Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-13

1. Edebiyatımızda sanatçılığından çok, yayıncılığı ile ün yapmıştır. Uzun yıllar çıkardığı Varlık dergisi ve yayınları etrafında, yetişmesine zemin hazırladığı pek çok yazar olmuştur. Yayıncılık konusundaki anlayışını şu sözlerle özetlemektedir: "… edebiyatta her çeşit görüş ve akıma karşı tam bir anlayış ve hoşgörü ile davranmak, belli bir tutumda saplantılara ve direnmelere düşmemek… Hiçbir sanatçıyı yalnız şu ya da bu görüşü savunduğu için tuttuğum olmamıştır."

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Osman Saba

B) Ahmet Muhip Dıranas

C) Cahit Külebi

D) Kemalettin Kamu

E) Yaşar Nabi Nayır

 

2. Aşağıdakilerden hangisi anı türünde değildir?

A) Geçmiş Zaman Köşkleri

B) Abdullah Efendi'nin Rüyaları

C) Çankaya

D) Kırk Yıl

E) Mavi Sürgün

 

3. Yayımlandığı yıl dikkate alındığında Kuyucaklı Yusuf, memleket gerçeklerinden söz eden eserler arasında önemli bir roman olarak görülebilir. Romanda Edremit ve çevresi, halkın yaşayışı, adetleri dile getirilmektedir. Yazarın gördüklerini dile getirme yeteneği son derece gelişmiştir. Bu gözlem gücüne bir de dile hâkimiyeti katılınca tadına doyulmaz bir roman ortaya çıkmıştır. Yazar bu aşk romanında realist ve romantik karakterleri aynı anda vermeyi başarmıştır.

Bu parçada sözü edilen roman aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

A) Orhan Kemal        

B) Sabahattin Ali

C) Yaşar Kemal

D) Sait Faik

E) Necati Cumalı

 

4. Müfettişlik göreviyle Anadolu'yu adım adım dolaşan yazarın, toplumsal sorunları, insan ilişkilerini, ahlaki çöküntüyü gerçekçi bir biçimde anlattığı sosyal bir romandır. Yazar, büyük toplumsal değişimlerin sonuçlarını eleştirel ve karamsar bir bakış açısıyla bu romanında yansıtır. Romanında Batılılaşmanın etkisiyle meydana gelen kültürel ve ahlaki yozlaşmayı emekli bir kaymakamın ailesinin başına gelenlerden yola çıkarak dile getirir. Emekli kaymakam Ali Rıza Bey'in ailesindeki bireyler, toplumdaki değişimin ve ahlaki çöküntünün de etkisiyle yuvadan birer birer kopar. Doğru kavranılmayan bir modernleşme anlayışının bireye, aileye ve topluma çok ağıra mal olabileceği vurgulanır romanda.

Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem

B) Mai ve Siyah – Halit Ziya

C) Eylül – Mehmet Rauf

D) Felatun Beyle Rakım Efendi – Ahmet Mithat

E) Yaprak Dökümü – Reşat Nuri

 

5. —-, şiirindeki estetik kaygıları yaşamının sonuna kadar korumuş, Cumhuriyet döneminin toplumsal çalkantılarından, akımlarından uzak durmuştur. Şiirlerinin yanı sıra öyküleri ve romanları ile de dikkati çekmiştir. "Huzur" romanı bunların başında gelir. Ayrıca Doğu-Batı sorunsalının aşılması çabasını yansıtan denemeleri ve düşün yazılarıyla etkili olmuş bir yazardır. 19. yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi onun edebiyat tarihçisi olarak önemini ortaya koyan bir çalışmadır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tank Buğra

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar

C) Yahya Kemal Beyatlı

D) Nurullah Ataç

E) Ahmet Hamdi Tanpınar 

 

6. Aşağıdaki eserlerin hangisi farklı türde yazılmıştır?

A) Tatarcık

B) Aşk-ı Memnu

C) Şermin

D) Küçük Ağa

E) Kiralık Konak

 

7. Psikolojik ağırlıklı romanlar yazar. Ansiklopedik bir yazardır. Doğu ile Batı uygarlığından kendine özgü bir sonuç çıkarır. Romanlarından olaylara değil, psikolojik çözümlemelere önem verir. Usta bir roman tekniği, canlı bir anlatım gücü vardır. Fıkra, makale, hikâye ve roman türlerinde eserler vermiştir. Sözde Kızlar, Bir Akşamdı, Fatih – Harbiye tanınmış eserlerindendir.

Yukarıda tanıtılan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haldun Taner       

B) Peyami Safa

C) Abdülhak Şinasi Hisar

D) Tarık Buğra

E) Necati Cumalı

 

8. Cumhuriyet kuşağı şairlerinden olan —-, şiire lise yıllarında başladı, ilk şiiri lise öğrencisiyken okul dergisinde yayınlandı. Ardından şiirleri çeşitli dergilerde kendine yer buldu. Olgunlaşmış bir şiirle Cumhuriyet kuşağının önde gelen isimleri arasına girdi. Bu dönemdeki şiirlerinde toplumsal sorunlara ağırlık verdi. Halk dilinden, halk söyleyişlerinden geniş biçimde yararlanarak, halkın özlemlerini, sevinçlerini, acılarını coşkulu bir söyleyişle dile getirdi. Şiirlerinin kaynağını hoşgörü, insanlık sevgisi, ulusal bağımsızlık ve doğa oluşturdu. Şiirlerini "Bir Çocuk Bahçesinde, Bağbozumu Sofrası, Yanık Hava" gibi kitaplarda topladı.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ceyhun Atuf Kansu

B) Orhan Veli Kanık

C) Ahmet Kutsi Tecer

D) Yaşar Nabi Nayır

E) Melih Cevdet Anday

 

9. Eskiye ait olan her şeyin her şeyden önce de şairâneliğin karşısına çıkmak gerek. Şiir, bütün özelliği söyleyişinde olan bir söz sanatıdır. Yani tümüyle anlamdan oluşur. Anlam, insanın beş duyusuna değil, kafasına seslenir.

Bu parçada hangi edebî dönemin şiir anlayışından söz edilmektedir?

A) Garipçiler  

B) Milli Edebiyat

C) Beş Hececiler       

D) Tanzimatçılar

E) Yedi Meşaleciler

 

10. Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Edip Cansever – Yerçekimli Karanfil

B) Necip Fazıl Kısakürek – Sonsuzluk Kervanı

C) Arif Nihat Asya – Kökler ve Dallar

D) Nazım Hikmet Ran – Sesini Kaybeden Şehir

E) Orhan Veli Kanık – Göçebe Denizin üstünde

 

11. Fransız sembolistlerinin ve yeni izlenimcilerinin sanat anlayışını benimsemiş, vezin ve kafiyeye büyük önem veren bir anlayışla şiir yazmıştır. Şiirlerinde biçim ve ahenge önem vermiş, ruhun dalgalanışlarını dile getirmiştir. Şiirlerinde konu olarak Anadolu'yu, memleket manzaralarını ve tabiatı işlemiştir. "Fahriye Abla" adlı şiiri ile ünlenmiştir. "Serenat" adlı şiiri de kalıcılığı yakalamış şiirlerindendir. "Gölgeler" ve "O Böyle İstemezdi" tiyatro türündeki eserlerindendir.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Necati Cumalı

C) Fazıl Hüsnü Dağlarca

D) Ahmet Muhip Dıranas

E) Cahit Külebi

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-B  3-B  4-E  5-E  6-C  7-B  8-A  9-A  10-E  11-D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir