Anlatım Bozuklukları Test-8

1. Gerçek gelişme ve başarı için iyi bilen birine danışmak, bilgi ve becerisinden faydalanmak gerekir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – yüklem uyuşmazlığı

B) Gereksiz sözcük kullanılması

C) Tamlayan eksikliği

D) Yüklem eksikliği

E) Dolaylı tümleç eksikliği

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Önceki yazılarımda pek keyifli bir sezonda olmadığımızdan söz etmiştim.

B) Genç yazarların yardımıyla yepyeni bir dergiye kavuştuk.

C) Seyirciler oyunu protesto edip sandalyeleri sökmüşlerdi.

D) İnsanların geleneklerine körü körüne bağlanmaları da kopmaları da iyi değildir.

E) Özgün eserler ortaya koymak için çok çalışmak gerekiyor.

 

3. Dille oynamayı, özgün bir söyleyişle yaratmayı sanatçı olmanın birinci koşulu saydı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tamlayan eksikliği

B) Temel cümlede dolaylı tümleç eksikliği

C) Yan cümlecikte nesne eksikliği

D) Gereksiz sözcük kullanılması

E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

 

4. Ayaklanmalar, çıkaranların adıyla anılmaktadır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yan cümlecikte nesne eksikliği

B) Yan cümlecikte dolaylı tümleç eksikliği

C) Özne – yüklem uyuşmazlığı

D) Gereksiz sözcük kullanılması

E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

 

5. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ne zaman tepelere izi düşse en karanlık gölgenin

Güzel bir yeşilin altında yok eder onu genç kadın.

B) Ah, neden haykırmıyor benim için

Onun için haykırdığı gibi, yakıcı uçurumda

C) Bildiğimiz sırf bu, onlar hakkında

Ve de bilmemiz gereken

D) Sakın dokunmayın bana, rahat bırakın

Sürüp gitsin bu rüya, uyandırmayın.

E) Hint Okyanusu’nu on kuruşa geçtik.

Afrika’ya girdik bir kuruşa

 

6. Yeniçağ’da hızla gelişen Avrupa, 18. yy’da Sanayi İnkılâbı’nı gerçekleşmiştir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A) “Yeniçağ’da” sözcüğü “Yeniçağ” yapılarak.

B) “Avrupa” sözcüğü “Avrupa’nın” yapılarak.

C) “hızla” yerine “sürekli” sözcüğü getirilerek.

D) “gerçekleşmiştir” sözcüğü “gerçekleştirmiştir” yapılarak.

E) “gelişen” sözcüğü cümleden çıkarılarak.

 

7. (I) Elimle ağzını kapattım. (II) Bir daha böyle sözler söylememesi için ona yalvardım. (III) Onu konuşturmak için uğraşmamalıydım. (IV) Onun benden bu denli uzak olduğunu nereden bilebilirdim. (V) Bunun için ona hayran mı olmalıyım yoksa korkmalı mıyım, bilmiyorum.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

8. Küçük el tezgâhlarına sahip olan ülkeler fabrikalar kuran ülkelere karşı rekabeti azaldı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz sözcük kullanılması

B) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

C) Tamlayan takısının eksikliği

D) Nesne eksikliği

E) Dolaylı tümleç eksikliği

 

9. Bu gelişigüzel çalışma biçimi popüler optimistlerin yaratıcılık yeteneğini artırır ve daha üretken yapar.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dolaylı tümleç eksikliği

B) Nesne eksikliği

C) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

D) Özne – yüklem uyuşmazlığı

E) Yüklem eksikliği

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İnsanın bu konuda elinden bir şey gelmiyor.

B) O da bunu hiç önemsemez, aldırmazdı.

C) Zamanın gelip geçiciliğini düşündü bir an.

D) Herkesin kendini önemsediği zamanlardı.

E) Hepimizin belli bir bakkalı vardı orada.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu listeye kendi veya tanıdığınız şairlerin şiirlerini ekleyiniz.

B) Bunun tartışmaya değer bir konu olduğuna inanıyorum.

C) Yazarların, düşünce adamlarının, gazetecilerin varlığına alıştık.

D) Bir yapıt gelenek ve örf açısından da yasaklanabilmiş.

E) Bazı engellerin üslup aracılığıyla aşılabileceği kesinleşmişti.

 

12. Coğrafi keşiflerin ardından derebeylere karşı kralların yanında yer alan burjuvalar 18. yy’dan itibaren krallara karşı direniş başlattıkları görülür.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tamlayan takısının eksikliği

B) Özne – yüklem uyuşmazlığı

C) Gereksiz sözcük kullanılması

D) Dolaylı tümleç eksikliği

E) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Şiir, romanın bu tutkusuyla dalga geçer.

B) Şimdi bir biz varız bir de hayat.

C) Herkes onun aileden olmadığını sanır.

D) Kenar mahallenin dar sokaklarında yürür.

E) Ailenin yurt dışında yaşayan tek üyesiydi.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Kendine ait dünyasına başkalarını sokmayı pek sevmez.

B) Ailenin ağırbaşlı, ciddi, ne yaptığını bilen çocuğudur o.

C) Öylesine iç içeyiz ki taşlarla, karşılıklı dertleşiriz.

D) Bir işe karışırsa son sözü söylemeyi tercih eder.

E) Duygusal olduğu halde öyle görünmeyi pek sevmez.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) O insanların o andaki görüntüleri aslında bizim görüntülerimizdi.

B) Bu gülümseme bir bakışı, bir hayatta kalma çabasını dile getirmişti.

C) Yolun burasında bazı ayrıntılar kaybolmuş gibi görünüyor.

D) Bu kayboluş yılların getirdiği bir unutuşla açıklanabilirdi.

E) Monarşik yönetimler yerlerini demokratik yönetimlere bırakılmıştır.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İdeal insan bir mum gibi yanar ve başkalarını aydınlatır.

B) Çevre uygarlıklarını hem etkilemişler, hem de etkilenmişlerdir.

C) Kendisini deli eden şeyin yine kendisinde olduğunu anlayacaktı.

D) Hayat rüyalaşmış ve rüyalar hayat haline gelmiştir.

E) İnsan hissettiği müddetçe canlı bir ruha sahiptir.

 

17. Satıcı iskemlesine oturdu, Hasan da merakla karşısına geçti.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tamlayan eksikliği

B) Nesne eksikliği

C) Dolaylı tümleç eksikliği

D) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

E) Gereksiz sözcük kullanılması

 

18. İşime her zaman büyük bir sevgiyle bağlı kalmış, en iyi şekilde yapmaya çalışmıştım.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

B) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

D) Özne – yüklem uyuşmazlığı

E) Nesne eksikliği

 

19. Her soruyu çok ciddiye alıyor ve en doğru yanıtı verebilmek için uzun uzun düşünüyordu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – yüklem uyuşmazlığı

B) Gereksiz sözcük kullanılması

C) İkinci cümlede dolaylı tümleç eksikliği

D) İkinci cümlede tamlayan eksikliği

E) Birinci cümlede özne eksikliği

 

20. Özünde soyluluk yoksa insanın, taç da giyse soysuzdur.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne eksikliği

B) Dolaylı tümleç eksikliği

C) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

D) Tamlayan eksikliği

E) Gereksiz sözcük kullanılması

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Şu küçümseyici tavrını bırakırsan çok iyi olacak.

B) O ve kardeşi hiçbir zaman korkmadılar.

C) İzi sürülen hayvan gibi dönüp durdular.

D) Şafak sökene kadar düşünmek istiyordu.

E) Zaman alışmayı öğretir ama unutmayı asla

 

22. Aşağıdaki dizelerin/cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ben bazen buna inanmakta güçlük çekiyorum.

B) Düşlerinden, coşkusundan vazgeçmek istemiyordu.

C) Bir Mecnun geçti o çöllerden, bir de ben.

D) Bütün iyi niyetli sözcüklerin arasında dolaşıyor.

E) Benim yaşımdaki insanlar orta yaşlı sayılıyorlar.

 

23. (I) Dişlerimi fırçalamaya biraz üşeniyor, bu işten bir an önce kurtulmak için acele ediyorum. (II) Kolumu nasıl tuttuğumu bilmiyorum ama sağ dirseğimden sular damlıyor yere. (III) Yüzümü ovalayarak kuruluyorum, nemlendirici sürüyorum çabucak. (IV) Banyo aynasına bakmaktan hoşlanıyorum. (V) Asansörün aynasına ise bakmamaya çalışıyorum.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

24. (I) Karşısındakinin demir leblebi olduğunu şimdi artık iyi biliyordu. (II) Yaşını belli bir kararla sormamıştı. (III) Arkasından ufak tefek yoklamalara girişeceğini biliyordu. (IV) Belki evli olup olmadığını soracaktı. (V) Bunu, kız kendisinden önce anlamıştı.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde, gereksiz sözcük kullanımından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-D 3-C 4-A 5-D 6-D 7-E 8-C 9-B 10-B 11-A 12-A 13-B 14-C 15-E 16-B 17-A 18-E 19-C 20-A 21-E 22-C 23-C 24-A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir