Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-3

1. Cumhuriyet döneminde psikolojiyle ilgili açılımları olan romanlarıyla Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, bilinçaltına ve psikolojiye yöneldiği; Peyami Safa'nın, yer yer parapsikolojik olayları bile konu edindiği görülmektedir. Bu yazarların kahramanları iki dünya arasında sıkışıp kalmış, bir çıkış arayan, hasta, saplantılı, sıkıntılı kişilerdir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen özellikleri taşıyan kahramanların olduğu eserlerden biri değildir?

A) Sahnenin Dışındakiler

B) Dudaktan Kalbe

C) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu

D) Huzur

E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

 

2. Cumhuriyet döneminde pek çok romanda köylü-ağa, işçi-patron ilişkilerinin, sosyal değişimin işlendiğini görüyoruz.

Aşağıdaki eserlerden hangisi, yukarıda sözü edilen içeriğe sahip bir roman değildir?

A) Kuyucaklı Yusuf  

B) İnce Memed

C) Yılanı Öldürseler  

D) Cemile

E) Ayaşlı ve Kiracıları

 

3. —-, ilk romanı "Tutunamayanlar"da küçük burjuva dünyasına ironiyle yaklaştı. Kitaptaki olaylar, küçük burjuva dünyasının değerlerinden ölümüne nefret eden bir gencin kendisini öldürmesiyle noktalanır. Bu eserinde yenilikçi ve çağdaş Batı romanının bazı tekniklerinden ustaca yararlandı. İç konuşma, bilinç akışı, düşler ve değişik söylemlerden oluşan metinler düzleminde karmaşık bir gerçeklik kurdu. Romandaki gözlem ve çağrışımlar bütündeki bilinçli kurgunun öğeleridir.

Bu parçanın başına getirilmesi gereken sanatçı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Yusuf Atılgan

B) Hıfzı Topuz

C) Oğuz Atay

D) Aziz Nesin

E) Osman Cemal Kaygılı

 

4. Yerel dilin olanaklarından yararlanarak anlatımını zenginleştiren, modern romanla epik roman biçimini bağdaştırmaya çalışan bir anlatı ustasıdır. Romanlarının başkahramanı Çukurova'dır. Yöredeki değişimi ve yöre insanının bu değişim karşısındaki sosyo-ekonomik konumunu, toprak ağalan ile pamuk işçileri arasında yaşanan çatışmaları sergiler. Düş ile gerçeğin; mitos ile günlük yaşamın kaynaştığı bu romanlarda, Anadolu'nun efsaneleşmiş kahramanlarını işler.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada tanıtılan yazarın romanları arasında gösterilemez?

A) Devlet Ana           

B) İnce Memed

C) Yer Demir Gök Bakır      

D) Orta Direk

E) Demirciler Çarşısı Cinayeti

 

5. Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın en önemli hikâyecilerinden olan yazar, Çehov tarzı hikâyelerin en başarılı örneklerini vermiştir. Tam bir İstanbul hikâyecisidir. İstanbul’un kenar mahallelerindeki küçük insanları büyük bir sevgiyle anlatır. Hikâyeden başka roman ve şiir türlerinde de eser vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada tanıtılan yazarın eserlerinden biri değildir?

A) Son Kuşlar

B) Semaver

C) Kayıp Aranıyor

D) Mendil Altında

E) Şahmerdan

 

6. Çehov’la simgeleşen bu öykü tarzında olaylara değil, durumlara ağırlık verilir. Serim, düğüm, çözüm bölümleri bulunmaz. Olayın geçtiği yer önemini yitirmiştir. Roman ise ya hiç yoktur ya da düzensizdir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen öykü türüne örnek gösterilemez?

A) Lüzumsuz Adam  

B) Otlakçı

C) Havada Bulut       

D) Gizli Mabet

E) Mendil Altında

 

7. Gazeteci ve tiyatro yazarı olan sanatçı, tarihsel konulu oyunlar yazmış, pek çok oyunu İstanbul Şehir Tiyatrosu ile Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenmiştir. Türkiye'nin sosyal sorunlarını toplumcu oyunlarıyla yansıtmıştır. Eserlerinde genellikle Güneydoğu Anadolu köylerinde geçen olayları anlatmıştır, Ben Devletim, Sarı Naciye, İnsan Bir Düşüncedir, isyancılar eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necati Cumalı

B) Recep Bilginer

C) Haldun Taner

D) Refik Erduran

E) Turan Oflazoğlu

 

8. Avrupai şiir anlayışından âşık tarzı söyleyişe yönelmiştir. Şiirlerinde iç duygu ve bununla birlikte gelişen hafif sesli bir musiki havası vardır. Şairliğinin yanı sıra oyun yazarlığı da yapan sanatçı Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı, Satılık Ev, Bir Pazar Günü adlı oyunlarıyla tanınır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fazıl Hüsnü Dağlarca

B) Ziya Osman Saba

C) Ahmet Muhip Dıranas

D) Ceyhun Atuf Kansu

E) Ahmet Kutsi Tecer

 

9. Öykülerinde Anadolu koy hayatından aldığı acıklı konuları, realist hatta natüralist bir yöntemle işlemiştir. İnsanın zavallılığını ve gücünü zaman zaman masalsı ve destansı bir üslupla yansıtmayı başarmıştır. Öykülerinin yanı sıra romanları da vardır. Kuyucaklı Yusuf adlı romanı öykülerinin tadındadır.

Yukarıda sözü edilen öykücümüz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Memduh Şevket Esendal

B) Ömer Seyfettin

C) Sait Faik Abasıyanık

D) Ziya Osman Saba

E) Sabahattin Ali

 

I. 1929'da "Putları Yıkıyoruz" başlığı altında imzasız olarak yayımladığı, Abdülhak Hâmit ve Mehmet Emin'i hedef alan iki yazısı ile eski-yeni tartışması başlatan, daha çok, siyasi kimliğiyle öpe çıkan sanatçıdır.

II. Şiir, öykü, roman, deneme türünde ürünleri olan ve 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi'ni yazan sanatçının şiirlerinin çoğunda müzik, rüya, zaman ve sonsuzluk teması işlenir.

III. Sanatçının Garip şiirinin tipik örneğini oluşturan Kitabe-i Seng-i Mezar adlı şiiri, döneminde sokakta, kahvehanede… dilden dile dolaşan bir şiir oldu.

IV. 1922'de Sözde Kızlar adlı eseriyle romana adım atan sanatçının kendi adıyla yayımladığı on bir romanı bulunmaktadır.

10. Numaralanmış cümlelerde sözü edilmeyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Veli Kanık 

B) Peyami Safa

C) Nâzım Hikmet      

D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

11. Aşağıdaki eserlerin hangisinde günce türünden yararlanamamıştır?

A) Acımak     

B) Çalıkuşu

C) Handan     

D) Küçük Ağa

E) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu

 

12. Cumhuriyet şiirinin en önemli isimlerindendir. Tekke şiiri geleneğini Fransız şiiriyle kaynaştırarak kendine özgü bir şiir anlayışı geliştirdi. Şiirlerinde madde ve ruh ikilemini, insanın evrendeki yerini, insanın tutkularını karamsar bir bakış açısıyla işledi. Siyasal ve dinsel konularda sayısız makale yazdı.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen sanatçının eserlerinden biri değildir?

A) Kaldırımlar

B) Ben ve Ötesi

C) Örümcek Ağı

D) Çile

E) Çocuk ve Allah 

 

13. "Şiir, sözcüklerle güzel şekiller kurma sanandır." diyen sanatçının' şiirlerinde -özellikle ilk dönem şiirlerinde- Fransız şairlerden Baudeiaire, Verlaine, Rimbaud, Valery gibi sanatçıların etkisi görülmektedir. Şair, 1935'ten sonra "yalnızlık ve ölüm" temaları üzerinde yoğunlaşır, ilk şiir kitabı ''Ömrümde Sükût’u Peyami Safa'ya ithaf ederek yayımlar.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Attila İlhan           

B) Nazım Hikmet

C) Orhan Veli Kanık 

D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

14. Reşat Nuri'nin, üzerinde en çok durulan romanıdır. Önce "İstanbul Kızı" adıyla dört perdelik bir oyun olarak yazılan ve Darülbedayi'de oynanması reddedilince romana dönüştürülen yapıt Cumhuriyetin ilk yıllarında, okuyan gençliğin el kitabı olmuştur. Yazar bu romanını "kolejli, neşeli, serbest genç kızlara" karşı halkta iyi duygular uyandırmak için yazdığını belirtmiştir.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dudaktan Kalbe

B) Yeşil Gece

C) Çalıkuşu

D) Damga

E) Yaprak Dökümü

 

15. Yahya Kemal, Hececiler'in kendisine yönelik eleştirilerini fazla önemsemiyor, bu eleştirileri pire ısırıklarına benzetip gülüp geçiyorsa da Göl Saatleri şairine hiç katlanamıyordu. Adam, hem hınzırcasına kendisi gibi aruzla yazıyor; hem de o "Gece Leyla'yı koyda yıkanırken seyrettiğinde", bu adam göl kıyısına bağdaş kurup göl kuşlarının nasıl düş kurduklarını seyrediyor, oradaki kamışlara imrenerek bir kamış olmak istiyor, bunu dizelere geçiriyor, üstelik büyük İlgi görüyordu.

Parçaya göre, Yahya Kemal'in "katlanamadığı" şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Akif Ersoy

B) Ahmet Haşim

C) Cenap Şahabettin 

D) Tevfik Fikret

E) Cahit Sıtkı Tarancı

 

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-E 3-C 4-A 5-D 6-D 7-B 8-E 9-E 10-D 11-D 12-E 13-D 14-C 15-B

3 Yorum Var: “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir