Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-18

1. Bu topluluk, Edebiyat-ı Cedide'ye karşı çıkıp onun bir uzantısı durumuna düşen Fecr-i Aticiler gibi, Yusuf Ziya Ortaç'ın çıkarmış olduğu derginin kanatları altına sığındı. Amaçları, Hececilerin elinde tıkanan Türk şiirine yeni ufuklar açmaktı. "Canlılık, samimiyet ve sürekli yenilik" sözleriyle özetledikleri girişimleri, bu üç ilkeden de yoksundu. Biçime bir yenilik getirmediler. Hece ölçüsünden yola çıkmakla birlikte Verlaine, Mallarme, Baudelalre gibi Fransız şairlerini örnek aldılar. Yeni bir dünya görüşüne dayandıkları da söylenemez. Etrafında toplandıkları derginin kapanmasıyla topluluk da dağıldı.

Bu parçada tanıtılan şairler aşağıdakilerin hangisi içinde yer alır?

A) Servet-i Fünuncular

B) Garipçiler

C) Millî Edebiyatçılar

D) Tanzimatçılar

E) Yedi Meşaleciler

 

2. İkinci Dünya Savaşı yıllarında gelişen şiir akımlarının etkisi altında eser vermeye başladı. Ayrı kaynaklardan beslenen ve değişik amaçlar güden bu akımlardan esinlenmekle birlikte kendine özgü bir bileşim yapmayı bildi. Hem halk edebiyatının, hem serbest şiirin tekniklerinden yararlandı. Şiirlerini okurken kendinizi Sivas'ın, Tokat'ın bozulmamış güzelliklerini izlerken bulabilirsiniz. Onun şiiri bütün yalınlığı ve gerçekçiliğinin yanı sıra sevgiye, dostluğa ve kardeşliğe dayanır. Bu görüşün belirgin örneği olan Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda adlı eseri, seslendirilerek oratoryo haline getirilmiştir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Kutsi Tecer

B) Cahit Külebi

C) Bekir Sıtkı Erdoğan

D) Arif Nihat Asya

E) Ceyhun Atıf Kansu

 

3. 1940'lı yıllarda Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu üçlüsü Türk şiirinde yeni bir dönem, yeni bir şiir anlayışı başlattılar. Bu şairler, şiirin yapısında köklü değişiklikler yaparak şiire bir hareketlilik getirdiler. Bunlar, şiirde yüzyıllarca devam eden uyağı, ölçüyü bir kenara bıraktılar. Ölçü ve uyakla beraber her türlü söz ve anlam sanatına, şairaneliğe de karşı çıktılar. Bu görüşlerini pekiştirmek için uyaksız, ölçüsüz, şairanelikten uzak şiirler yazdılar ve bunları bir kitapta yayınladılar.

Bu parçada sözü edilen sanatçıların oluşturduğu edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Garipçiler

B) Beş Hececiler

C) İkinci Yeniciler

D) Genç Kalemler

E) Yedi Meşaleciler

 

4. "Hababam Sınıfı, Sınıf, Devam" gibi eserlerinde toplumsal sorunlara değinen —-, —- adlı romanında, ikinci Dünya Savaşı yıllarının İstanbul’unu anlatır. Roman, İstanbul'un dolayısıyla devrinin ekonomik, sosyal ve siyasi durumunu yansıtır. Şehirde toplumsal olayların baş gösterdiği, kargaşa olduğu için sıkıyönetim uygulanmaktadır. Romanın başkişisi Mustafa Ural, fikirleri ve yazdığı kitaplar yüzünden hapsedilen bir aydındır. Yazar, bu kahramanın hayatını anlattığı için biyografik özellikler taşıyan romanda, bir aydının düşüncelerinden dolayı çektiği sıkıntıları ve savaş dönemi İstanbul’unu çarpıcı şekilde ele alır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre, sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Tarık Buğra – Küçük Ağa

B) Rıfat İlgaz – Karartma Geceleri

C) Necati Cumalı – Tütün Zamanı

D) Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu

E) Halide Edip Adıvar – Sinekti Bakkal 

 

5. Cumhuriyet döneminin en tanınmış romancılarındandır. Bütün romanlarında ağa-köylü, patron-işçi, varlıklı-yoksul arasındaki gizli-açık çatışmaları eşsiz doğa betimlemeleri ve ruhsal yapı çözümlemeleriyle birlikte işler. Yazarın bir başka özelliği eserlerindeki destansı havadır. Halk dilinden, halk şiirinden ve törelerinden bol bol ve ustaca yararlanarak, halkça benimsenmiş efsaneleri bir destan havası içinde işler: Üç Anadolu Efsanesi, Ağrı Dağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi bu tür yapıtlarından birkaçıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşar Kemal

B) Necati Cumalı

C) Orhan Kemal

D) Tarık Buğra

E) Rıfat İlgaz

 

6. Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Tesadüf – Hüseyin Rahmi Gürpınar

B) Şişhaneye Yağmur Yağıyordu – Haldun Taner

C) Eğil Dağlar – Falih Rıfkı Atay

D) Gülen Ada – Cevat Şakir Kabaağaçlı

E) Mor Salkımlı Ev – Halide Edip Adıvar

 

7. Günümüz şairlerinden olan sanatçı, şiirlerini aydın bir saz şairi içtenliği ve yalın bir dille söylemiştir. Yarım uyaklar, iç sesler, zarif benzetmeler ve söyleyişindeki titizlikle günümüzün sevilen şairleri arasında yer alan sanatçı, kendine özgü bir anlatım geliştirmiştir. Şiirlerinde, yurt köşelerini ve insan gerçeklerini modern bir romantizmle aktarmıştır. “Adamın Biri, Rüzgâr, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda” şiir kitaplarından birkaçıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlhan Geçer

B) Behçet Necatigil

C) Edip Cansever

D) Cahit Külebi

E) Orhan Veli Kanık

 

8. —-, söyleyişteki rahatlığın yerine şiir dilini zorlamayı, anlaşılırlık yerine anlamca kapalılığı, somuta karşılık soyutlamayı tercih ederler. Halk şiirine sırt çevirirler. Onlar İçin önce biçim gelir. Cemal Süreya bunu şöyle belirtir: "Biz şiir salt biçimdir, demiyoruz, belki en çok biçimdir diyoruz. Bunu belirtebilmek için de soyut bir metotla diğer her şey aynı kaldığı takdirde biçimin beklenebilir değişmelerini arıyoruz. Biçimi önemsiyoruz. Bunu da gerekli buluyoruz."

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Garipçiler  

B) Beş Hececiler

C) Fecr-i Aticiler       

D) Genç Kalemler

E) İkinci Yeniciler

 

9. Yazarın başyapıtlarından İnce Memed, onun Türkiye ve dünyaca tanınmasını sağlamıştır. Eserlerinde kullandığı etkileyici dil, okuru derinden sardığı gibi, genç yazarlar üzerinde de etkili olmuştur.

Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz edilmektedir?

A) Aziz Nesin

B) Orhan Kemal

C) Yaşar Kemal         

D) Fakir Baykurt

E) Samim Kocagöz

 

10. Şiirlerinde çocukluk anıları, ev ve aile sevgisi, yoksullara karşı duyarlılık, küçük mutlulukların sevinci, Tanrıya ve yazgıya boyun eğiş, ölüm ve ötesi gibi konuları işler. Hecenin yanı sıra özellikle son dönemlerinde serbest biçimde ve duru bir dille yumuşak, hüzünlü ve açık şiirler yazmıştır. Çoğunu hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde Batı nazım biçimlerini kullanmış; ama içerikte 19. yüzyıl edebiyatı anlayışına bağlı kalmıştır. Öykülerinde ise çoğunlukla anılarını anlatmıştır, ilk şiir kitabı Sebil ve Güvercinler dir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fazıl Hüsnü Dağlarca

B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Orhan Veli Kanık

D) Faruk Nafiz Çamlıbel

E) Ziya Osman Saba

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-B  3-A  4-B  5-A  6-C  7-D  8-E  9-C  10-E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir