Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-11

I. Taha'nın Kitabı

II. Vassaf Bey

III. Bir Tereddüdün Romanı

IV. Biz İnsanlar

V. Toprak Ana

1. Yukarıdaki numaralı eserlerden hangi ikisi Peyami Safa'ya aittir?

A) I. – II.   B) II. – IV.   C) II. – V.   D) III. – IV.   E) III. – V.

 

2. Falih Rıfkı Atay'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eserlerinde Atatürk devrimlerini desteklemiştir.

B) Romanlarında realizmin etkisinde olduğu görülür.

C) Gezi yazısı türünde birçok eser yazmıştır.

D) Açık ve temiz bir Türkçeyle eserlerini yazmıştır.

E) Birçok edebi türde eser vermiştir.

 

3. Şiir, hikâye, roman ve röportaj türlerinde eserler vermiştir. O, yaşadığını yazan bir sanatçıdır. Modern öykücülüğümüzün öncüsüdür. Konuya, olaya fazla önem vermez. Öykülerinde balıkçılar, yoksullar, avareler, serseriler yani, sıradan insanlara yer vermiştir. Açgözlü vurgunculardan, iki yüzlü çıkarcılardan nefret eder. O, ezilenlerin yanında yer alır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Memduh Şevket Esendal

B) Sait Faik Abasıyanık

C) Ali Nihat Tarlan

D) Ömer Seyfettin

E) Yusuf Ziya Ortaç

 

4. Ahmet Muhip Dıranas'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Batı edebiyatı nazım şekillerinden yararlanmıştır.

B) Şiirden başka tiyatro türünde de eserler vermiştir.

C) Şiirlerinin tamamını aruzla yazmıştır.

D) Şiirlerini ölçülü ve uyaklı yazmıştır.

E) Fransız şairlerinden etkilenmiştir.

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde verilen eserin türü yanlıştır?

A) Zübük – Roman

B) Devlet Ana – Tiyatro

C) Yenisi – Şiir

D) Cengiz Han'ın Bisikleti – Tiyatro

E) Tutunamayanlar – Roman

 

6. Türkçenin yazı dili olmasında katkısı olan bir sanatçıdır. Değişik türlerde eserler vermiştir. Anlatımı açık ve durudur. Gezi yazısı türünün gelişmesini olumlu etkilemiştir. "Tuna Kıyıları", "Yolcu Defteri" bu türdeki eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Falih Rıfkı Atay

B) Tarık Buğra

C) Peyami Safa

D) Halikarnas Balıkçısı

E) Nurullah Ataç

 

7. Aşağıdaki eserlerden hangileri Cumhuriyet Dönemi"ne ait değildir?

A) Muhsin Bey – Ateşpare

B) Fahim Bey ve Biz – Sözde Kızlar

C) Düşten Güzel – Üç İstanbul

D) Havada Bulut Yok – Sebil ve Güvercinler

E) Semaver – Mendil Altında

 

8. Orhan Veli ve arkadaşlarının çıkışından sonra unutulmaya başlanan hece şairleri arasında geçerliliğini yitirmeyen tek şair odur. Aşk, mutluluk özlemi ve metafizik temalarını mecazlı, sembollü ve destansı bir söyleyişle şiirleştirmiştir. "Olvido", "Kar" şiirleri şairin önemli şiirlerinden birkaçıdır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Kutsi Tecer

B) Yaşar Nabi Nayır

C) Cahit Sıtkı Tarancı

D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Ahmet Muhip Dıranas

 

9. Tiyatro, hikâye, fıkra, söyleşi ve anı türünde eserler yazmıştır. Ancak sanatçının asıl önemli yanı oyun yazarlığından gelmektedir. Dört arkadaşıyla Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nu kurmuştur. "Günün Adamı", "Dışarıdakiler" tiyatro eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Melih Cevdet Anday       

B) Haldun Taner

C) Turan Oflazoğlu   

D) Cahit Külebi

E) Necati Cumalı

           

I. Yalancı Dünya – Kemal Tahir

II. Ölmez Otu – Yaşar Kemal

III. Yağmur Kaçağı – Orhan Kemal

IV. İki Uyku Arasında – Tarık Buğra

10. Yukarıda yapılan eser – yazar eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

A) I. – II.   B) I. – IV.   C) II. – III.   D) II. – IV.   E) III. – IV.

 

11. (I) Garipçiler uyağı ilkel bir araç olarak kabul ederler. (II) Onlara göre ölçü yaratıcılığı engeller. (III) Sanatın amacı nesne ve varlıkları olduğundan farklı göstermektir. (IV) Şiir, şairanelikten arınmalıdır. (V) Kaba kabul edilen sözler şiirde kullanılmamalıdır.

Yukarıdaki parçada Garipçilerle ilgili olarak verilen numaralı cümlelerin hangisi yanlıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde eser – yazar eşleştirilmesi doğrudur?

A) Sınıf Arkadaşları – Rıfat Ilgaz

B) Nefes Almak – Vasfi Mahir Kocatürk

C) Dağların Derdi – Ziya Osman Saba

D) Üç İstanbul – Mithat Cemal Kuntay

E) Acı Tütün – Cahit Sıtkı Tarancı

 

13. İlk şiirlerinde hece ölçüsü kullanmıştır. Daha sonra serbest ölçüyle şiir yazmaya devam etmiştir. Toplum sorunlarını ilke edinen sanatçıdır. Yaşamın gerçekliğinden kaçan, kendi kabuğuna çekilen, sanatsal etkinlikleri yalnızca aydınlara özgü gören, halkı küçümseyen kişilerden uzak durmuştur. Şiirin yanında roman ve tiyatro da yazmıştır. "Yeşil Elmaslar, Kan Konuşmaz, Mete" eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Refik Erduran

B) Yaşar Kemal

C) Nazım Hikmet

D) Yaşar Nabi Nayır

E) Kemal Tahir

 

14. Aşağıdakilerin hangisinde tiyatro türünde yazılan eserler bir arada verilmiştir?

A) Keşanlı Ali Destanı – O Böyle istemezdi

B) Canım Anadolu – Eski Toprak

C) Yağmur Beklerken – Rüzgâr

D) Göl İnsanları – Zübük

E) Hayırdır İnşallah – Ala Geyik

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşale topluluğu sanatçılarından biri değildir?

A) Kenan Hulusi Koray

B) Ziya Osman Saba

C) Orhan Seyfi Orhon

D) Yaşar Nabi Nayır

E) Sabri Esat Siyavuşgil

           

16. Halk şiiri ve halk sanatıyla yakından ilgilenmiştir. Şiiri biçim ve öz olarak iki kaynaktan beslenir: Halk şiiri ve Atatürkçülük. Hece ölçüsünün olanaklarını zorlar. O, birey için değil, çoğunluk için yazmıştır. Ancak şiirde istenen düzeye ulaşamamıştır. Daha çok söylevleriyle dikkat çekmiştir. "Erciyes'ten Kopan Çığ", "Burada Bir Kalp Çarpıyor" şiirlerinden bazılarıdır.

Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fazıl Hüsnü Dağlarca

B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Necati Cumalı

D) Kemalettin Kamu

E) Behçet Kemal Çağlar

 

17. O, bütün akım ve anlayışlarla ilgilenmiştir; ama hiçbirinin etkisinde kalmamıştır. Türk şiirinin en özgür şairlerinden biri olmuştur. Bireyselden toplumsala, ulusaldan evrensele uzanan bir çizgisi vardır. Kurtuluş Savaşı'nı destanlaştıran sanatçılardan biridir. Hayatla ölüm arasındaki acı tezadın insandaki etkisini şiirlerinde ustaca işlemiştir. "Sakarya Kıyıları, Mevlana'da Olmak" şiirlerinden bazılarıdır.

Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahit Sıtkı Tarancı

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Fazıl Hüsnü Dağlarca

D) Ahmet Kutsi Tecer

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

18. Kendisi öğretim görevlisidir. Edebiyatımızda özellikle deneme ve eleştirileriyle tanınmaktadır. Düşüncelerini açık ve anlaşılır bir dille yazmıştır. Gözlemci ve araştırmacıdır. Anlatımında inandırıcılık vardır. "Günlerin Götürdüğü", "Düş'ün Payı" deneme türündeki eserlerindendir.

Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nurullah Ataç      

B) Suut Kemal Yetkin

C) Attila ilhan

D) Haldun Taner

E) Sabahattin Eyüboğlu

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-D 3-B 4-C 5-B 6-A 7-A 8-E 9-B 10-D 11-E 12-D 13-C 14-A 15-C 16-E 17-C 18-B

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir