Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-2

1. Güçlü bir gözleme dayanan Öykülerini ince eleştiri ve mizahla örmüş; tiyatro yapıtlarında epik tarzı yeğlemiştir. Epik tiyatronun Türkiye'deki öncülüğünü yapmış "Keşanlı Ali Destanı", "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" gibi birbirinden başarılı oyunlar yazmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Asena

B) Haldun Taner

C) Yaşar Kemal

D) Necati Cumalı

E) Orhan Kemal

 

2. ''Kayıp Aranıyor", "Medar-ı Maişet Motoru'' adlı romanları ve “Şimdi Sevişme Vakti” adlı şiir kitabına karşın o, edebiyatımızda "hikâyeci" olarak tanındı. Hikâyelerinde gerçeği anlatmaktan çok, gerçeğin yorumunu yaptı. Bunda da büyük başarı gösterdi. İnsanları, kırları, denizi, tabiat köşeleri ve hayvanlarıyla yaşamı bir bütün olarak gördü. Kalemini, güzelliklerin hakkını vermek uğruna kullandı. 1953 yılında, çağdaş edebiyata katkılarından dolayı, ABD'deki uluslararası Mark Twain Derneği'ne onur üyesi seçildi.

Bu parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necati Cumalı

B) Yaşar Kemal

C) Haldun Taner

D) Aziz Nesin

E) Sait Faik

 

3. Hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde uyağa da önem vermiştir. İlginç sembollerle anlam yoğunluğu sağlamayı başarmıştır. Fransız sembolisti Baudelaire'den etkilenen şair, bütün şiirlerini 1974'te "Şiirler" adıyla yayımlamıştır, Bir filme de konu olan "Fahriye Abla" şiiriyle tanınan şairin, "Gölgeler", "O Böyle İstemezdi" adlı tiyatro yapıtları da vardır.

Bu parça aşağıdaki sanatçıların hangisiyle ilgili bilgiler içermektedir?

A) Arif Nihat Asya

B) Necip Fazıl Kısakürek

C) Halit Fahri Ozansoy         

D) Oktay Rifat Horozcu

E) Ahmet Muhip Dıranas

 

4. Şiirlerinde ölçü ve uyağı içerikle bütünleştirerek, anlam yoğunluğuna ulaşmıştır. Türkçenin ses ve anlam olanaklarını en iyi değerlendiren şairlerden sayılmıştır. Tiyatro yapıtları da olan sanatçı, bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. "Kaldırımlar" adlı şiiriyle belleklerde iz bırakmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A) Necip Fazıl Kısakürek

B) Ziya Osman Saba

C) Ahmet Kutsi Tecer

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Melih Cevdet Anday

 

5. Rubai nazım biçimiyle de şiirler yazan şair, belirli bir biçime bağlı kalmamıştır. Kimi şiirlerinde toplumsal çarpıklıkları ince bir alayla eleştirmiş; ancak çoğu şiirinde "milliyetçilik" anlayışını dile getirmiştir. "Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor", "Kıbrıs Rubaileri" adlı yapıtları ilgi görmüştür.

Bu bilgiler, aşağıdaki şairlerden hangisini tanıtmaya yöneliktir?

A) Mehmet Emin Yurdakul

B) Arif Nihat Asya

C) Necip Fazıl Kısakürek

D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Ahmet Kutsi Tecer

 

I. İkinci Yeni'den eski şiirimize uzanan şiir anlayışı vardır. İstanbul, Günaydın, Gökyüzü, Türkiye Şarkısı, Köroğlu… tanınan şiirleridir.

II. İkinci Yeni'nin ünlü isimlerinden olan sanatçı, şiirlerinde yalnızlığı işlemiştir. Dünyanın geçiciliğini gören tedirgin bir ruhun ürperişleri vardır onun şiirlerinde. İkindi Üstü, Yerçekimli Karanfil, Tragedyalar, Umutsuzluklar Parkı, Ben Ruhi Bey Nasılım… önemli yapıtlarındandır.

III. Şiirlerinde okuyucuyu şaşırtıp sarsmaya çalışır. Kendine özgü sözdizimiyle, tıpkı diğer İkinci Yeni şairleri gibi, dilin olanaklarını zorlamıştır. Kınar Hanım'ın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi Kara, Zambaklı Padişah… tanınan yapıtlarındandır.

IV. İkinci Yeni'nin dil anlayışını kullanarak, İslam dinini esas alan konulara yönelmiştir. Şahdamar, Körfez… yapıtlarından bazılarıdır.

6. Yukarıda verilen açıklamalar, aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle ilgili bilgi içermemektedir?

A) İlhan Berk

B) Sezai Karakoç

C) Edip Cansever      

D) Ece Ayhan

E) Cahit Külebi

 

7. Türkçeyi büyük bir ustalıkla kullandığı romanları sinemaya uyarlanmış, oyunlaştırılmış ve birçok dile çevrilmiştir. Klasik romanın öğeleriyle çağdaş roman tekniklerini ustaca birleştirmiştir. "Ölmez Otu", "Orta Direk", "Yer Demir Gök Bakır" adlı romanlarını "Dağın Öte Yüzü" adıyla birleştirip "ırmak roman" örneği vermiştir. Bunlarda, Çukurova'yı her yönüyle işlemiştir.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemal Tahir

B) Orhan Kemal

C) Yaşar Kemal

D) Attila İlhan

E) Tarık Buğra

 

8. Roman ve öykülerinde, toplumsal gerçekçi bir anlayışla köyden kente göçen insanları işlemiştir. Karşılıklı konuşma tekniğini başarıyla kullanmış; ancak anlatımı yer yer röportaj havasına bürünmüştür. Natüralistlere çok yaklaşan bir yazarlık anlayışı vardır. "Baba Evi", "Avare Yıllar", "Murtaza" romanları ve "72. Koğuş" adlı hikâye kitabıyla tanınmıştır.

Bu bilgiler, aşağıdaki yazarlardan hangisini tanıtmaya yöneliktir?

A) Haldun Taner

B) Orhan Kemal

C) Yaşar Kemal

D) Kemal Tahir

E) Necati Cumalı

 

9. Trajedi türünü günümüzde de yaşatan —-, manzum olarak yazdığı "Deli İbrahim", "IV. Murat", "Genç Osman" adlı yapıtlarıyla tanınmıştır. Tiyatro alanında onunla aynı dönemde adını duyuranlardan —-, "İsyancılar", "Ben Devletim", "Utanç Dünyası", "Sarı Naciye" ve "Yunus Emre" gibi yapıtlarıyla; —- ise toplumsal eleştiri niteliği taşıyan "Deli", "Bir Kilo Namus", "Cengiz Han'ın Bisikleti", "Canavar Cafer" oyunlarıyla tiyatro yazarları arasında yer almıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, bilgi akışına göre, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Necati Cumalı, Recep Bilginer, Haldun Taner

B) Refik Erduran, Tarık Buğra, Behçet Necatigil

C) Turan Oflazoğlu, Recep Bilginer, Refik Erduran

D) Recep Bilginer, Aziz Nesin, Orhan Asena

E) Recep Bilginer, Orhan Asena, Tarık Buğra

 

10. Tarık Buğra,"—-" romanında, Kurtuluş Savaşı konusunda tarih kitaplarında yazılmayanları da dile getirdi. Savaşın, bir kasaba halkı üzerindeki etkilerini ve yarattığı değişimleri başarılı bir roman tekniğiyle sergiledi. Yazar, "—-" adlı romanında da en büyük meddahlardan sayılan Naşit Özcan'ın yaşamından yola çıkarak güldürü alanındaki karşıtlık ve çarpıklıkları irdeledi.

Bilgi akışına göre, bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Esir Şehrin İnsanları, Elde Var Hüzün

B) Kurt Kanunu, Eski Toprak

C) Dönemeçte, Gençliğim Eyvah

D) Küçük Ağa, İbişin Rüyası

E) Ver Demir Gök Bakır, Bozkırda Çekirdek

 

11. Cumhuriyet dönemi şairleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tam bir birlik içinde aynı konuları işlemişler ve aynı biçimsel öğelerden yararlanmışlardır.

B) Ulusal kültür birikiminden yararlanma yollarını deneyenler olmuştur.

C) Bireyci ve hayalci bir içerikten toplumcu bir içeriğe yönelmişlerdir.

D) İnsanın yüceltilmesi uğrunda verilen toplumsal mücadeleye katılmışlardır.

E) Toplumsal yapıdaki değişime paralel bir değişim ve gelişim göstermişlerdir. 

 

12. Türkiye Cumhuriyetinin 10. kuruluş yıldönümü için bestelenen "Onuncu Yıl Marşı"nın söz yazarı olan şairler, aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) F. Nafiz Çamlıbel, Behçet Kemal Çağlar

B) A. Hamdi Tanpınar, Ziya Osman Saba

C) E. Behiç Koryürek, Behçet Kemal Çağlar

D) A. Kutsi Tecer, Faruk Nafiz Çamlıbel

E) B. Kemal Çağlar, Fazıl Hüsnü Dağlarca

 

13. Sanatın, edebiyatın, şiirin iletiye doğru yüreklice yol almasını sağladı, inandığı sanatçıları övdü, yeteneksizleri sanatın gül bahçesinden kovdu. Neredeyse bir eleştiri dehasıydı. Yine de "öznel eleştiri" anlayışı yüzünden Sait Faik ve Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı görmezden gelerek iki büyük yanılgıya düştü. Genç sanatçılara gösterdiği ilgi ve gerici, tutucu düşüncenin karşısında dimdik duruşu, onun bu yanılgısını bağışlatmıştır.

Bu parçada sözü edilen eleştirmen aşağıdakilerin hangisidir?

A) Fethi Naci

B) Hüseyin Cahit Yalçın

C) Asım Bezirci

D) Nurullah Ataç

E) Rauf Mutluay

 

14. Yedi Meşalecilerin, "şair" kimliği kazanabilen tek adıdır. Yazı ve şiirlerini genellikle "Varlık" dergisinde yayımladı. 1949'dan sonra, şiirlerini serbest şekilde yazdı. Çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, yoksul yaşamlara karşı utanç ve acıma, küçük mutluluklarla yetinme gibi konuları işledi. İlk şiir kitabı, “Sebil ve Güvercinler”dir, "Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi" de iki öykü kitabından biridir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vasfi Mahir Kocatürk

B) Kemalettin Kamu

C) Ziya Osman Saba

D) Sabri Esat Siyavuşgil

E) Cevdet Kudret Solok

 

15. 1928'de bir dergi çevresinde toplanan sanatçılar, edebiyatımıza yenilik, canlılık, içtenlik getirmek istemişlerdir. Hiçbir akıma bağlı kalmadan içlerinden geldiği gibi yazmayı amaçlamışlardır. Ama şiire hiçbir katkı sağlayamamışlardır.

Bu parçada sözü edilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genç Kalemler

B) Yedi Meşaleciler

C) Fecr-i Aticiler

D) Garipçiler

E) Beş Hececiler

 

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-E 3-E 4-A 5-B 6-E 7-C 8-B 9-C 10-D 11-A 12-A 13-D 14-C 15-B

7 Yorum Var: “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-2

  1. 6.sorunun cevabı Edip Cansever olması gerekirken cevap anahtarında Cahit Külebi yazıyor.

  2. 6.sorunuz yanlış
    I-İlhan Berk,
    II-Edip Cansever,
    III-Ece Ayhan,
    IV-Cahit Külebi’nin eseridir. Doğru cevap B olmalı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir