Anlatım Bozuklukları Test-7

1. O güzellikler benim için yaratılmamıştı, benim değildi, ödünç verilmişti.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – yüklem uyuşmazlığı

B) Tamlayan eksikliği

C) Dolaylı tümleç eksikliği

D) Gereksiz sözcük kullanılması

E) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Doktor arada sırada hatırımı soruyor gülümseyerek.

B) Kulağına birtakım sesler geliyor fakat anlamıyordu.

C) Ölmeden önce bir arkadaşına telefon etmek istemişti.

D) Ona uzattığım elimi onun sıcacık avucunun içinde hissediyorum.

E) Ara sıra ensemde bir ağrı ve başımda bir sersemlik oluyor.

 

3. Babanız kanlı katilim, ananız düşmanım değildir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) “katilim” yerine “katilimdir” getirilerek.

B) “kanlı” sözcüğü cümleden çıkarılarak.

C) “düşmanım” yerine “kanlı katilim” getirilerek.

D) “Babanız” yerine “Baban” getirilerek.

E) “ananız” sözcüğü cümleden atılarak.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yaşamaksa seni sevmek ben hiç ölmedim.

B) Ne kemanım var yanımda ne de sen varsın.

C) Bir sen kaldın zulasında hayatın bir de ben

D) Sevgisiz hayatımın bedelini ödemeden git.

E) Sabahın saçlarındaki kırağı kadar üşüyorsun.

 

5. Herkes aya benzer, çünkü ay gibi kimseye göstermediği karanlık bir yüzü vardır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tamlayan eksikliği

B) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

C) Gereksiz sözcük kullanılması

D) Fiilimsi yanlışlığı

E) Özne – yüklem uyuşmazlığı

 

6. Güzellik kadınlara verilen ilk armağan, aynı zamanda alınan ilk şeydir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz sözcük kullanılması

B) Yan cümlecikte nesne eksikliği

C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

D) Dolaylı tümleç eksikliği

E) Yüklem eksikliği

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük cümleden çıkarılırsa, cümlede herhangi bir anlam daralması ya da bozulması olmaz?

A) Onu her zaman takdir ediyor, asla onu suçlamıyordu.

B) Bilgisiz olduğumuzu anlamak bilgiye büyük bir adımdır.

C) Zaman bizim en az sahip olduğumuz şeylerden biridir.

D) Vücut için jimnastik neyse akıl için okuma odur.

E) Aile yuvası bir çocuğun hatalarını öğreneceği yerdir.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yeni bir okuma denemesi yapmalıyım önümüzdeki günlerde.

B) Defterin sayfaları bir günde yaşlanmış gibi esmerleşti.

C) Odama çıkarken çömezlerden biri peşimdeydi.

D) Gölgesi benim üstüme düşen bir bulut var sanki

E) Ona eziyet ederlerdi ve hiçbir zaman aralarına almazlardı.

 

9. Kalemin sayfaya değişi ve gezinişi insanın ilhamlarına coşkunluk kazandırır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – yüklem uyuşmazlığı

B) Gereksiz sözcük kullanılması

C) Tamlama yanlışlığı

D) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

E) Yan cümlecikte dolaylı tümleç eksikliği

 

10. Güzel resimler yapardı ama satmayı düşünmezdi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – yüklem uyuşmazlığı

B) Gereksiz sözcük kullanılması

C) Yan cümlecikte nesne eksikliği

D) İkinci cümlede dolaylı tümleç eksikliği

E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

 

11. Bu, bizdeki bir alışkanlıktan ibarettir, doğada bir karşılığı yoktur.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tamlayan eksikliği

B) Gereksiz sözcük kullanılması

C) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

D) Özne – yüklem uyuşmazlığı

E) Dolaylı tümleç eksikliği

 

12. Ordunun gücü kırılmış ve savunmaya çekilmiştir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz sözcük kullanılması

B) Birinci cümlede dolaylı tümleç eksikliği

C) İkinci cümlede özne eksikliği

D) Tamlama yanlışlığı

E) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

 

13. Eski kitaplar eski dostlar gibidir, değerleri belirlenmiş dostlukları denenmiştir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlatım bozukluğunun sebebi bu cümleninkiyle özdeştir?

A) Alt katta bulunan dairenin kapısına doğru dalgınca ilerliyordu.

B) Türkler bazı hayvanları evcilleştirerek gücünden yararlanmıştır.

C) Herkes kendisi gibi hassas olsaydı bu zorluklar ortadan kalkardı.

D) Arkadaşları onu hiç bu kadar kederli bir halde görmemişlerdi.

E) Bütün bu sorular zihninde taze bir kar gibi birikiyordu.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bunları söylerken içimden bir ah çektim.

B) Ona her zaman güvenirler ve hiç incitmezlerdi.

C) Artık bu sistemler de geliştirilmeyi bekliyorlar.

D) Bu yayınlar toplum düzeninin sağlıklı işlemesi için yapıldı.

E) Tebessüm memnuniyet hislerimizi bildiren bir araç gibidir.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Kendimizi kayığın birkaç metre ötesinde bulduk uyandığımızda

B) Deniz dibindeki esrarengiz âlemi görmemiz gerekiyordu.

C) Bu temmuz sabahında tek hayat belirtisi hafif esen rüzgârdı.

D) Tüm yorgunluğumuza karşın ilk işimiz çadırları kurmak oldu.

E) Anlamadıklarınızı hemen öğretmeninize sorun ve öğrenin.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Sistemlerin bazı eksiklikleri üzerinde durmakta fayda var.

B) Televizyon göze ve kulağa hitap edebilen bir kitle iletişim aracıdır.

C) Hafif bir kahvaltıdan sonra motorumuzla yola çıkıyoruz.

D) Uzun Hasan zamanında Osmanlılar Otlukbeli Savaşı yapıldı.

E) Herhangi bir aksilik olduğunda yapacaklarımızı hatırlatıyor.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) O, bütün yaşlıları temsil edecek özellikte değil.

B) Siz nasıl bu kadar sağlıklı olabilirsiniz?

C) Yorulan insan dinlenince eski gücüne kavuşur.

D) Her mısra bir meltem esişiyle sarıyor ruhumu

E) Hayatı beraber paylaşmak için geldim.

 

18. (I) Bir gün önce telefon edip iptal ediyorum görüşmeyi. (II) Kimseyi görmek istemiyorum. (III) Kimseden yardım beklemek, korkularımı anlatmak gereksinimi duymuyorum. (IV) Kamaştırıyorum kendimi. (V) Özlediğim tek şey yalnızlık.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

19. (I) Yaşamınızı çevrenizdeki insanların değil, kendi beklentilerinize göre oluşturmanız son derece önemlidir. (II) Hepimiz kim olduğumuzu kabul edip etmemekte serbestiz. (III) Bunun üzerinde düşünmeliyiz. (IV) insanları memnun etmek için kendimizi onların beklentilerinin rüzgârına ne kadar çok kaptırıyoruz. (V) Böyle yaptığımızda kendimizi benimsememe felaketiyle karşılaşırız.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, tamlanan eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

20. Dünyayı dolaşıyor, konserler veriyor, şan, şöhret, para ve hayran kazanıyordu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

B) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

C) Gereksiz sözcük kullanılması

D) Özne – yüklem uyuşmazlığı

E) Dolaylı tümleç eksikliği

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Küstahça bir acının keyfine bırakıyordu kendini.

B) Oraya elimi uzattım ve hemen geri çektim.

C) Yerine oturmayan bir şeyler olduğunu seziyordu.

D) Sözcüklere kişisel anlamlar yüklüyordu yalnızca

E) Yeniden korkunç acılara yuvarlanacağımı sandım.

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Hayat yıkık ve hakir görülen bir kaleydi.

B) Benimle yakından ilgileniyor ve dostça davranıyor.

C) Onun kahkahaları bizi de güldürüyordu.

D) Yapraklardan sonbaharın sıcaklığı süzülüyordu.

E) O anlaşılmaz ve garip sihir kendini göstermişti.

 

23. Onun büyük ve gizli bir sır olduğunu biliyordum.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – yüklem uyuşmazlığı

B) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

C) Tamlayan eksikliği

D) Gereksiz sözcük kullanılması

E) Nesne eksikliği

 

24. Hayatınızda olmayan birini hayatınıza almak, dokunmak, onun sesini duymak için kıvranıyorsunuz.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne-yüklem uyuşmazlığı

B) Temel cümleciğin nesne eksikliği

C) Yan cümlecikte dolaylı tümleç eksikliği

D) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-B 3-A 4-C 5-A 6-D 7-A 8-E 9-E 10-C 11-A 12-C 13-B 14-B 15-E 16-D 17-E 18-C 19-A 20-E 21-B 22-B 23-D 24-C

1 Yorum Var: “Anlatım Bozuklukları Test-7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir