Öne Çıkanlar

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne ile ilgili bir yanlışlık vardır?

A) Sen, bu kitapları okumamızı daha önce de söylemiştin.

B) Bu satırların yazarı, yani ben, o yıllarda da okumanın önemini savunuyordum.

C) Okuma alışkanlığı kazanmamış öğrencinin, sosyal bir fert olabileceğini sanmıyorum.

D) Okumak, kişiye yalnız bilgi değil, yaşam zenginliği de kazandırır.

E) Okullardaki eğitimin amacı, yaşama hazır bireyler yetiştirmek olmalıdır.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Cuma günü ders olmayacağı açıklanınca öğrenciler, perşembe akşamından tatile girdiler.

B) Uçuruma yuvarlanan otobüste, ikisi araç sürücüsü yedi yolcu yaralandı.

C) O gün hava çok soğuktu; hiçbirimiz evden çıkmadık.

D) Bazı yerlerde buzlanma nedeniyle yollar çok kaygandı.

E) Güneş yüzünü göstermişti, ama dünyayı ısıtmaya yetmiyordu.

 

3. "Sıradan yapıtlar, yazarının ölümü ile unutulur; ne var ki özgünlüğe ulaşmış bir sanatçının yazdıkları ise yüzyıllarca yaşar."

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanımı

B) Gereksiz zarf tümleci kullanımı

C) Özne-yüklem uyumsuzluğu

D) İkinci cümlede nesne eksikliği

E) Gereksiz bağlaç kullanımı

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Fırsat bulursam, ben seni ders çalıştırırım.

B) Çok soru çözmedikçe, bir konuyu ayrıntılı biçimde öğrenemezsiniz.

C) Çözdüğünüz testlerin öğretici olmasına dikkat etmelisiniz.

D) Bir konu ile ilgili soru çözmeyi, zaman kaybı olarak değerlendirmeyin.

E) Öğrendiğiniz konuları, mutlaka belirli aralıklarla tekrarlayın.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Kardeşinin oyuncaklarını alıp onu kızdırırdı.

B) Kimsenin sözünü dinlemez, aklına geleni yapardı.

C) Annesinin ettiği nasihat ve uyarılar bir işe yaramıyordu.

D) Sokaktaki kedileri, hatta kimi zaman köpekleri bile korkuturdu.

E) Denizin yaramazlıklarına, artık kimse tahammül edemiyordu.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Matematik öğretmenini okulun her yerinde aradı, ama bulamadı.

B) Bu üç ciltlik romana geçen hafta başladım, hâlâ bitiremedim.

C) Yolculuğu çok seviyor, her hafta sonu bir yere gidiyor.

D) Makber'i, geçen hafta bir kez daha okudum; fakat eskisi kadar beğenmedim.

E) Kardeşine çok kızdı, ama hiçbir şey söylemedi.

 

7. (I)Dünyanın (II)en çok film çeken (III)bir ulus olduğumuz halde, (IV)eğitici filmlerimizin (V)sayısı çok az.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralanmış sözcüklerden hangilerinin atılması ile giderilir?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) I. ve IV.   D) II. ve V.   E) III. ve V.

 

8. I. Hiçbir ülke, bu yeni ülkeyi tanımadı; yok saydı.

II. Geçen hafta bu köşede çıkan yazısını okudum; öncekilerden çok farklıydı.

III. Disiplin kurulu toplantısından sonra Burak'ı yanına çağırdı ve her şeyi anlattı.

IV. Ben İzmir'i çok severim; tam yirmi yıl kaldım.

V. Gazeteye çabucak göz attı, fakat okumadı.

Numaralanmış cümlelerden hangilerinde tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) I. ve II.   B) III. ve V.   C) IV. ve V.   D) I. ve III.   E) III. ve IV. 

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Her insan, çevresinden ve arkadaşlarından az ya da çok etkilenir.

B) Çevresinde başarılı arkadaşları olan kişi, kendisini çalışmak zorunda hisseder.

C) Arkadaş, pek çok konuda bizimle aynı duyguları paylaşan kişidir.

D) Bir insanın kişiliği, arkadaşlarına bakarak anlaşılabilir.

E) Paylaşmayı bilmeyen insan, kendini yalnızlığa mahkûm etmiştir.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Otoparkımız 07.00-20.00 saatleri arasında açıktır.

B) Her sürücü, aracını kendisine ayrılan yere park etmek zorundadır.

C) Otoparkta olabilecek her türlü hasardan kurumumuz sorumlu değildir.

D) Araçlarınızı giriş-çıkışı engellemeyecek biçimde park etmelisiniz.

E) Araçlarınızın kapılarının ve bagajının kilitli olmasına dikkat ediniz.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "ona" sözcüğünün atılması anlatım bozukluğuna yol açmaz?

A) Bu garip çocuğu çok seviyor, ona her konuda yardımcı oluyordu.

B) Kaldırımda bekleyen ayakkabısız çocuğa acıdı ve bütün parasını ona verdi.

C) Bu arabayı geçen yıl aldı, ama ona bir kez olsun binemedi.

D) Adamın suçlamalarını sonuna kadar dinledi, fakat ona cevap vermedi.

E) Babam Umut'un geç gelmesine çok kızmıştı; ama ona hiçbir şey söylemedi.

 

12. (I) O akşam trafik çok kalabalık olduğu için, neredeyse iki saatte evine gelebildi. (II) Asansör çalışmadığı için dördüncü kata merdivenlerden çıktı. (III) Eve girince önce ayakkabılarını, sonra paltosunu çıkarıp askıya astı. (IV) Odasına geçip üstünü değiştirdi. (V) Oturma odasına girdi ve televizyonu açtı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne ile ilgili bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Okuduğunuz cümle kulağınızı tırmalıyorsa, o cümlede mutlaka bir bozukluk vardır.

B) İyi bir cümlede, işlevi olmayan kelime kullanılmaz.

C) Anlamı tam bilinmeyen kelimeler kullanılması cümlenin anlaşıldığını engeller.

D) Anlatım bozukluğu olan kimi cümlelere bir nesne eklenerek düzeltilebilir.

E) Bir cümlenin dilbilgisi kurallarına uygun olması, o cümlede anlatım bozukluğu olmayacağı anlamına gelmez.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "hiçbir" sözcüğü gereksiz değildir?

A) Kendine güvenen ve düzenli çalışan kişinin ulaşamayacağı hiçbir hedef yoktur.

B) Hastaneden çıkarken bizden hiçbir ücret almadılar.

C) Yapıtlarında kendi yaşamına yer vermeyen hiçbir romancı yoktur.

D) Pek çok öğrenci Yahya Kemal'in hiçbir şiirini okumamış.

E) Dün akşamki olayda bu çocuğun hiçbir suçu yoktu.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Gönderilen raporları okuduktan sonra, ilgili birimlere gönderdi,

B) Sınava giriş belgeleri düzenlenerek, öğrencilerin adreslerine gönderilecek.

C) üsteye iki isim daha ekleyerek, sorun çözülebilir,

D) Bugün dersten sonra eski bir arkadaşıma uğrayıp görüşeceğim.

E) Geçen hafta gönderilen mektuplardaki sorular cevaplandırıldı.

 

16. "Bu işten ayrılıp Ankara'ya taşınırsan geriye dönüşümü olmayan bir yola gireceğini bilmelisin."

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz sözcük kullanımı

B) Anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanımı

C) Ek yanlışlığı

D) Nesne eksikliği

E) Yanlış sözcük kullanımı

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-B  3-E  4-A  5-C  6-B  7-B  8-E  9-D  10-C  11-B  12-C  13-D  14-D  15-C  16-E