Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-12

1. —- öyküleri şiirle kaplanmış, şiirle yontulmuş, şiirle iç içedir. Onun bıldırcını da şairdir, martısı da… Balıkçıları bile az buz değil, iyi bir eğitimden geçmiştir. Zokaya takılan balık bile şair yürekli bir balıkçının zokasına takılmıştır. "Sinağrit Baba"da bunu apaçık görmek mümkündür. "Dülger Balığının Ölümü" de şairane bir duyuşun eseridir, işte doğanın nice görünümleri, balıklar, balıkçılar, sıradan insanlar onun öykü ülkesinde şiirsel bir sunumla başka bir dünyaya dönüşüverir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ömer Seyfettin'in

B) Orhan Kemal'in

C) Sait Faik Abasıyanık'ın

D) Refik Halit Karay'ın

E) Memduh Şevket Esendal'ın

 

2. Ahmet Hamdi Tanpınar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hayata ve eşyaya bakış tarzını kültürel konularla ilgili düşüncelerini Huzur adlı romanında görmek mümkündür.

B) Şiirlerinde, kentlerde yaşayan orta halli insanların hayatını, sıkıntılarını, sevinçlerini kendine özgü bir şekilde dile getirmiştir.

C) Şiirlerinin yanında roman, hikâye, deneme, eleştiri ve edebiyat tarihi türünde de eserleri vardır.

D) Heceyi ustalıkla kullanan şair, şiirlerinde bir iç ahenk sağlamaya özen göstermiştir.

E) İstanbul’un doğal tarihi ve mimari güzelliklerine rüya, musiki kavramlarına çok yer vermiştir.

 

3. 20. yüzyıl başlarındaki realist Türk hikâyeciliğinin önemli yazarıdır. Hikâyelerini görgü, bilgi, düşünce ve espri öğeleriyle işleyen bir küçük hikâye sanatçısıdır. Milli duygularının kuvvetli oluşu dolayısıyla öykülerinin çoğunu Türk-Osmanlı tarihinin dürüstlük, inanç ve kahramanlık sayfalarından seçtiği konularla yazmıştır. Ayrıca toplumsal hayattan kapılan gülünç huyları karikatürize eden satirik (yergi) öyküleri de çoktur.

Bu paragrafta sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Refik Halit Karay

B) Ömer Seyfettin

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Hüseyin Rahmi Gürpınar

E) Sait Faik Abasıyanık

 

4. Cumhuriyet devrinde, yalnız deneme, eleştiri yazmış, çeviriler yapmış, genç sanatçıların tanınmasında öncülük etmiştir. Türkçenin özleşmesi, arınması için yılmadan savaşmış, bu uğurda yazdığı yazılarda hiçbir yabancı söz kullanmadığı olmuştur. Kendine özgü, devrik cümleleri çoğunlukta; yeni bir dil ve anlatım biçimi oluşturmuştur. Döneminin en önemli eleştirmeni kabul edilmiştir.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nurullah Ataç

B) Edip Cansever

C) Memduh Şevket Esendal

D) Abdülhak Şinasi Hisar

E) Ahmet Haşim 

 

5. Garip önsözünde şiirin doğru dürüst konuşmak olduğunu şiirde edebi sanatlara yer verilmemesi gerektiğini, ölçü ve uyak kurallarının şairi belli kayıtlara uymaya zorladığını, şairane söyleyişten kaçınılmasını, şiirin sıradan insanların hayatını da konu edinebileceğini ileri süren şair, bu görüşleri doğrultusunda geleneksel şiir anlayışına uymayan şiirler yazdı. Sürrealist akımın etkisinde kaldı.

Yukarıdaki paragrafta sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Ahmet Muhip Dıranas

D) Orhan Veli Kanık

E) Ziya Osman Saba

 

6. Aşağıdaki sanatçı-yapıt-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Refik Halit Karay – Sürgün – roman

B) Ali Canip Yöntem – Geçtiğim Yol – şiir

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban – roman

D) Ahmet Hamdi Tanpınar – Fatih-Harbiye – tiyatro

E) Memduh Şevket Esendal – Ayaşlı ve Kiracıları – roman

 

7. Skeç, öykü, oyun, kabare, senaryo, hiciv, fıkra, köşe yazısı türlerinde kalem oynatmıştır. Geleneksel Türk sanatlarıyla dünya sanatını birleştirerek, halk diliyle yazmıştır. Açık ve içten bir anlatımı vardır. Eserlerinde ironiyi her zaman kullanmıştır. Keşanlı Ali Destanı adlı epik oyunu ile dünya çapında bir üne kavuşmuştur.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haldun Taner       

B) Orhan Asena

C) Yaşar Kemal         

D) Nurullah Ataç

E) Peyami Safa

 

8. —-, hececilerin elinde tıkanan Türk şiirini yeni ufuklara taşımak istediler. Ortaklaşa yayınladıkları bir kitapla ilkelerini ortaya koydular. "Canlılık, samimiyet ve daima yenilik" sözcükleriyle özetledikleri şiir görüşlerini yaşama geçiremediler. Bu topluluğa bağlı sanatçılar sonradan, yalnız biri dışında, şiiri bırakıp edebiyatın öteki alanlarında kalem oynatmaya devam ettiler.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yeni Usanalar      

B) Yedi Meşaleciler

C) Garipçiler  

D) Fecr-i Aticiler

E) İkinci Yeniciler

 

9. Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Sebil ve Güvercinler – Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Beyaz Lale – Ömer Seyfettin

C) Mürebbiye – Hüseyin Rahmi Gürpınar

D) Çocuk ve Allah – Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Rahatı Kaçan Ağaç – Melih Cevdet Anday

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Orhan Veli, Türk şiirini birtakım klişelerden, şairanelikten kurtararak kısa, basit ama vurucu bir söylem geliştirmiştir.

B) Tarık Buğra, Osmancık romanı ile Osmanlı devletinin kuruluş yıllarını anlatmıştır.

C) Ahmet Kutsi Tecer heceyle yazdığı şiirlerini “Köşebaşı” adlı eserinde bir araya getirmiştir.

D) İlk şiirlerini aruzla yazan Faruk Nafiz Çamlıbel, daha sonra heceye dönüş yapmıştır.

E) Abdülhak Şinasi Hisar, romanlarında Rumelihisarı, Büyükada ve Çamlıca üçgenindeki varlıklı insanların yaşamını anlatmıştır.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-B  3-B  4-A  5-D  6-D  7-A  8-B  9-A  10-C

1 Yorum Var: “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-12

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir