yaşar Kemal

E) Firavun İmanı – Tarık Buğra

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-C 3-C 4-E 5-C 6-D 7-E 8-D 9-A 10-E 11-A 12-D 13-B 14-D 15-E 16-C 17-E 18-C 19-A

5 Yorum Var: “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir