Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-15

1. "Huzur", onun en tanınmış romanıdır. Dört bölümden oluşan romanın her bölümü, öykünün dört kahramanının, ihsan, Nuran, Suat ve Mümtaz'ın adlarıyla verilir. Ancak, romanın ana karakteri Mümtaz'dır. Yazar, diğer üç karakteri de Mümtazla olan ilişkileri çerçevesinde tanıtır bize. Roman, bir olayı aktarmaya değil, karakterlerin ruh ve düşünce dünyalarını anlatmaya yöneliktir.

Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Peyami Safa

C) Yaşar Kemal

D) Hüseyin Rahmi Gürpınar

E) Kemal Tahir

 

2. Aşağıdakilerden hangisi farklı türde yazılmıştır?

A) Geçtiğim Yol       

B) Altın Işık

C) Türk Sazı  

D) Ey Türk Uyan

E) Beyaz Lale

 

3. O, yazar kimliğini asıl anlamda Bodrum'da buldu. Denizin güzelliklerini Bodrum'da keşfetti. Hür ve asi denizi, balıkçıları, dalgıçları, sünger avcılarını ve gemileri zengin bir terim hazinesiyle öykü ve romanlarında anlattı. Şiirsel, akıcı bir anlatım kullandı. "Gülen Ada, Yaşasın Deniz" gibi öykülerin yanı sıra "Uluç Reis, Turgut Reis" adlı romanlara da imza attı.

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enis Behiç Koryürek

B) Yaşar Kemal

C) Cevat Şakir Kabaağaçlı

D) Sait Faik Abasıyanık

E) Behçet Necatigil

 

4. Diğer ismi "Zeliş" olan bu romanda yazar, çarpıcı bir aşk öyküsünü eksen alarak tütüncülerin özel yaşayışlarını yansıtır. Aşkını, aile çevresine bütün bir kasaba halkına karşı, tek başına, cesaretle savunan "Zeliş" Türk edebiyatının en sevilen kadın kahramanlarından biri olmayı başarmıştır. Önce sinemaya, daha sonra televizyona aktarılan "Zeliş", arkası yarın programına uygulanarak Türkiye radyolarında tekrar tekrar yayımlanmıştır.

Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnce Memed         

B) Zübük

C) Küçük Ağa           

D) Yorgun Savaşçı

E) Tütün Zamanı

 

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi Kemal Tahir'e ait değildir?

A) Sağırdere  

B) Körduman

C) Yorgun Savaşçı    

D) Devlet Ana

E) Çamlıca'daki Eniştemiz

 

6. I. Dünya Savaşı bitmiş, İstanbul işgal edilmiştir. Cemil de diğer ittihatçılar gibi saklanmaktadır. Cemil, Hasanpaşa Karakolu komutanı Arap Maksut'a gider. O da Cemil gibi İttihatçıdır. Arap Maksut, İttihatçı Patriyot Ömer Bey'i saklamak için Cemil'den yardım ister. Cemil kabul eder. Cemil, farmason Doktor Münir'in Erenköy'deki köşküne gider. Cemil ile Neriman bir evde buluşurlar. 1919 yılı mayıs ayının on dördünde nikâhları kıyılır. Aynı gece Cemil, köşke girmek üzere iken Erenköy'deki köşk basılır. Cemil, karşıya, arkadaşı Teğmen Recep'in yanına gider.

Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçük Ağa           

B) Devlet Ana

C) ince Memed          

D) Tütün Zamanı

E) Yorgun Savaşçı 

 

7. Hikâye, roman, deneme, makale, edebiyat tarihi ve şiir türlerinde eserler vermiştir. Şiirlerindeki temel unsurlar; his, hayal ve musikidir. Şiirlerinde sembolistlerin etkisi vardır. Sade bir dille yazdığı şiirlerde hece ölçüsünü kullanmıştır. Eserlerinde zaman kavramı ve şuuraltı önemli yer tutar. Hikâye ve romanlarında dönemin toplum hayatını ve çelişkilerini ortaya koymuş; dili başarıyla kullanmıştır. Beş Şehir adlı deneme türündeki eseri en çok bilinen yapıtları arasındadır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdülhak Şinasi Hisar

B) Memduh Şevket Esendal

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Refik Halit Karay

E) Reşat Nuri Güntekin

 

8. Aşağıdaki eserlerden hangisi karşısında verilen yazara ait değildir?

A) Otuz Beş Yaş – Cahit Sıtkı Tarancı

B) Susuz Yaz – Necati Cumalı

C) Mor Salkımlı Ev – Halide Edip Adıvar

D) Tohum ve Toprak – Orhan Asena

E) Şişhaneye Yağmur Yağıyordu – Orhan Kemal

 

9. II. Meşrutiyetten sonra hece ölçüsüyle şiir yazmaya başlayan ve Milli Edebiyatı savunan beş şairimiz, edebiyat tarihimizde "Beş Hececiler" olarak bilinir. Bunların hepsi başlangıçta aruzu kullanmış, sonradan heceye yönelmişlerdir. Hatta bunlar içinde Cumhuriyet döneminde bile aruzla şiir yazanlar olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen şairlerden biri değildir?

A) Enis Behiç Koryürek

B) Halit Fahri Ozansoy

C) Melih Cevdet Anday

D) Yusuf Ziya Ortaç

E) Orhan Seyfi Orhon

 

10. Hece ölçüsünün olanaklarını genişletti; içtenlik, yalınlık ve akıcı bir söyleyişin egemen olduğu; aşk, doğa sevgisi, geçmiş, ölüm, özlem, yalnızlık, yaşama sevinci gibi temaları işlediği şiirlerinde şairanelikten ve şiirsellikten vazgeçmedi. Fransız şairlerinden, özellikle Baudelaire ve Verlaine'den etkilendi. "Ömrümde Sükût, Otuz Beş Yaş" önemli şiir kitaplarındandır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Osman Saba

B) Orhan Veli Kanık

C) Melih Cevdet Anday

D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Behçet Necatigil

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa'ya ait değildir?

A) Fatih – Harbiye     

B) Bir Akşamdı

C) Sahnenin Dışındakiler

D) Sözde Kızlar

E) Bir Tereddüdün Romanı

 

12. Edebiyatımıza getirdiği en önemli yenilik, ele aldığı konulan büyük bir sadelikle işlemesidir. Öyküleri sıradan insanların yaşamları üzerine kuruludur. Öykücülüğe başladığı ilk yıllarda Ömer Seyfettin'den etkilenir. Ancak daha sonra kendi üslubunu bulur. Döneminin diğer sanatçılarına göre daha sade ve düzün bir dille yazmıştır. Üslubunda Çehov’un etkileri açıkça görülür. Öykünün yanı sıra roman da yazmıştır. "Ayaşlı ve Kiracıları" adlı romanı, ona büyük bir ün kazandırmıştır.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sait Faik Abasıyanık

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar

C) Memduh Şevket Esendal

D) Kemal Tahir

E) Sabahattin Ali 

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-E  3-C  4-E  5-E  6-E  7-C  8-E  9-C  10-D  11-C  12-C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir