Anlatım Bozuklukları Test-5

1. Yeniliklere başlanmış olmasına karşın, sonradan gelenler devam ettirememişlerdir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nesne eksikliği

B) Özne-yüklem uyumsuzluğu

C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

D) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

E) Noktalama yanlışlığı

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Uzun zamandır bir dergiyi bu kadar heyecanla okuduğumu hatırlamıyorum.

B) Ölümden başka her şeye çare bulunur.

C) Okumayı çok sevdiğim halde, uzun süredir dergi alamıyordum.

D) Bu sıkıntılı günlerimde elime geçen roman, bir seyahat bileti gibi geldi.

E) Türkler her dönemde İstanbul’u almaktan vazgeçmemişlerdi.

 

3. Hatta Selma’ya dair birçok şeyi kendisinden öğrendiğim kulağı o kadar tıkalı dostumuz Sabriye Hanım bile bu konuda bir şey duymamıştı.

Deyimlerin yanlış kullanılması da anlatım bozukluğuna neden olabilir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için “kulağı tıkalı” deyiminin yerine aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir?

A) Kulak vermek

B) Kulağı delik

C) Kulak misafiri olmak

D) Kulağı okşamak

E) Kulağına koymak

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Her kalbin mutlaka bir ağrısı vardır.

B) Başkalarında iyilik, kendinde kötülük ara.

C) Kötülüğe adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla.

D) Çürük elma yanındakini de bozar.

E) İnsanlarda kötülük ararsanız mutlaka bulursunuz.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Dostunun kusurlarını, ona yalnızken söyle, başkalarının yanında ise öv.

B) Papağan, söyleneni anlamaz ama aklında tutar.

C) Kırlangıçlar nereye yerleşirse, en temiz hava oradadır.

D) Kuşku, duyguların değil, zekânın kusurudur.

E) Kuvvetli insan, kendine hâkim olmasını bilendir.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) O bir zehirdir, ama değerlidir ve kolay bulunmaz.

B) Yalnızlık, gittiğiniz her yere sizden önce varır ve orada karşılar.

C) Gökyüzünün uçsuz bucaksızlığı içinde küçük kuşlar kaybolur.

D) Kuşların kara lekeler gibi uçtuğu bulutlu öğleden sonralara doyamazsınız.

E) Kendinizi ve her şeyi unutur, küçümsersiniz böyle bir günde.

 

7. O âfetlerden arta kalmış halkın, bu taş yığınları arasında, İlk insanlardan fark yoktu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz sözcük kullanılması

B) Tamlanan takısının eksikliği

C) Özne-yüklem uyuşmazlığı

D) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

E) İkinci yüklemin dolaylı tümleç eksikliği

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tamlayan eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Oysa en küçük ayrıntıları bile ihmal etmeyen bir insandı.

B) Başını eğdiğinde, ak saçlı bir adamın kendisine baktığını gördü.

C) Sen işlerini yoluna koyar koymaz hemen yanına geleceğim.

D) Dikkatle bakınca gümüş işçiliğinin mükemmel olduğunu gördü.

E) Yola çıkmadan, bu adamla konuşması gerektiğini düşünmüştü.

 

9. Bir sıfat tamlamasında sıfat çoğulluk anlamı taşıyorsa sıfatın belirttiği isim çoğul eki alamaz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir.

B) Senin herkesten daha iyi yapabileceğin birçok şeyler vardır.

C) Başarılı insan, herkesten daha iyi yapabileceği işleri seçen insandır.

D) İmkânsızlık, yalnız sersemlerin sözlüklerinde bulunan bir sözcüktür.

E) İyilerin başarılı olması, kötüleri şaşırtır.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İnanılmaz bir çabuklukta kaçanlara yetişiyor, ikiye biçiyordu.

B) Zeynep, bendeki bu değişikliğin pek çabuk farkına vardı.

C) Biraz da sen çalış oğlum, biraz da sen çabala.

D) Selçuk mimarisinin en zengin noktası, binaların cephesidir.

E) Yeni Dergi, sosyal hayatımızda yeni bir çığır açtı.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Kötülüklerle beraber oldukça, şansının açılacağını sanma.

B) İnsanlar korku nedeniyle birbirlerine kötülük yaparlar.

C) İyi insan, karşısındakinin küçük kusurlarını görmeyendir.

D) Bazı insanlar, iyi yönleriyle değil, kötü yönleriyle övünür.

E) Kuvvet, yargıçlara boyun eğdirebilir, ama doğruyu yenemez.

 

12. (I) Milletçe tehlikeli, tasalı, kara günler içindeydik. (II) 1917’lerin, 18’lerin, 19’ların İstanbul’u… (III) Çocuklardan ihtiyarlara kadar her İstanbullu o yılların acısını yüreğinde duyuyordu. (IV) Kırılan milli gururumuzun yanında aç midelerimiz de vardı. (V) Bununla beraber her ailenin, her ferdin özel hayatı da sürüyordu.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gereksiz sözcük kullanımının neden olduğu bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Gevezelere, ağzı iyi laf yapanlara hafif bir gülümseme ile baktık.

B) Sansasyon üzerine çalışan gazeteci milleti, bal alacak çiçeği bilir.

C) Gazeteci, susmaya kararlı olsanız bile sizi kışkırtır ve konuşturur.

D) Haksızlık karşısında sustuğunuzda, siz de suçu kabullenmiş sayılırsınız.

E) Bu tuzaklara düşmemek hemen hemen imkânsız gibidir.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Parayı ne küçük görmeli, ne de tapmalı.

B) Akıllı bir insan, özür dilemek zorunda kalmaz.

C) Özgürlük ve adaletin olduğu her yer benim vatanımdır.

D) Planlar, daima başarı duygusuyla yapılır.

E) Ömrümüz, rastlantıların verdiği malzemelerle kurulur.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bir toplumun nereye gideceğini belirlemek için, nereden geldiğini bilmek gerekir.

B) Osmanlıcayı öğrenmek ve incelemek, Osmanlıcaya dönmek değildir.

C) Köylerdeki çocukların zihin seviyelerinin sürekli bir şekilde düştükleri görülmektedir.

D) Okullarda öğretilen bilgilerin büyük bir bölümü hayatta kullanılmadığı için unutulur.

E) Her nesil, kendi klâsiklerini tanıyor ve büyük bir özenle koruyordu.

 

16. (I) Doğa ne rastgele bir araç, ne de sıradan bir maldır. (II) Onu tepe tepe kullanmaya hakkımız olmadığı gibi, dilediğimizi de yapamayız. (III) Doğayı korumakla, gözetmekle yükümlüyüz. (IV) Bu, insan olmanın doğal sonucudur. (V) Doğayı koruma yükümlülüğünü yerine getirmediğimiz zaman, kendimiz zarar görürüz.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan takısının kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Meyvesi çamura düşüyor diye ağaca sövülmez.

B) Adalet, kesin ve sürekli kurallara bağlanmalıdır.

C) Açlık ile gurur hiçbir zaman bağdaşmaz.

D) Geç yetişen ağaç, en iyi yemiş verendir.

E) Adalet kuvvetli, kuvvetlilerin de adil olması gerekir.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Onu son kez ölmeden önce mi, sonra mı ziyaret etmiştin?

B) Savaşın ne kadar süreceği konusunda iddiaya girmiştik.

C) Bitişikteki odadan sesler geliyor, ama konuşulanlar anlaşılmıyordu.

D) Elli metre kadar ileride çok küçük bir ev daha vardı.

E) O zamanlar yılın her mevsiminde farklı çiçekler vardı.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) En iyi hükümdar, sokaktaki adam gibi düşünenlerdir.

B) Körler diyarında şaşılar kral olur.

C) Korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir.

D) Okunan her kitap, insanın zekâsını geliştirir.

E) Zayıfların kini, dostlukları kadar tehlikelidir.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-E 3-B 4-C 5-A 6-B 7-B 8-C 9-B 10-A 11-A 12-B 13-E 14-A 15-C 16-B 17-E 18-A 19-A


1 Yorum Var: “Anlatım Bozuklukları Test-5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir