Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-14

1. Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Mahur Beste adlı romanında Osmanlı'nın son dönemindeki elit kesimin yaşamını anlatmıştır.

B) Zaman kavramı üzerinde çok durmuş, zamanı farklı bir şekilde ele almıştır.

C) Beş Şehir adlı deneme türündeki eserinde İstanbul, Konya, Bursa, Ankara ve Erzurum'u anlatmıştır.

D) Huzur adlı romanında psikolojik öğeler öne çıkmıştır.

E) Tiyatro yapıtlarıyla Türk tiyatrosunun önünü açmış, tiyatroya önemli katkılarda bulunmuştur.

 

2. Aşağıdaki eserlerden hangisi Sait Faik Abasıyanık'a ait değildir?

A) Havada Bulut       

B) Son Kuşlar

C) Destan Gibi          

D) Semaver

E) Lüzumsuz Adam

 

3. Şiirde ölçü, uyak, nazım şekli, nazım birimi; şairanelik, mecazlı söyleyiş, söz sanatı ve süs gibi unsurlardan sıyrılmalı, şiiri duyuların yalın ifadesi hâline getirmeliyiz. Temel ilkemiz hiçbir kural ve kalıba bağlanmamaktır. Yalın bir dil kullanmalı, bu yalın dille günlük ve sıradan konulan işlemeliyiz. Sıradan insanların sorunları, yaşama sevinci şiirlerimizin başlıca konuları olmalıdır.

Bu görüşü savunan sanatçılar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yedi Meşaleciler  

B) Garipçiler

C) İkinci Yeniciler     

D) Fecr-i Aticiler

E) Beş Hececiler

 

4. Şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış, ama heceyi savunan şairlerle bir arada bulunmamıştır. Oyun yazarlığında milli değerlere önem vermiştir, ilk ve en önemli oyunu Köşebaşı'nda Batı'ya özenenleri eleştirmiştir. Halk edebiyatı ve folklor konularında çeşitli incelemeleri de vardır.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Kutsi Tecer

B) Cahit Külebi

C) Bedri Rahmi Eyüboğlu

D) Behçet Necatigil

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi Cahit Sıtkı Tarancı'nın değildir?

A) Otuz Beş Yaş

B) Sebil ve Güvercinler

C) Düşten Güzel

D) Ömrümde Sükût

E) Ziya'ya Mektuplar

 

6. Garip hareketinin içinde şiire başlamıştır. Şiirlerinde bireyselliğin kıyılarında dolaşan şair, düzyazılarında hep toplumculuğu öne çıkarmıştır. "Perçemli Sokak"ta gerçeküstücülüğü bir imkân olarak gördü ve son şiirlerine kadar bu akımın yararlı öğelerini korudu. "Elleri Var Özgürlüğün" kitabıyla şiirimizin usta isimlerinden biri oldu. Günlük yaşamı mecaz potasında eriterek şiirlerinde işledi. İlk şiirlerinde de, pastoralden toplumsala çekildiği dönemde de "Koca Bir Yaz" kitabında da günlük yaşamın sıradan nesneleri vardır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemalettin Kamu

B) Oktay Rifat Horozcu

C) Cemal Süreya

D) Salah Birsel

E) Cahit Sıtkı Tarancı 

 

7. Kemal Tahir, —- adlı romanında Osmanlı İmparatorluğu'nun aşiretlikten devletliğe yükselme sürecini destansı bir dille anlatır. Eserde Osmanlı İmparatorluğu’nun aşiretlik devrine inilerek Söğüt'teki yaşam tarzı dikkatlere sunulmuştur. Yazar, Osmanlının koruyucu bir devlet olduğunu. Batı dünyasının saldırıları karşısında arada kalan yerli Hıristiyan köylünün, tercihini toplumsal eşitlik ve adalet sağlayan Osmanlı'dan yana kullandığını olağanüstü bir anlatım ustalığı ile kaleme almıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Osmancık

B) Yedi Çınar Yaylası

C) Yorgun Savaşçı

D) Devlet Ana

E) Bereketli Topraklar Üzerinde

 

8. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi şiir türünde eser vermemiştir?

A) Sait Faik Abasıyanık

B) Haldun Taner

C) Ahmet Muhip Dıranas

D) Cahit Külebi

E) Cemal Süreya

 

9. —-, Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde edebî kişiliğiyle siyasal kimliğini bir arada korumuş yazarlardan biridir. O, yaklaşık yetmiş yıllık yaşamında pek çok yapıt kaleme almış, özellikle yeni anlatım tekniklerini kullandığı öykü ve romanlarıyla ününü pekiştirmiştir. Yazarın farklı diller öğrenmesi ve farklı yazarların yapıtlarını okuması, yazınsal alanda yeni teknikler geliştirmesine yardımcı olmuştur. Eleştirmenler, bu yazarın, Türk edebiyatına, "Çehov tekniği" olarak bilinen, anlatımdaki "serim-düğüm-çözüm" sıralamasını dikkate almayan anlatım biçimini getirdiğini belirtirler.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Memduh Şevket Esendal

B) Ömer Seyfettin

C) Sabahattin Ali

D) Halit Ziya Uşaklıgil

E) Peyami Safa

 

10. Ülkemizde epik tiyatro türü ve kabare tiyatrosunun öncüsü olan sanatçı, gözleme, mizaha ve yergiye ayrı bir önem vermiştir. Eserlerinde büyük şehrin düzensiz ve çelişkilerle dolu yapısını, görgüsüzlük ve bilgisizliğini yansıtmıştır. Geleneksel Türk sanatlarıyla dünya sanatını birleştiren, halk diliyle yazan sanatçı, anlaşılır ve içten bir dil kullanmıştır. Eserleri dünya dillerine çevrilmiştir. "Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım" unutulmaz eserlerindendir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhsin Ertuğrul

B) Haldun Taner

C) Orhan Asena

D) Oktay Rifat Horozcu

E) Memduh Şevket Esendal

 

11. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Tarık Buğra – Yağmur Beklerken

B) Ahmet Hamdi Tanpınar – Mahur Beste

C) Sabahattin Ali – Kuyucaklı Yusuf

D) Bedri Rahmi Eyüboğlu – Karadut

E) Haldun Taner – Esir Şehrin insanları

 

12. Cumhuriyet dönemi şiirinde, belirli bir zaman için aynı görüşü benimsemiş üç şairin başlattığı şiir hareketidir. Bu üç şair arkadaş şiirle ilgili görüşlerini ortaklaşa çıkardıkları bir kitapta ortaya koyar. Sanatlı söyleyişe karşı çıkarlar, kafiye, ölçü gibi, şiirin kalıpsal özelliklerinden uzak dururlar, yalın ve anlaşılır bir dil kullanırlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen şiir hareketi ve ona bağlı bir şairdir?

A) Beş Hececiler – Orhan Seyfi Orhon

B) Fecr-i Ati – Ahmet Haşim

C) İkinci Yeni – Cemal Süreya

D) Garip – Orhan Veli Kanık

E) Genç Kalemler – Mehmet Emin Yurdakul

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-C  3-B  4-A  5-B  6-B  7-D  8-B  9-A  10-B  11-E  12-D

1 Yorum Var: “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-14

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir