Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-16

1. Tiyatro eleştirileri ve makaleleriyle tanınan yazar yalnız deneme, eleştiri yazıları yazdı ve çeviriler yaptı. Yeni şiirin; başta Cumhuriyet devri şairleri ve genç sanatçılarının tanınmasına öncülük etti. Türkçenin özleşmesi için yılmadan çalıştı. Bu uğurda yazdığı yazılarda hiçbir yabancı kelime kullanmadığı oldu. Yeni bir dil ve anlatım biçimi oluşturdu. Genç yazarların çoğu onun etkisinde kaldı. "Günlerin Getirdiği" adlı yapıtında yazılarının bir bölümünü topladı.

Parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabahattin Eyüboğlu

B) Suut Kemal Yetkin

C) Ahmet Haşim

D) Ahmet Rasim

E) Nurullah Ataç

 

2. Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasının etkileri, birçok romanda olduğu gibi, —- adlı romanda da ele alınmıştır. Recaizade'nin —- adlı romanında Batılılaşma uğrunda öz değerlerin yitirilmesinden dönüş olmamasına rağmen, bu romanda dönüşün olduğunu görüyoruz. Bihruz, bir özenti uğrunda içine düştüğü gülünç durumların farkında değildir. Ancak Neriman gülünç duruma düşmekten sürekli olarak uzak kalmıştır. Bihruz'un eğitiminde görülen eksiklik onu yanlış bir Batılılaşmaya sürüklemiştir. Neriman ise eğitimli biridir. Sosyal çevresinden her iki kahraman da olumlu sözlerle bahsetmez. Bihruz her yönüyle zor duruma düşerken, Neriman hatasını anlayarak mutluluğu yakalar.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fahim Bey ve Biz – Fatih Harbiye

B) Mürebbiye – Kiralık Konak

C) Yaban – Araba Sevdası

D) Fatih Harbiye – Araba Sevdası

E) Araba Sevdası – Sinekli Bakkal

 

3. Öykülerinde bireyin toplumdaki yaşam biçimleri üzerinde durdu. Bunların aksayan yanlarını mizah unsurları kullanarak anlattı. Eski ve yeni yaşam biçimi arasında kalmış insanların, sonradan görme zenginlerin yaşamlarını ele aldı. Toplumun değişik kesimlerden seçtiği kişilerin tutarsızlıklarını, çelişkilerini ikiyüzlülüklerini sergiledi. Öykülerinin arka planında da çoğunlukla İstanbul manzaraları oldu. Tiyatrodaki ilk eserlerinde dramatik türün başarılı örneklerini verdi. Ardından epik tiyatro denemelerine girişti. "Keşanlı Ali" adlı oyunu Türk Tiyatrosundaki ilk epik tiyatro örneğidir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haldun Taner       

B) Turgut Uyar

C) Ece Ayhan

D) Edip Cansever

E) Fakir Baykurt

 

4. Aşağıdaki eserlerden hangisi roman türünde bir eser değildir?

A) Devlet Ana           

B) Göl insanları

C) Anayurt Oteli       

D) Acı Tütün

E) Kürk Mantolu Madonna

 

5. —-, öykü ve tiyatro yazarıdır. Öykülerinde bireyin toplumdaki yaşam biçimleri üzerinde durur. Bunların aksayan yanlarını mizah unsurları kullanarak anlatır. Tiyatro alanında dramatik türün başarılı örneklerini verir. Ardından epik tiyatro denemelerine girişmiştir. "Keşanlı Ali" adlı oyunu, Türk Tiyatrosu'ndaki ilk epik tiyatro örneğidir.

Bu parçada boş bırakılan yere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Refik Erduran      

B) Sabahattin Ali

C) Muhsin Ertuğrul   

D) Peyami Safa

E) Haldun Taner 

 

6. Fıkra, makale, gezi türlerindeki gazete yazılarıyla ve özellikle Atatürk'ü yakından tanıtan anılarıyla ün kazandı. Yeni Türk alfabesinin hazırlanması ve uygulanması sırasında Dil Encümeninde görev aldı. Sağlam, atak, çekici, anlatımı ve duru Türkçesiyle Cumhuriyet basınının Encümeninde usta kalemlerinden biriydi. Günlük siyasi olayları ele alan başyazı ve fıkraları yanında çeşitli gazetelerde pazar günleri yayımladığı haftalık yazılarında çok usta bir deneme ve söyleşi yazarı niteliği gösteriyordu.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halide Edip Adıvar

B) Refik Halit Karay

C) Hüseyin Rahmi Gürpınar

D) Falih Rıfkı Atay

E) Reşat Nuri Güntekin

 

7. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu üçlüsü, 1940'lı yıllarda yeni bir sanat hareketi başlattılar. Bu hareketin en belirleyici özelliği ölçü, uyak, dize yapısı gibi geleneksel şiir değerlerinin tamamen terk edilmesi ve şiirde kuralsızlığın kural hâline getirilmesidir.

Bu parçada aşağıdaki edebî grupların hangisinden söz edilmektedir?

A) Tanzimatçılar        

B) Beş Hececiler

C) Yedi Meşaleciler  

D) Garipçiler

E) ikinci Yeniciler

 

8. Edebiyat yaşamına gençlik yıllarında yazdığı skeçlerle başlar. "Şişhaneye Yağmur Yağıyordu" adlı öyküsü İstanbul’da düzenlenen bir öykü yarışmasında birincilik ödülünü alır. Öykülerinde bireyin toplumdaki yaşam biçimlerini mizah unsurlarıyla birlikte anlatır. Toplumun değişik kesimlerden seçtiği kişilerin tutarsızlıklarını, çelişkilerini ikiyüzlülüklerini yansıtır. Tiyatro alanında da birçok eser kaleme alır. Tiyatrodaki ilk eserlerinde dramatik türün başarılı örneklerini verir. Ardından epik tiyatro denemelerine girişir.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarık Buğra          

B) Orhan Kemal

C) Necati Cumalı      

D) Haldun Taner

E) Sait Faik Abasıyanık

 

9. Roman, gelir düzeyinin üzerinde bir yaşam sürdürmek isteyen bir ailenin dağılışını anlatır. Romanın başkahramanı Ali Rıza Bey, içine kapanık, kendi hâlinde dürüst bir insandır. Ali Rıza Beyin, Şevket isminde bir oğlu ile Fikret, Neclâ, Leylâ ve Ayşe adında dört kızı vardır. Şevket, babası gibi iyi yetişmiş, karakterli bir gençtir. Ferhunde adında bir kadınla evlenir. Eğlenceye düşkün olan bu kadın, Nedâ ve Leylâ'nın da karakterini bozar. Evde bir eğlence ve moda düşkünlüğü başlar. Ali Rıza Bey gün geçtikçe itibarını ve ailesi üzerindeki hâkimiyetini kaybeder. Kavgalar ve sefalet birbirini takip eder.

Bu parçada sözü edilen roman ve onun yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Yaprak Dökümü – Reşat Nuri Güntekin

B) Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Ateşten Gömlek – Halide Edip Adıvar

D) Kırık Hayatlar – Halit Zıya Uşaklıgil

E) Eylül – Mehmet Rauf

 

10. Yazarın, Türk edebiyatına getirdiği en önemli yenilik, ele aldığı konuları büyük bir sadelikle işlemesindedir. Bu konular, yine sıradan insanların yaşamları etrafında gezinir. Öykücülüğe başladığı ilk yıllarda, dilde sadeleşme akımından etkilenen yazar, daha sonra kendi üslubunu oluşturur. Kendi çağdaşlarından çok daha sade ve düzgün bir dille yazmıştır öykü ve romanlarını. Üslubunda Çehov'un etkileri açıkça görülür. Ancak bu etki, yazım tarzı, dildeki sadelik, kişilerin seçilişi ile sınırlı kalır. O, Çehov'un karamsar bakışını tekrarlamaz. Kendi deyişiyle; insanlara yaşamak için ümit, kuvvet ve neşe veren yazılardan hoşlanır. Yazar, "Temiz Sevgiler, Ev Ona Yakıştı" adlı öykü kitaplarının yanı sıra "Miras, Vassaf Bey" isimli romanlara da imza atmıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ömer Seyfettin

B) Tarık Buğra

C) Memduh Şevket Esendal

D) Reşat Nuri Güntekin

E) Halide Edip Adıvar 

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-D  3-A  4-B  5-E  6-D  7-D  8-D  9-A  10-C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir