Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-1

1. Aşağıdakilerin hangisinde verilen roman, karşısındaki yazara ait değildir?

A) Akşam Güneşi – R. Nuri Güntekin

B) Üç İstanbul – Mithat Cemal Kuntay

C) Ayaşlı ve Kiracıları – M. Şevket Esendal

D) Medar-ı Maişet Motoru – S. Faik Abasıyanık

E) Yeşil Gece – Y. Kadri Karaosmanoğlu

 

2. Aşağıdaki yapıtların hangisi ötekilerden farklı türdedir?

A) Bizim Akdeniz

B) Yolcu Defteri

C) Kendi Gökkubbemiz

D) Denizaşırı

E) Avrupa Mektupları           

 

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tümüyle "mensur şiir" türündeki yapıtlardan oluşmuştur?

A) Han Duvarları, Erenlerin Bağından, Safahat

B) Sebil ve Güvercinler, Rübab-ı Şikeste, Türk Sazı

C) Okun Ucundan, Erenlerin Bağından, Siyah inciler

D) Türk Sazı, Nefes Almak, Şermin

E) Erenlerin Bağından, Çoban Çeşmesi, Kızıl Elma

 

4. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Ömrümde Sükût

B) Genç Kız Kalbi

C) Kayıp Aranıyor

D) Bugünün Saraylısı

E) Kırık Hayatlar

 

5. Yazınsal yaşamına şiirle başlamış; ama roman türünde daha başarılı olmuştur. "Bursa'da Zaman" şiiri şairliğinin, "Huzur" romanı da romancılığının en güzel örnekleri sayılır. Öykü, deneme ve edebiyat tarihi türlerinde de yapıtları vardır.

Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Attila İlhan

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Falih Rıfkı Atay

D) Cevdet Kudret

E) Suut Kemal Yetkin

 

6. Cumhuriyet sonrası edebiyatımızda bir yol gösterici görevi üstlenmiştir. Deneme ve eleştiri türlerinin başarılı örneklerini vererek bu türlerin edebiyatımıza yerleşmesini sağlamıştır. Ayrıca, dilin özleştirilmesi ve konuşma dilinin yazıya geçirilmesi gereğini savunmuş, yazılarında bunu uygulamıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerin hangisidir?

A) Melih Cevdet Anday

B) Nurullah Ataç

C) Rauf Mutluay

D) Fethi Naci

E) Falih Rıfkı Atay

 

7. “Ayaşlı ve Kiracıları”nda, oda oda kiraya verilen bir evin dokuz odasında yaşayan insanları, onların günlük yaşamlarını, entrikalara bağlamadan, basit çizgileriyle yansıtmıştır. Yapıtlarının hemen hepsinde toplumun farklı tabakalarından gelen insanları, yalın, açık bir dille anlatır. Onun, gereksiz ayrıntılardan arındırılmış bu anlatımı için "telgraf üslubu" nitelemesi yapılmıştır.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Kemal

B) Haldun Taner

C) Memduh Şevket Esendal

D) Sait Faik Abasıyanık

E) Refik Haili Karay 

 

8. "Hececi şiir geleneği"ni yeni bir içerikle sürdürmüş, "Otuz Beş Yaş" şiiriyle 1946'da, CHP Şiir Yarışması'nı kazanarak üne kavuşmuştur. Ayrıca, Baudelaire ve Verlaine'in şiirlerinden örnekler çevirmiştir.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerin hangisidir?

A) Ahmet Muhip Dıranas

B) Ahmet Kutsi Tecer

C) Orhan Veli Kanık

D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

 

9. Konu ve olaydan çok, dramatik ahları şiirsel bir etkiyle anlatan öyküler yazar. Bir boyacı sandığını, bir "hişt" sesini öyküye soktu. Kör Mustafa gibi çalışan, didinen küçük insanları, önemsiz görünen şeyleri öyküleştirdi. "Modern öykü"nün özgün örneklerini verdi.

Bu parçada sözü edilen öykü yazan aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. Şevket Esendal           

B) Ömer Seyfettin

C) Ahmet Rasim       

D) Orhan Kemal

E) Sait Faik

 

10. Anadolu insanının yaşamını, acılarını, doğa ve toplumla ilişkilerini anlatmıştır şiirlerinde. Yoksulluk temi, tüm şiirlerine damgasını vurmuştur. Adamın Biri, Rüzgâr, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda, Yeşeren Otlar… adlı şiirleriyle tanınır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Muhip Dıranas     

B) Attila İlhan

C) Arif Nihat Asya   

D) Cahit Külebi

E) Bedri Rahmi Eyüboğlu

 

11. Şiir dışında hiçbir türde yapıt vermeyen şair, şiirde her türlü konunun işlenebileceğini kanıtlamıştır. Destan, sosyal olaylar ve çocuk temalarını yalın bir dil ve etkili bir anlatımla işlemiştir. Biçime, sembollere önem veren şairin Havaya Çizilen Dünya, Üç Şehitler Destanı, Toprak Ana… gibi yapıtları vardır.

Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerin hangisidir?

A) Arif Nihat Asya

B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Fazıl Hüsnü Dağlarca

D) Faruk Nafiz Çamlıbel

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

12. Şiirlerinin yanı sıra öykü ve romanlarıyla da tanınan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Behçet Necatigil

B) Behçet Kemal Çağlar

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

13. Türkçülük akımının, İttihat ve Terakki'nin düşünce alanındaki önderlerinden sayılır. Konuşma dili ile yazı dili farklılığının kaldırılması gerektiğini savunmuş, Beş Hececilere büyük destek vermiştir. Şiir ve düzyazı türlerinde eserler vermiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Emin Yurdakul

B) M. Fuat Köprülü

C) Ömer Seyfettin

D) Ziya Gökalp

E) Ali Canip Yöntem 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi “Yedi Meşale” topluluğu içinde yer almamıştır?

A) Vasfi Mahir Kocatürk

B) Ziya Osman Saba

C) Fazıl Hüsnü Dağlarca

D) Cevdet Kudret

E) Yaşar Nabi Nayır

 

15. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sanatçının etkilendiği edebiyat akımı yanlış verilmiştir?

A) Tevfik Fikret, parnasizm

B) Hüseyin Rahmi, natüralizm

C) Nabizade Nâzım, romantizm

D) Ahmet Haşim, sembolizm

E) Halit Ziya, realizm

 

CEVAP ANAHTARI

1-E 2-C 3-C 4-A 5-B 6-B 7-C 8-D 9-E 10-D 11-C 12-C 13-D 14-C 15-C

10 Yorum Var: “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir