Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-6

1. Attila İlhan'ın 1952 1956 yıllarında çıkardığı derginin etrafında toplanan Orhan Duru, Ferit Edgü gibi Sanatçıların oluşturduğu gruptur. Bu sanatçılar, Garip şiirine ve Orhan Veli'ye karşı çıkmış, şairane sanat anlayışının temsilcisi ölmüştür, şiirin basit olamayacağını, benzetmeli, içli, derin olması gerektiğini savunan bu sanatçıların toplandığı dergi daha sonra toplumsal gerçekçiliğin sözcüsü olmuş; Nisan 1956'da çıkan 36'ncı sayıdan sonra kapatılmıştır.

Bu parçada sözü edilen dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genç Kalemler

B) Mavi         

C) Yedi Meşale

D) Varlık       

E) Virgül

 

2. Cumhuriyet döneminin ilk şair topluluğu oları —-, bir dergide bir araya geldiler. Dergide, topluluğu kamuoyuna Ahmet Haşim tanıttı. Türk şiirinin bireysel konularından ve karamsar psikolojisinden kaçınacaklarını, yenilik peşinde koşacaklarını iddia etmelerine karşın bu iddialarını gerçekleştiremediler. Sadece şiir heveslisi gençlerden kurulu izlenimi veren bir topluluk oldular.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fecr-i Aticiler

B) II. Yeniciler

C) Yedi Meşaleciler

D) Beş Hececiler

E) Maviciler

 

3. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Peyami Safa – Matmazel Noraliya'nın Koltuğu

B) Ahmet Hamdi Tanpınar – Beş Şehir

C) Cevat Şakir Kabaağaçlı – Merhaba Akdeniz

D) Sait Faik Abasıyanık – Lüzumsuz Adam

E) Kemal Tahir – Alemdağ'da Var Bir Yılan 

 

4. Şair; deneme, hikâye ve roman yazarı, edebiyat tarihçisi olan sanatçı, eserlerinde su sesi, yaz, mevsim dönümü, rüya gibi kavramlara sık sık yer verir. "Abdullah Efendi'nin Rüyaları" adlı hikâye kitabi, rüya ölçüsünde sanrıya da edebi izlek olarak yaklaşımını dışa vurur. Kitapta yer alan beş hikâye de rüyanın ve hülyanın buğulu dünyasında iç kırılganlığını, huzursuzluğu, hatta melankoliyi ifade eder.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen yazara ait bir eser değildir?

A) Aydaki Kadın

B) Yaz Yağmuru

C) Acımak

D) Huzur

E) Sahnenin Dışındakiler

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Türk öykü ve romanında toplumsal gerçekçiliğin öncülerinden olan Sabahattin Ali, konularını toplumsal bozukluklardan, köy ve kasaba yaşantısından atmış, insanlar arasındaki ekonomik ayrımları işlemiştir.

B) Varlık dergisindeki öyküleriyle adını duyuran Orhan Kemal, ilk öykü kitabı "Ekmek Kavgası" ve ilk romanı "Baba Evi" de dâhil olmak üzere, tüm eserlerinde köyden kente göç sorununu, gurbetçilerin geçim kavgasını ve bu insanların iç dünyalarını yansıtmıştır,

C) Daha çok, Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir, Ege ve Akdeniz kıyılarının, ekmeğini denizden çıkaran, yoksul ve dirençli insanını ele almış, sözü edilen bölgeleri coğrafyaları, tarihi ve mitolojisiyle beraber işlemiştir.

D) Sait Faik, toplumsal gerçekçilerin birçoğu gibi siyasi görüşlerini eserlerine yansıtmış; İstanbul’un adalarını, değişik semtlerini ve İnsanlarını gerçekçi bakış açısıyla anlatmış; diğer pek çok öykü yazarının aksine türler içinde roman ve şiirle hiç ilgilenmemiştir.

E) Haldun Taner, yapıtlarındaki iç ve dış gözlemlerle, yergi ve güldürünün iç içeliğiyle ve zengin kültür birikimiyle dikkat çeker; en tanınmış öyküleri Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, On ikiye Bir Var'dır.

 

6. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Duhter-i Hindu    

B) Köşebaşı

C) Geveze Berber      

D) Kaldırımlar

E) Fermanlı Deli Hazretleri

 

7. Roman kahramanı Mehmet Raşit, İstanbul’da Fatih Medresesi’nde yetişmiş, padişaha bağlılığıyla bilinen bir gençtir. Anadolu'da padişaha olan güven sarsılmış, yönetim boşlukları olmuştur, işte böyle bir ortamda Mehmet Raşit, padişaha olan bağlılığı güçlendirmek için Akşehir'e yollanır. Bu amaçla vaazlar verir. Adı İstanbullu Hoca'ya çıkan genç, halkı Kuvay-ı Milliyecilere karşı kışkırtır; bu nedenle hakkında Ankara'dan "vur" emri çıkar. Bu haber üzerine dağlara çıkıp çetelerin arasına karışan kahraman, bir süre sonra gerçekleri anlayarak Kuvay-ı Milliyecilerin yanında yer alır.

Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Halide Edip Adıvar – Ateşten Gömlek

B) Tarık Buğra – Küçük Ağa

C) Mithat Cemal Kuntay – Üç İstanbul

D) Refik Halit Karay – İstanbul’un Bir Yüzü

E) Peyami Safa – Fatih-Harbiye

 

8. Çocukluğunda Karagöz, ortaoyunu gibi halk oyunlarına düşkünlük gösteren —-, gençliğinde Ahmet Vefik Paşa çevirilerinin, bir de seyrettiği Manukyan oyunlarının etkisiyle oyun yazarlığına başlamış; önce Meşrutiyet devrinde çoğu İstanbul Operet Heyeti tarafından oynanan Lale Devri, İstanbul Efendisi gibi müzikli komedyalar yazmış; Cumhuriyet devrinde ise "en güzel eserleri olan Aynaroz Kadısı, Bir Kavuk Devrildi gibi töre ve toplumsal yergi komedyaları yazmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden getirilmelidir?

A) Haldun Taner

B) Muhsin Ertuğrul

C) Orhan Asena

D) Recep Bilginer

E) Musahipzade Celal

 

9. Halide Edip Adıvar, Kurtuluş Savaşı yıllarına ait anılarını "Türk'ün Ateşle İmtihanı" adı altında kitaplaştırmıştır.

Aşağıda verilen eserlerden hangisi, tür ve içerik olarak yukarıda sözü edilen eserle benzerlik göstermektedir?

A) Saray ve Ötesi

C) Zeytindağı

B) Kırk Yıl

D) Kirpinin Dedikleri

E) Politikada Kırk Beş Yıl . 

 

10. "Midas'ın Kulakları" nazımla yazılmış tek perdelik oyundur. Sinema-Tiyatro dergisinin açtığı tek perdelik oyun yarışmasında birinciliği kazanan eser; abes tiyatronun örneklerindendir. Konusunu Yunan mitolojisinden alan oyunda olay, Frigya'nın başkenti Gordium'da geçer.

Bu parçada sözü edilen oyunun yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güngör Dilmen

B) Turan Oflazoğlu

C) Faruk Nafiz Çamlıbel

D) Reşat Nuri Güntekin

E) Nazım Hikmet Ran

 

11. Tevfik Fikret'in "Han-ı Yağma" adlı şiiriyle yerdiği ittihat ve Terakkicilerin iç yüzünü —- adlı romanında yansıtmaya çalışan Mithat Cemal Kuntay, o dönemin görgü tanıklığını yapmıştır. Kitapta istibdat İstanbul'u II. Meşrutiyet umutlarından Harb-i Umumi karanlığına geçiş ve Mütareke yılları işlenir. Kitabın son yüz sayfası, çürümüş İstanbul'un daha Ankara'ya taşınmamış kalıntılarıyla hesaplaşmayı İçerir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıda yerilen eserlerden hangisi getirilmelidir?

A) Sodom ve Gomore           

B) Ankara

C) Üç İstanbul           

D) Yalnızız

E) Son Sığınak

 

12. Zengin Ayaşlı İbrahim Efendi'nin oda oda kiraya verdiği evdeki bir odada yaşayan banka memuru kiracının ağzından, diğer odalarda yaşayanların ve birbirleriyle ilişkilerinin anlatıldığı eser, sanatçının en tanınmış eseridir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen eserin yazarına ait değildir?

A) Otlakçı      

B) Hava Parası

C) Dülger Balığı        

D) Ayaşlı ve Kiracıları

E) Mendil Altında

 

13. Aşağıdakilerin hangisinde Orhan Kemal'le ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) Öykülerinde çöpçüler, dilenciler, hapishane insanları gibi açlıktan korkan, ezilmiş insanları işler.

B) Görevine düşkünlüğü ve göreviyle bağdaşmayan ciddiyetle işçilerin düşmanı olan "Murtazâ" adlı kahramanıyla tanınmıştır.

C) Bir paşazade plan. Kâmil Bey'in Kuvay-ı Milliye için çalışırken yakalanmasını işleyen “Esir Şehrin İnsanları” adlı romanında Milli Mücadele yıllarını anlatmıştır,

D) Dokuma fabrikalarında çalışan işçilerin romancısı olan yazar, "Cemile "adlı eserinde fabrika işçisi bir kızı anlatmıştır.

E) Nazım Hikmet'le aynı koğuşu paylaşan yazar, "72. Koğuş" adlı öyküsünde, hapishane insanlarını anlatmıştır.

 

14. Şiirlerindeki betimleme alışkanlığı öykücülüğünden gelir. Hukukçu olduğu için dava konularını ve daha çok, suça eğilimli insanları anlatır. “Ay Büyürken Uyuyamam”, "Aşk da Gezer", "Acı Tütün" eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oğuz Atay

B) Yaşar Kemal

C) Necati Cumalı

D) Tarik Buğra

E) Orhan Kemal

 

15. Gazetecilik de yapan sanatçı, eserlerinde daha çok, devletle kişi arasındaki ve aile içindeki ilişkileri işlemiştir. Sarı Naciye, İsyancılar..,, bu içerikteki oyunlarıdır. Son eserlerinde yakın tarihe dönen sanatçının diğer eserleri arasında Yunus Emre, Mevlana, Karini ve Kızım… sayılabilir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Behçet Necatigil

B) Turan Oflazoğlu

C) Güngör Dilmen

D) Muhsin Ertuğrul

E) Recep Bilginer

 

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-C 3-E 4-C 5-D 6-D 7-B 8-E 9-C 10-A 11-C 12-C 13-C 14-C 15-E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir