Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-4

1. Derinlik yalınlıktadır. Yamuk gerçekle, doğru ile yüz yüze getirir okuyanı. Anlamca kapalı şiirlerde derinlik yoktur, yüzeysellik vardır. Ancak zekâdan yoksun olanlar, yakıştırma anlamlarla derin bulurlar bu yazıları.

Bu sözleri söyleyen kişi, Cumhuriyet dönemindeki hangi akımı destekler ve hangi akıma karşı çıkar?

A) Mavi – Hisar

B) I. Yeni – II. Yeni

C) I. Yeni – Yedi Meşale

D) Yedi Meşale – I. Yeni

E) Mavi – II. Yeni

 

2. Ölçüye bağlanmanın yaratıcılığı engellediğini, şiirin şairanelikten arındırılması ve sıradan insanın da dünyasına açılması gerektiğini iddia etmişler ve bu anlayışla şiirler yazmışlardır. Cumhuriyet döneminin en çok yankı uyandıran şiir hareketi olan bu topluluğun şairleri, anlatımlarındaki doğallıkla dikkat çekmişlerdir.

Bu parçada sözü edilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beş Hececiler

B) Garipçiler

C) Maviciler

D) Hisarcılar

E) ikinci Yeniciler

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) Hikâye, roman, deneme, makale ve şiir türünde eserler vermiştir.

B) Şiirlerindeki temel unsurlar his, hayal ve musikidir.

C) Sade bir dille yazdığı şiirlerde hece ölçüsünü kullanan şair, şiirlerinde toplumsal sorunları da işlemiştir.

D) Hikâye ve romanlarında dönemin toplum hayatını ve çelişkilerini ortaya koymuştur.

E) Şiirsel bir dil kullandığı eserlerinde zaman, şuuraltı ve psikolojik yön önemlidir. 

 

4. Deneme ve eleştiri alanında akla gelen ilk isimlerdendir. İlk yazılarını Dergâh'ta yayımlamıştır. Türkçenin özleşmesi için çalışmış ve devrik cümle kullanımının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Yazıları, özellikle genç yazarlar üzerinde etkili olmuştur. Cumhuriyet dönemi şairlerinin ve yeni şiirin tanınmasına öncülük etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen yazarın eserlerinden biri değildir?

A) Günlerin Getirdiği

B) Okuruma Mektuplar

C) Ateş ve Güneş

D) Günce

E) Karalama Defteri

 

5. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

            Yazar                       Eser                               Tür

A) Necati Cumalı       Boş Beşik                            Oyun

B) Nurullah Ataç        Keziban'a Mektuplar           Öykü

C) Sabahattin Ali       Kuyucaklı Yusuf                   Roman

D) Oktay Rifat             Perçemli Sokak                   Şiir

E) Falih Rıfkı Atay      Çankaya                                Anı

 

6. Şairin radyo oyunları, onun en az şiirleri kadar önemlidir. Şiirleriyle radyo oyunları arasında benzerlik vardır ve onun bütün oyunlarını açıklayan ipuçları da şiirlerinde bulunmaktadır. Genelde iki kişi arasında geçen, insanlar arasındaki iletişimsizliği çeşitli sebeplere bağlayan bu oyunlarda Batı ve Doğu mitolojilerinden de yararlanmıştır. Yıldızlara Bakmak, Gece Aşevi, Üç Turunçlar, Pencere adlı oyunları vardır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nazım Hikmet Ran

B) Behçet Necatigil

C) Faruk Nafiz Çamlıbel

D) Melih Cevdet Anday

E) Necip Fazıl Kısakürek

 

7. İlk eserlerini savaş yıllarında veren —-. Cumhuriyet döneminin önemli yazarlarındandır. Hayatını kazanmak için yazdığı romanlarında Server Bedii takma adım kullanmıştır. Toplumun çeşitli yaralarını deşen ve insan ruhunu tahlil etmeye çalışan yazar, aynı zamanda güçlü bir. gözlemcidir. —- adlı romanında Batılılaşma sevdasını ve Doğu-Batı çatışmasını işlemiştir. Aynı zamanda gazeteci olması, toplumun bozuk yönlerini görmesini sağlamıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) Kemal Tahir – Devlet Ana

B) Halide Edip Adıvar – Sinekli Bakkal

C) Necati Cumalı- Tütün Zamanı

D) Peyami Safa – Fatih- Harbiye

E) Tarık Buğra – Gençliğim Eyvah

 

8. Ege ve Akdeniz'i anlatan yazar, eserlerinde deniz maceralarına, mitolojiye yer vermiştir, Tehlikelerine rağmen deniz tutkusundan vazgeçmeyen balıkçıları anlatmıştır. Ege Kıyılarından, Yaşasın Deniz, Merhaba Akdeniz, Gülen Ada adlı kitaplarında hikâyeleri toplanmıştır. Hikâye ve romanlarının yanında, Türkçe ve İngilizce denemeleri de bulunmaktadır.

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sait Faik Abasıyanık

B) Sabahattin Ali

C) Reşat Nuri Güntekin

D) Memduh Şevket Esendal

E) Cevat Şakir Kabaağaçlı

 

9. Eserlerinde Çamlıca, Boğaziçi ve Büyükada'yı anlatır. Bu yerler hem romanlarında hem de hatıralarında geçer, "Fahim Bey ve Biz" adlı romanı katıldığı yarışmada üçüncülük alır, Romanlarında ve denemelerinde geçmişe, olan özlemini dile getirir. Geçmişin güzelliklerini eserleriyle bugüne taşır. "Boğaziçi Mehtapları", "Boğaziçi Yalıları", "Geçmiş Zaman Köşkleri" adlı eserleriyle, zarif ve sağlam bir Türkçeyle anılarını dile getirmişlerdir

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Nurullah Ataç

C) Abdülhak Şinasi Hisar

D) Mithat Cemal Kuntay

E) Yaşar Kemal 

 

10. Köyü ve köylüyü güçlü bir gözlemle; şehirlerle köylülerimizin evrimini, yöresel renkleriyle anlatır. Cezaevlerinde tanıdığı insanları, sürgünde bulunduğu köy çevrelerini bilimsel bir yöntemle anlatmasıyla diğer romancılardan ayrılır. Romanları Balzac'ın İnsanlık Komedyası gibi bir nehir roman niteliği taşır. Rahmet Yolları Kesti, Yorgun Savaşçı en tanınmış romanlarıdır.

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Kemal

B) Kemal Tahir

C) Necati Cumalı

D) Tarık Buğra

E) Oktay Rifat

 

11. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Haldun Taner – Keşanlı Ali Destanı

B) Tarık Buğra – Küçük Ağa

C) Kemal Tahir – Esir Şehrin İnsanları

D) Orhan Kemal – Murtaza

E) Necati Cumalı – Kayıp Aranıyor

 

12. Cumhuriyetin İlk yıllarında görülen tekdüzelikten sıyrılarak edebiyat çalışmalarına daha bir canlılık, içtenlik, yenilik katmak amacıyla bir araya gelen bazı yazarlar, çalışmalarını 1928 yılında —- adlı bir kitapta toplayarak yayımladılar.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yedi Meşale

B) Garip      

C) Genç Kalemler

D) Servet-i Fünun

E) Dergâh

 

13. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni akımı sanatçılarının ilkelerinden biri değildir?

A) Düzyazı konularına eğilmemek, düzyazıyla söylenebilecek konuları şiire sokmamak

B) Doğru, erdem, gerçek toplum gibi kavramları şiirin dışında düşünmemekle birlikte, bunları şiirin amacı saymamak

C) Konuşma dilinden uzak, anlamca kapalı bir üslupla yazmak

D) Betimleme, öyküleme gibi düzyazı öğelerini şiirden atmak

E) Mesaj içerikli sözcükler kullanarak bir düşünce şiiri oluşturmak

 

14. Aşağıdaki eser- yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Halikarnas Balıkçısı – Aganta Burina Burinata

B) Abdülhak Şinasi Hisar – Fahim Bey ve Biz

C) Sait Faik Abasıyanık – Biz İnsanlar

D) Peyami Safa – Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

E) Orhan Kemal – Ekmek Kavgası

 

Yaz, kış yeşil bir saksı ıtır pencerede

Bahçede akasyalar açılırdı baharla

Ne şirin komşumuzdun sen Fahriye Abla!

15. Bu dizelerin yer aldığı şiiriyle ve "Gölgeler" adlı oyunuyla ödül alan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necip Fazıl Kısakürek

B) Ahmet Kutsi Tecer

C) Behçet Necatigil

D) Ahmet Muhip Dıranas

E) Oktay Rifat Horozcu 

 

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-B 3-C 4-C 5-B 6-B 7-D 8-E 9-C 10-B 11-E 12-A 13-E 14-C 15-D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir