Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-10

1. Memleketçi şiirimize yeni bir ses getirmiştir. Rahat anlatımı, içtenlik ve duyarlılığıyla ilgi çeken titiz bir şairdir. Anadolu'yu derinliğine duyup yazmıştır. Şiirlerinde temiz bir Türkçe, Karacaoğlan'ı andıran bir içtenlik vardır. Yurdun her yöresindeki insan manzaralarını modern bir anlayışla ve yeni bir romantizmle yansıtmıştır. "Adamın Biri", "Türk Mavisi", "Rüzgâr" şiirlerinden bazılarıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahit Külebi

B) Behçet Necatigil

C) Oktay Rıfat

D) Necati Cumalı

E) Melih Cevdet

 

2. Köy edebiyatımızın ünlü romancısıdır. Köyü ve köylüyü güçlü bir gözlemle ele alır. Köy gerçeklerini sanatçı kimliği ile değil, bilimsel bir yöntemle anlatarak, diğer romancılardan ayrılır. Eserlerinin konuları çoğunlukla Çankırı, Çorum dolaylarından, Kurtuluş Savaşı'ndan ve eşkıya öykülerinden alır. "Esir Şehrin İnsanları", "Köyün Kamburu", "Bozkırdaki Çekirdek" romanlarından bazılarıdır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemal Tahir         

B) Orhan Kemal

C) Yaşar Kemal         

D) Tarık Buğra

E) Rıfat Ilgaz

 

3. Akılcıdır, toplumsal gerçekliği savunur. İlk şiirlerinde romantik özellikler vardır. Daha sonra şiiri duygudan çok, aklın egemenliğine vermiştir. Şiirlerinde söz oyunlarından kaçınır, yalın bir dil kullanır. Daha sonraki şiirlerinde mitolojik öğeleri kullanmaya başlar. "Teknenin Ölümü", "Telgrafhane", "Tanıdık Dünya" şiirlerinden birkaçıdır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Veli

B) Melih Cevdet

C) Edip Cansever      

D) Atilla ilhan

E) Oktay Rıfat

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde eser – yazar eşleştirmesi doğrudur?

A) Eski Toprak – Ahmet Kutsi Tecer

B) Yedi Memetler – Ahmet Muhip Dıranas

C) Yeşeren Otlar – Fazıl Hüsnü Dağlarca

D) Bir Adam Yaratmak – Haldun Taner

E) Kumpanya – Sait Faik Abasıyanık

 

5. Gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. "Nevin Yıldız" takma adıyla İstanbul, "Beteroğlu" takma adıyla "Yücel" dergilerinde şiirleri çıkmıştır. Bir şiir yarışmasında "Cabbaroğlu Mehmet" şiiriyle birinci olur. O, garipçilere ve ikinci yenicilere karşı çıkan Divan şiirinden ve şarkılardan yararlanmıştır. Şiire yeni bir ses düzeni getirmiştir. Şiirleriyle genç kuşağı etkileyen bir şairdir.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Can Yücel

B) Ümit Yaşar Oğuzcan

C) Orhan Veli

D) Attila İlhan

E) Oktay Rıfat

 

6. Şiir dilinde mecazlarla yüklü günlük konuşma dilinden ve deyimlerden büyük ölçüde yararlanmıştır. O, bireyci, toplumcu, gerçek üstücü akımların penceresinden bakar dünyaya. Yarım uyak ve tam uyak kullandığı şiirlerinde Halk şiiri geleneğini sürdürmeyi amaçlamıştır. "Garip Güzelleme", "Yaşayıp Ölmek", "Karga ile Tilki" şiirlerinden bazılarıdır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Veli

B) Melih Cevdet

C) Necati Cumalı

D) Turgut Uyar

E) Oktay Rıfat

 

7. "Destan Gibi", "Havaya Çizilen Dünya", "Ben ve Ötesi" Yukarıdaki eserlerin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öykü        

B) Roman      

C) Şiir

D) Tiyatro      

E) Anı

 

8. Şiire çocuk yaşta başlamıştır, ilk şiiri Eskişehir'de yayınlanan "Kocatepe" gazetesinde yayımlanır. Daha çok aşk, ölüm, yalnızlık temalarını şiirlerinde işlemiştir. O, sevip ve sevilmeyenlerin şiirlerini yazmıştır. Bazı şiirleri bestelenmiştir. En duyarlı ve yoğun aşk şiirlerinin yazarıdır. "Kör Ayna", "Seninle Ölmek istiyorum", "Aşk mıydı O" şiirlerden bazılarıdır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Veli

B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Ümit Yaşar Oğuzcan

D) Yaşar Nabi Nayır

E) Fazıl Hüsnü Dağlarca 

 

9. Deniz öyküleriyle tanınır. Şiirli, yer yer aksayan ama sürükleyici bir anlatımı vardır. O, çevresinden evrensele uzanır. Edebiyatımızda çevre gelenekselinden evrensele uzanan ilk yazardır. Dili oldukça yalındır. "Ötelerin Çocuğu", "Uluç Reis" eserlerinden birkaçıdır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cevat Şakir Kabaağaçlı

B) Sabahattin Eyüboğlu

C) Bedri Rahmi Eyüboğlu

D) Suut Kemal Yetkin

E) Sait Faik Abasıyanık

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde eser ve türü doğru verilmiştir?

A) Ekmek Kavgası      Roman

B) Evler                      Tiyatro

C) Genç Osman          Öykü

D) Üç İstanbul            Roman

E) Köşebaşı                Şiir

 

11. Yedi Meşale Topluluğu şairlerindendir. Başlangıçta şiir, daha sonra düzyazı türünden de eserler vermiştir. Varlık Yayınevi'ni kurmuş, ölümüne kadar kırk sekiz yıl hiç aksatmadan bu yayınevini yönetmiştir. Başta Balzac olmak üzere Fransız sanatçılardan çeviriler yapmıştır. "Köyün Namusu", "Sevi Çıkmazı" eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Osman Saba

B) Cevdet Kudret Solak

C) Yaşar Nabi Nayır

D) Vasfi Mahir Kocatürk

E) Kenan Hulusi Koray

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşalecilerin özelliklerinden biri değildir?

A) Olaylara daha gerçekçi bir şekilde bakmak istemişlerdir.

B) Edebiyatta taklitten uzak durmaya çalışmışlardır.

C) Konuları olabildiğince genişletmek çabasındadırlar.

D) Bilinçaltına yöneldiklerinden dış dünyayı önemsememişlerdir.

E) Şiirleri, ustalıkla yapılmış birer tablo değeri taşımaktadır.

 

13. Kemalettin Kamu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gurbet şairi olarak bilinir.

B) Aruz ölçüsüyle de şiirler yazmıştır.

C) Birçok şiirinde vatan sevgisi ve Milli Mücadele'yi konu edinmiştir.

D) Milli Mücadele'ye katılmıştır.

E) Romanlarında kullandığı dil daha sadedir.

 

14. Yazı hayatına şiirle başladı, sonra nesre yöneldi. Mizaha elverişli kişiler ve olayları, halkın hoşuna gidecek bir anlatışla yeren yazılar yazdı. "Gol Kralı, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" önemli eserleridir.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemalettin Kamu

B) Necip Fazıl Kısakürek

C) Aziz Nesin

D)Cahit Sıtkı Tarancı

E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde eser – yazar eşleştirilmesi doğrudur?

A) Sebil ve Güvercinler – Cevdet Kudret Solok

B) Bahar Hikâyeleri – Ömer Seyfettin

C) İsyancılar – Refik Erduran

D) Bıçağın Ucu – Mehmet Emin Yurdakul

E) Nefes Almak – Ziya Osman Saba

 

16. Mümtaz ve Nuran birbirlerini sevmekte ve evlenmeyi düşünmektedirler. Ümitsizliğe düşen Suat ise intihar eder. Bu trajedi nedeniyle Nuran'dan ayrılan Mümtaz'ın iç dünyası yıkılmıştır. Radyoda II. Dünya Savaşı'nın başladığı haberi verildiği sırada, Suat'ın hayalini gören Mümtaz merdiven başına yıkılıverir.

Yukarıdaki parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mahur Beste

B) Miras

C) Eylül

D) Huzur

E) Yalnızız

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-A 3-B 4-E 5-D 6-E 7-C 8-C 9-A 10-D 11-C 12-D 13-E 14-C 15-E 16-D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir